Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

spørgsmål om praktik

spørgsmål om NEXT

få en elev i praktik

Overvejer I at få en elev i praktik i jeres virksomhed?

På erhvervsuddannelser skal eleverne i kortere eller længerevarende praktik i uddannelsesrelevante virksomheder. Jeres virksomhed kan blive en af dem!

Ikke nok med, at I hjælper med at dygtiggøre fremtidens faglærte inden for jeres branche – I får også glæden af at få ekstra arbejdskraft samt ny energi i jeres virksomhed. Og hvem ved; måske lærer I også noget undervejs?

Vær med til at uddanne dygtige elever

Få råd og vejledning til at finde den rette elev

Find en elev

Måske er jeres virksomhed allerede blevet kontaktet af elever, der søger praktikplads. Hvis ikke, er der flere måder at finde den rette elev til en praktikplads på, bl.a. ved at:

  • Besøge skolens grundforløb og møde nogle af de unge, der endnu ikke har en uddannelsesaftale.

  • Bruge praktikpladsen.dk. Det er Undervisningsministeriets gratis, virtuelle mødested for virksomheder og elever. Her kan I oprette en annonce på den specifikke erhvervsuddannelse, I søger elev på, eller kontakte praktikpladsparate elever, hvis CV’er allerede ligger på hjemmesiden.

Kniber det med at finde den rette kandidat, hjælper vi gerne med at skabe kontakt til relevante elever – kontakt den skoleafdeling, der har elever inden for jeres fag, så bliver I hjulpet videre.

Find en voksenlærling

At have en voksenlærling (eller voksenelev, som det også bliver kaldt) i virksomheden adskiller sig ikke markant fra at have en ”almindelig” elev i praktik.

Lige bortset fra, at en voksenlærling er fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen bliver indgået, og kan gennemføre sin uddannelse på kortere tid, hvis han/hun opfylder betingelserne på den pågældende uddannelse.

Kim Egede Johannessen – Tømrermester og projektleder

I Egede Byg Aps har vi været super glade for at havde 2 eux-lærlinge på samme tid

Fordi det gør dem bedre i stand til at imødekomme de mange nye krav inden for byggeriet.

Den ene har været på skole, imens den anden har været i praktik. På den måde har vi hele tiden kunne holde samme arbejdsstyrke og nemt kunne planlægge vores projekter. Det er dejligt nemt, da de er i praktik et 1/2 år og i skole et 1/2 år af gangen.

Vi føler i Egede Byg Aps et ansvar over for de unge til at tage en uddannelse, de kan bruge til noget videre frem i livet samt ryste dem godt til fremtiden.

Få en NEXT elev

hjælp med at dygtiggøre fremtidens faglærte inden for jeres branche

Alt det praktiske

Links

Når I har fundet den rette elev / lærling til jeres virksomhed, er der nogle praktiske ting, der skal være styr på, før eleven kan starte.

Det er her, NEXTs virksomhedskonsulenter kommer ind i billedet og kan hjælpe med praktiske ting som at:

  • Give generelle retningslinjer om løn og praktikmål i uddannelsen
  • Udarbejde ansøgning om godkendelse til at have en elev i virksomheden
  • Oplyse om mulighederne for tilskud, lønrefusion o.lign.
  • Udfylde uddannelsesaftale, som er kontrakten mellem jer

Hvad koster det at have en elev i praktik?

Links

Når I som virksomhed ansætter en elev eller voksenlærling i praktik/lære, indgår I en uddannelsesaftale.

Fra aftalen begynder, og til den slutter, skal I betale løn til eleven svarende til den overenskomst, der gælder for fagområdet.

Elever og lærlinge skal aflønnes i henhold til en kollektiv overenskomst. Din virksomhed skal følge uddannelsesområdets overenskomst, også selvom din virksomhed ikke har tiltrådt overenskomsten.

Løn
Noget af den løn, som eleven skal have i praktikperioden, kan I som virksomhed få lønrefusion for hos AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - se mere. Bidrag fra AUB omfatter:

  • Lønrefusion under elevernes skoleophold (både ordinære elever og voksenelever)
  • Tilskud til elevernes transport under skoleophold
  • Løntilskud for elever, der (uforskyldt) har mistet deres lærested
  • Udstationering for elever, der er mindst en måned i udlandet 


Ferie
Ifølge ferieloven har elever ret til ferie med løn. Eleven skal desuden have et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsloven. Læs evt. mere i Ferieloven, kapitel 2.

Pension
Alt efter overenskomst skal eleven være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når eleven fylder 20 år. Se mere om det i den konkrete overenskomst, som eleven er omfattet af.

Løn til voksenlærling

Lønnen til en voksenelev / voksenlærling skal svare til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget. I kan få tilskud til voksenlærlingen inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder, hvor der mangler arbejdskraft - se mere

Ordningen dækker de uddannelser, der er nævnt på ”Voksenlærlingelisten” 

Tilskuddet er på 30 kr. pr. time og gives i op til 2 år.

Hvis I ansætter en ufaglært voksenelev, der kommer fra ledighed, kan I få et tilskud på 40 kr. pr. time. Tilskudsperioden gælder for hele uddannelsesforløbet og ikke bare de første to år.

Uddannelsesaftalen skal være på plads

Når I som virksomhed indgår en aftale om praktik med en elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale.

Bliv godkendt til at have en elev

Links

Alle virksomheder, der gerne vil have en elev i praktik, skal godkendes første gang, de ansætter en elev på den specifikke uddannelse. Vi hjælper jer med at navigere, så det bliver mere overskueligt.

På de fleste erhvervsuddannelser kan ansøgningen ske online, og behandlingen af ansøgningen varer ca. 14 dage. Her er links til ansøgning om godkendelse på de erhvervsuddannelser, vi udbyder på NEXT:


Delvis godkendelse
Nogle virksomheder kan være meget specialiserede, når det gælder produktion.

Det kan betyde, at virksomheden ikke kan blive godkendt til at uddanne en elev gennem hele elevens uddannelse, men kun til en del af den.

Har I spørgsmål til dette, kan NEXTs virksomhedskonsulenter hjælpe jer videre.

45 erhvervsuddannelser

Få fat i fremtidens faglærte unge & voksne

18 eux-uddannelser

Faglærte elever med studenterhue