Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

Udbudspolitik og samarbejdsaftaler

Udlån af udbudsgodkendelser

NEXT indgår en række aftaler med andre uddannelsesudbydere for at sikre en bred uddannelsesdækning.

Derfor udlåner NEXT udbudsgodkendelser til bestemte uddannelser af andre skoler, så de pågældende kurser kan afholdes andre steder end i NEXT-regi.

Og ligeledes låner NEXT selv udbudsgodkendelser, så vi kan opfylde eventuelle behov for uddannelse i Storkøbenhavn.

På siden her finder du også retningslinjer for indkøb og udbud, hvis du som virksomhed ønsker at indgå en aftale med NEXT. Tjek vores indkøbspolitik lige her. 

NEXT har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N (udbudsinstitution) om at NEXT (afholdende institution) kan gennemføre hovedforløbet på uddannelsen til sikkerhedsvagt (uddannelsesnummer 1575) som udlagt undervisning.

Undervisningen foregår på NEXTs afdeling på Fabriksparken 31 i Glostrup.

Aarhus Tech varetager administrationen af uddannelsen.

NEXT har indgået aftaler med en række erhvervsskoler om udlagt undervisning inden for AMU-området og enkeltfag.

2023

40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
U/NORD
7/3 - 31/12 2023

 

48428 - Grundlæggende pneumatik for operatører
U/NORD
1/6 - 31/12 2023


48671 - Teleskoplæsser - certifikat
TEC
1/1 - 31/12 2023

 

48678 - Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
TEC
1/1 - 31/12 2023

 

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører,
Grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1 - 31/12 2023

 

 

2022

46855 - Undervandssvejsning og højtryksspuling
46856 - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
46857 - Dykker, repetition af førstehjælp for dykker og dykker ass.
Nordsjællands Brandskole
1/2 - 31/12 2022

 

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1 - 31/12-2022

 

48671 - Teleskoplæsser - certifikat
TEC
1/1 - 31/12 2022

 

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1/ - 31/12-2022

 

 

2022

48753 - CNC drejning, klargøring og maskinbearbejdning  - 1/1 - 31/12 2022
48912 - CNC drejning, 1-sidet bearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48913 - CNC fræsning, klargøring og maskinbearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48925 - CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48926 - Grundlæggende CAD - 1/1 - 31/12 2022
Roskilde Tekniske Skole (265416)

2021

47948 - Offentlig administration 2 1/1-22/12 2021 
47949 - Offentlig administration 3 1/1-22/12 2021 
48661 - OFF ADM Borger kommunikation 1/1-22/12 2021 
45352 - God forvaltningsskik og administrativ praksis 1/1-22/12 2021 
49579 - Dialog og samarbejde i den offentlig forvaltning 1/1-22/12 2021 
Campus Vejle (631402)

48926 - Grundlæggende CAD(CAD1) Hele 2021
48913 - CNC fræsning. klargøring og maskinbearbejdning Hele 2021
48912 - CNC drejning. 1-sidet bearbejdning Hele 2021
48753 - CNC drejning. klargøring og maskinbearbejdning Hele 2021
48925 - CNC fræsning. 1-sidet bearbejdning Hele 2021
Roskilde Tekniske Skole (265416)

 

UDBUDSPOLITIK

Bliv klogere på NEXTs udbudspolitik

UDLICITERINGSPOLITIK

Kompetencebeskrivelser som NEXT er godkendt til

Samarbejdsaftaler

NEXT Skoleoplæringscenter har udover skoleoplæringen indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner:

  • Detailhandel (i samarbejde med København Nord)
  • Elektriker (i samarbejde med TEC – Technical Education Copenhagen)
  • Handelsuddannelsen (i samarbejde med København Nord)

GODKENDELSER TIL SKOLEOPLÆRING

Find oversigt over godkendt skoleoplæring i NEXT Skoleoplæringscenter

Individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser

Individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser (IEUD) er uddannelsesforløb skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne elever til virksomheders specifikke behov.

En IEUD sammensættes af eksisterende fag fra forskellige erhvervsuddannelser og kurser.

Den tilrettelægges i samarbejde mellem virksomhed, elev og skole, sådan at eleverne kan tage en uddannelse, der giver erhvervsrettede kompetencer, som ellers ikke er samlet i én uddannelse.

Modsat almindelige erhvervsuddannelser kan en IEUD oprettes uden godkendelse fra ministeriet eller faglige udvalg.

Kravet er blot, at uddannelsen holder sig inden for lovgivningens rammer og benytter sig af et eksisterende grundforløb.

Hovedforløbet skal vare to år og veksle mellem praktik og skoleforløb fra forskellige uddannelser, som eventuelt kan foregå på forskellige uddannelsesinstitutioner.

 

Retningslinjerne fastlægger de overordnede rammer for indkøb/udbud og aftaleindgåelse på NEXT. Det overordnede formål med NEXTs retningslinjerne er, at
NEXT overholder Udbudsloven, og at der opnås bedst mulig udnyttelse af skolens samlede ressourceanvendelse på indkøbsområdet.

Retningslinjerne suppleres af de interne retningslinjer/procedurer for indkøb. Samlet udgør disse to dokumenter NEXTs indkøbspolitik.
Bygge- og anlægsopgaver er ikke omfattet af retningslinjerne – men reguleret af andre udbudsregler.

PROJEKT RESTART

Kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden