Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

kvalitet på next

en mærkesag

Kvalitet på NEXT

Links

På NEXT arbejder vi med at sikre undervisning af høj kvalitet.

Derfor har vi udarbejdet et kvalitetssystem og procedurer, der er opbygget således, at vi konstant kan målrette og operationalisere skolens arbejde med at forbedre kvaliteten af alle vores uddannelsestilbud.

Tilfredshedsmålinger

Læs mere om hvordan vi sikrer kvalitet på Next

Handleplan for øget gennemførsel

Links

Hvert år udarbejder NEXT en handlingsplan.

Denne sætter fokus på de særlige indsatser, skolen vil arbejde med for at øge gennemførelsen på uddannelserne.

Next i tal

Dyk ned i statistikken for NEXT

Selvevaluering

NEXT udarbejder hvert år en procedure for selvevaluering.

Denne skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af vores tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne, med henblik på at vurdere resultater i forhold til NEXTs mål og handlingsplaner for øget gennemførsel.

Procedure for selvevaluering

Selvevalueringen gennemføres så vidt muligt så tæt på ydelsen og så "opad". Dvs. det enkelte lærerteams evaluering er udgangspunkt for en evaluering på uddannelsesleder-niveau, som så samles på uddannelseschef-niveau.

Dette sker gennem dialog med de involverede f.eks. elever, virksomheder, medarbejdere og ledelse.

Handlingsplanerne for de enkelte områder indeholder vurderinger af resultater, mål og konkrete indsatser for at nå målene.

Skolens direktion rammesætter i oplægget til årets virksomhedsplan, hvilket område(r) som skal være grundlaget for det enkelte års selvevaluering i henhold til bekendtgørelsen.

Undervisningsmiljø

På alle NEXT’s uddannelser har vi stort fokus på elevernes trivsel.

Derfor udarbejdes der årligt ETU'er på både eud, eux og gymnasieområdet.

NEXT uddannelser

Lokale undervisningsplaner

stabschef Christian Staack Larsen

har du spørgsmål ring eller send mail til csla@nextkbh.dk

Next i tal

Her fremgår de generelle nøgletal fra 2018 for NEXT:

  • Omsætning i mio..........................680
  • Egenkapital i mio..........................465
  • Adresser..........................................12
  • Erhvervsuddannelser......................43
  • Eux-uddannelser.............................17
  • Gymnasier..........................................6
  • Årselever.....................................6.891
  • Medarbejdere.................................854


NEXT har seks gymnasier fordelt i hele Storkøbenhavn. Se antal studenter, fraværstal m.m.

NEXT driver mere end 40 erhvervsuddannelser. Her er de i tal.

Ordensregler & klagevejledning på NEXT

det gode studiemiljø

NEXT har vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, hvor alle kan trives og samvær og arbejde foregår så gnidningsfrit som muligt.

Disse ordensregler gælder alle NEXT-uddannelser, hvor der ikke er angivet andre ordensregler under den enkelte uddannelse.

Antimobbestrategi på NEXT 
Alkohol-og rusmiddelpolitik