Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

spørgsmål om praktik

spørgsmål om NEXT

uddannelsesaftale

Gensidig forpligtelse

Når I som virksomhed indgår en aftale om praktik med en elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale.

Det er "kontrakten" mellem jer, og den forpligter jer gensidigt; I skal som virksomhed sørge for den praktiske del af elevens uddannelse, og eleven skal løse de opgaver, han/hun bliver sat til.

I hele praktikperioden får eleven en overenskomstfastsat løn som lønmodtager.​

Overvejer I en lærling?

mulighederne er mange og NEXT hjælper på vej

Jakob Bøgely – projektleder

I INTERN A/S har vi de seneste år haft to eux-lærlinge

Vi synes, at uddannelsen er rigtig god og udfordrende - særligt for de lærlinge, der gerne vil stå bedre rustet til en eventuel videreuddannelse, men i den grad også være bedre rustet til et arbejde som formand på byggepladserne.

Vores lærlinge udviser en stor modenhed og et stort engagement i måden, de griber deres opgaver an på.

Derfor vil vi også fremadrettet støtte positivt op om eux-uddannelsen. Vi ser gerne, at der er flere, der vælger denne uddannelsessammensætning, så der i fremtiden er flere uddannede svende med en rigtig god byggeteknisk baggrund og en bedre forståelse for byggeprocessen.”

Forskellige uddannelsesaftaler

Links

To virksomheder er sjældent ens og kravene til eleven er der derfor varierende fra uddannelse til uddannelse.

Derfor er det også muligt for jer at vælge mellem flere forskellige typer af uddannelsesaftale, så I finder den der passer bedst til lige netop jeres virksomhed. 

I kan læse mere om hver enkelt nedenfor eller kontakte NEXT Praktikcenter, hvor I kan få råd og vejledning til den uddannelsesaftale, der egner sig bedst til jeres virksomhed og situation.

Forskellige uddannelsesaftaler

Hvilken passer bedst til jeres virksomhed?

Den almindelige uddannelsesaftale

Den almindelige uddannelsesaftale egner sig godt i virksomheder, der er godkendt som praktiksted, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb.

Virksomheden har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar over for eleven.

Uddannelsesaftalen kan indgås før, under eller efter eleven begynder på grundforløbet på sin uddannelse.

Kombinationsaftale

En kombinationsaftale er en uddannelsesaftale, hvor eleven har en aftale med to eller flere virksomheder om at stå for praktikken. Virksomhederne skal naturligvis være helt eller delvist godkendte som praktiksteder.

Virksomhederne har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar over for eleven, i de perioder de hver især har eleven.

Kombinationsaftalen skal indgås før første del af kombinationsaftalen går i gang, og alle elementer skal være på plads, inden eleven begynder i en af virksomhederne.

Aftale om Ny Mesterlære

Ny Mesterlære ligner den almindelige uddannelsesaftale meget, men ud over de traditionelle betingelser ved en praktik (se under den almindelige uddannelsesaftale), påtager virksomheden sig også et større oplæringsansvar af elevens grundforløb – en opgave, der normalt er skolens mål i løbet af grundforløbet.

I stedet for at tage grundforløbet på NEXT, tager eleven det hos jer i virksomheden i samarbejde med NEXT.

Aftalen om Ny Mesterlære er typisk dækkende for hele uddannelsesforløbet, men kan også indgås for en kortere periode.

Kor​t uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale omfatter som minimum én praktikperiode og ét skoleforløb (efter grundforløbet) på NEXT.

Eleven kan f.eks. ansættes i 10 måneder, hvoraf de otte måneder er i virksomheden, og de to måneder er i skolen. Aftalen kan enten forlænges eller ophøre derefter, og er derfor god til meget specialiserede virksomheder eller virksomheder, der ikke kan tilbyde praktikplads til hele elevens uddannelse.

Grundforløbet må gerne være omfattet af den korte uddannelsesaftale.

Aftale med elever i skolepraktik

Det er ikke alle elever, der finder praktikpladser efter endt grundforløb, og nogle uddannelser tilbyder derfor muligheden for skolepraktik (som også er en form for læreplads og altså ikke er at forveksle med folkeskolepraktik).

I skolepraktikken indgår lærings-/praktikforløb i forskellige virksomheder i kortere eller længere perioder, og her er det muligt for virksomheden at lave en delaftale. 

Ophævelse af aftale

Hvis en af parterne fortryder

Hvis enten I eller eleven fortryder ansættelsen, kan den ophæves inden for de første tre måneder.

Efter de tre måneders prøvetid er aftalen bindende, men kan ændres og evt. ophøre, hvis begge parter er enige, eller en af parterne ikke overholder den oprindelige aftale.

Ophævelsen sker på en særlig blanket, som ligger sammen med de øvrige blanketter, der skal udfyldes ved indgåelse af en uddannelsesaftale. 

Praktik i udlandet

Links

En virksomhed, som har en uddannelsesaftale med en elev, kan udstationere eleven i en udenlandsk virksomhed efter aftale med eleven og den udenlandske virksomhed.

Det kan eksempelvis være hos en udenlandsk filial, forhandler eller leverandør, og kan for eksempel ske for at udvikle eleven, for at vedligeholde kontakter i udlandet, for at gøre jeres virksomhed mere attraktiv som læreplads eller for at give eleven andre opgaver i lavsæsonen.

Ansvar & økonomi
Jeres virksomhed har stadig det fulde uddannelsesansvar under udlandsopholdet, ligesom I har ansvar for at eleven får løn og arbejdsvilkår svarende til dansk overenskomst.

Til gengæld kan I få tilskud, som dækker forskellen mellem den danske overenskomstmæssige løn og lønnen, der udbetales i udlandet.

Ligeledes dækkes elevens flytte- og rejseudgifter, også rejseudgifter i forbindelse med skoleophold og ferie. Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der dækker disse udgifter.

Læs mere om betingelser for udstationering her.