Luk
Luk

Kontakt os

spørgsmål om praktik

spørgsmål om NEXT

skolepraktik

det professionelle alternativ for dig, som ikke har fundet en læreplads

det professionelle alternativ

En lang række uddannelser udbydes med skolepraktik – det professionelle alternativ for dig, som endnu ikke har en læreplads.

Du kan se en liste over, hvilke uddannelser der udbyder skolepraktik på ug.dk. På NEXT tilbyder vi 20 uddannelser med skolepraktik.

Målet med skolepraktikken er, at du skal ud og have en ordinær læreplads i en virksomhed, og derfor skal du være opsøgende for at finde en "rigtig" læreplads - også mens du er i skolepraktik.

Hos NEXT Praktikcenter prioriterer vi, at eleven skal have:

 • Et ordinært uddannelsesforløb omfattende hele lærlingeforløbet
 • En restlæreaftale
 • En kortere uddannelsesaftale
 • En delaftale (for elever i skolepraktik)
 • VFU (virksomhedsforlagt undervisning) i korte perioder á 14 dage fulgt op af en delaftale, kort aftale og restlære

Næsten som at være elev i en virksomhed

Når du er i skolepraktik, fungerer Praktikcentret som din virksomhed/”mester”. Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til den uddannelse, du går på.

Du møder på arbejde i Praktikcentret og har en arbejdsdag – helt ligesom i en almindelig virksomhed. Som udgangspunkt er skolepraktikken midlertidig, og mens du er i et forløb hos os, skal du stadig være aktiv for at få en uddannelsesaftale (kontrakt) med en virksomhed om en traditionel læreplads.

Det at være i skolepraktik er en helt unik mulighed for at fortsætte din uddannelse og erstatter at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed.

Der er tale om et ansættelseslignende forhold, hvor du dog ikke har tre måneders prøvetid, som du ville have haft i en virksomhed.

Du er heller ikke omfattet af ferieloven. Det vil sige, at du ikke er berettiget til ferie, mens du er i skolepraktik.

Du optjener heller ikke ferie og feriegodtgørelse til det efterfølgende ferieår – med mindre du altså har en delaftale (her er du lønmodtager i aftaleperioden). Her er du nemlig omfattet af ferieloven.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Din læreplads starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn, når du er i lære.
  1. forløb på din læreplads
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til lærepladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. forløb på din læreplads
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen. Du modtager dit bevis, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skoleforløb og læreplads varierer alt efter uddannelse

Hvornår kan jeg komme i skolepraktik?

Så snart du har fuldført grundforløbet, kan du blive optaget i skolepraktik. Og en måned efter du er blevet optaget, kan du begynde din skolepraktik. 

Du kan også komme i skolepraktik, hvis du uforskyldt mister din læreplads, hvis din praktikvirksomhed fx går konkurs, eller der sker andre uforudsete ting.

Hvem kan blive optaget i skolepraktik?
Der er flere muligheder for at blive optaget i skolepraktik. Du kan bl.a. blive optaget, hvis du:

 • Ikke har eller har haft en uddannelsesaftale to måneder efter, du har afsluttet et afgangsgivende grundforløb
 • Har gennemført et trin af uddannelsen med en uddannelsesaftale
 • Uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale
 • Har gennemført en kort uddannelsesaftale
 • På uddannelsestidspunktet ikke har en uddannelsesaftale og kan få godskrevet dit grundforløb pga. anden undervisning, der er gennemført inden for de seneste to år (uden for erhvervsuddannelserne)

Hvor lang tid varer skolepraktik?
Din skolepraktikperiode varer lige så længe som en læreplads i en virksomhed.

Når du går på en erhvervsuddannelse, veksler uddannelsesforløbet mellem teori og lære, så du på hver læreplads kommer til at bruge teorien i praksis.

Krav til elever i skolepraktik

Det skal du være opmærksom på

Det er vigtigt, at du opfylder kravene om at være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt søgende (EMMA), mens du er i skolepraktik.

Det betyder, at du fortsat skal søge efter en ordinær læreplads i skolepraktikforløbet, og at du skal være indstillet på at tage en læreplads inden for en anden (beslægtet) uddannelse, end den du umiddelbart havde ønsket.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du miste retten til at være i skolepraktik, og så bliver du udmeldt fra din uddannelse.

Økonomi

Du får ikke løn, mens du er tilknyttet praktikcentret, som du ville få i en virksomhed, men i stedet får du en skolepraktikydelse.

Denne ydelse bliver udbetalt månedsvis bagud og regnes som A-indkomst. Derfor skal praktikcentret tilbageholde A-skat.

Pr. 1. januar 2020 er satserne 7.804 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og 3.263 kr. om måneden, hvis du er under 18 år.

Hvis du får kontanthjælp eller anden form for overførselsindkomst, kan du ikke modtage skolepraktikydelse.

BEFORDRING
Når du er elev i NEXT Uddannelse Københavns praktikcenter, er der en række forhold vedrørende befordring, som du skal være opmærksom på.

Læs mere om befordringsgodtgørelse for skolepraktikelever her

Elevhåndbogen

Alt du skal vide om skolepraktik.

Her står alt om de generelle regler for skolepraktikken, om de tilskud du kan søge, forsikring og meget mere.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig