Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

Udbudspolitik og samarbejdsaftaler

Udlån af udbudsgodkendelser

NEXT indgår en række aftaler med andre uddannelsesudbydere for at sikre en bred uddannelsesdækning.

På siden her finder du også retningslinjer for indkøb og udbud, hvis du som virksomhed ønsker at indgå en aftale med NEXT. Tjek vores indkøbspolitik lige her. 

NEXT har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N (udbudsinstitution) om at NEXT (afholdende institution) kan gennemføre hovedforløbet på uddannelsen til sikkerhedsvagt (uddannelsesnummer 1575) som udlagt undervisning.

Undervisningen foregår på NEXTs afdeling på Fabriksparken 31 i Glostrup.

Aarhus Tech varetager administrationen af uddannelsen.

Samarbejdsaftaler

NEXT Skoleoplæringscenter har udover skoleoplæringen indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner:

  • Detailhandel (i samarbejde med København Nord)
  • Elektriker (i samarbejde med TEC – Technical Education Copenhagen)
  • Handelsuddannelsen (i samarbejde med København Nord)

GODKENDELSER TIL SKOLEOPLÆRING

Find oversigt over godkendt skoleoplæring i NEXT Skoleoplæringscenter

Individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser

Individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser (IEUD) er uddannelsesforløb skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne elever til virksomheders specifikke behov.

En IEUD sammensættes af eksisterende fag fra forskellige erhvervsuddannelser og kurser.

Den tilrettelægges i samarbejde mellem virksomhed, elev og skole, sådan at eleverne kan tage en uddannelse, der giver erhvervsrettede kompetencer, som ellers ikke er samlet i én uddannelse.

Modsat almindelige erhvervsuddannelser kan en IEUD oprettes uden godkendelse fra ministeriet eller faglige udvalg.

Kravet er blot, at uddannelsen holder sig inden for lovgivningens rammer og benytter sig af et eksisterende grundforløb.

Hovedforløbet skal vare to år og veksle mellem praktik og skoleforløb fra forskellige uddannelser, som eventuelt kan foregå på forskellige uddannelsesinstitutioner.

 

Retningslinjerne fastlægger de overordnede rammer for indkøb/udbud og aftaleindgåelse på NEXT. Det overordnede formål med NEXTs retningslinjerne er, at
NEXT overholder Udbudsloven, og at der opnås bedst mulig udnyttelse af skolens samlede ressourceanvendelse på indkøbsområdet.

Retningslinjerne suppleres af de interne retningslinjer/procedurer for indkøb. Samlet udgør disse to dokumenter NEXTs indkøbspolitik.
Bygge- og anlægsopgaver er ikke omfattet af retningslinjerne – men reguleret af andre udbudsregler.

Offentligt EU udbud af Kollaborative robotter (Cobots)

IFIRS udbyder på vegne af NEXT Uddannelse København indkøb af Kollaborative robotter (Cobots). Udbuddet vedrører indkøb og levering af et på forhånd defineret antal og forskellige typer cobots samt tilbehør hertil.

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell.

Læs udbudsmaterialet på udbudsportalen Mercell.