Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

Direktion og afdelinger

Ole Heinager, administrerende direktør

Ole Heinager har været administrerende direktør på NEXT siden grundlæggelsen i 2016 og er medlem af flere udvalg og bestyrelser.

Poster

 • Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L)
 • Formand for eud-udvalget, DEG-L
 • Medlem af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) som repræsentant for DEG-L
 • Medlem af Børne- og Undervisningsministerens partnerskab Sammen om Ungdomsuddannelserne
 • Medlem af PensionDanmarks advisory board for efteruddannelse
 • Medlem af Nordisk Råds Tænketank om Faglært Uddannelse i Norden
 • Medlem af Region Hovedstadens Fremtidens Kompetenceråd
 • Medlem af Københavns Kommunes Uddannelsesråd
 • En af initiativtagerne og tidl. styregruppeformand for Copenhagen Skills
 • Tidl. bestyrelsesmedlem af Fonden for Entreprenørskab

Erhvervserfaring

 • Direktør, Københavns Tekniske Skole (2012-2016)
 • En række leder- og toplederstillinger inden for Fødevareministeriet og Naturerhvervsstyrelsen (2003-2012)

Uddannelse

 • Cand.scient.pol

 

Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør

Kim Saastamoinen-Jakobsen er vicedirektør på NEXT.

Erhvervserfaring

 • Underdirektør, Betaling, Skattestyrelsen
 • Underdirektør, Motor, SKAT
 • Underdirektør, Controlling og Service, SKAT
 • Underdirektør, Økonomi- og Virksomhedsstyring, SKAT
 • Skattedirektør, Skatteministeriets Koncernservice
 • Personalechef, SKAT
 • Projektchef, Fusionsorganisationen i Skatteministeriet
 • Chefkonsulent, Direktionssekretariatet, Told- og Skattestyrelsen
 • Specialkonsulent, Økonomikontoret, Told- og Skattestyrelsen

Uddannelse

 • Cand.merc.(jur.)
 • HD i både Organisation og strategi
 • HD i Udenrigshandel

Organisationsdiagram

Læs og download NEXTs organisationsdiagram

Hvad laver afdelingen?
Kommunikation og markedsføring står for bl.a. elevrekrutteringskampagner, branding og imagekampagner, intern kommunikation, pressehåndtering og kontakt til journalister.

Sociale medier, webkommunikation og webudvikling, styring af design og alle flader med logo, produktion af pjecer, kommunikationsrådgivning m.m. er også nogle af opgaverne.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Afdelingen har kontakt til pressen, trykkerier, reklamebureauer m.m. såvel som medarbejdere og ledere på uddannelsesområderne.

Hvem er afdelingens leder?
Kommunikationschef Trine Breyt Joensentrbj@nextkbh.dk, tlf. 27 43 55 00.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

Det er også Kommunikation og markedsføring, der tager sig af pressehenvendelser.

Henvend dig til NEXTs presseteam.

Koncernservice består af 5 afdelinger; budget, regnskab og indkøb, personaleadministration, IT-service og bygningsservice og -udvikling.

Budget

Budget varetager den løbende økonomistyring- og opfølgning på NEXT, så der er den rigtige balance mellem de centralt fastsatte krav til styring og hensynet til den lokale fleksibilitet i de pædagogiske områder.
Afdelingen har en bred opgaveportefølje, som understøtter de enkelte stabs- og støtteafdelinger samt skolens gymnasier og brancheskoler i deres løbende arbejde med økonomi.

Derudover understøtter Budget NEXT’ direktion med analyser og ledelsesinformation.

Afdelingsleder for Budget er Klaus Gunnar Jensen. 

Regnskab og Indkøb

Regnskab og Indkøb arbejder med controlling af debitorer, kreditorer, bank samt udarbejdelse af års- og månedsrapporter. De arbejder også med indkøbsaftaler, den økonomiske del af specialpædagogisk støtte (SPS), rejseforsikringer og projektregnskab og medarbejdernes mobilabonnementer.

Afdelingsleder for Regnskab og Indkøb er Peter Lyngsø.

Personaleadministration

Personaleadministration administrerer ansættelsesforhold fra A-Z for alle skolens ansatte. Det betyder helt konkret, at de håndterer ansættelsesretslige forhold, herunder at løn, overenskomster og aftaler samt skoleoplæringsydelse, forvaltes i henhold til gældende regler.

Personaleadministration agerer sparringspartner for både medarbejdere, ledere og tillidsvalgte, og de kan derfor altid rette henvendelse til afdelingen, dette være sig både om ansættelsesretslige forhold, svære samtaler, lønudbetaling mm.

Herudover leverer personaleadministration ledelsesinformation til skolens ledere, med henblik på at sikre en datadrevet organisation

Afdelingsleder for personaleadministration er Lene Rye Willestofte

IT-service

IT-service samarbejder på tværs med andre afdelinger, undervisere, ledere og elever ift., valg og udvikling af IT-systemer, samt hvordan vi bedst understøtter NEXT med support og vejledning.

Afdelingsleder for IT-service er Peder Jan Dideriksen.

Bygningsservice og -udvikling

Bygningsservice har ansvar for det almindelige bygningsvedligehold, drift og vedligehold af basisinstallationer og udendørsarealer, samt de indvendige overflader. Afdelingen gennemfører bygningssyn på alle ejendomme og udarbejder vedligeholdsplaner. Ansvaret for skolens rengøring, renovation, kantinedrift, vagt, alarmer og adgangskontrol på alle NEXTs adresser er ligeledes forankret i Bygningsservice.

Afdelingsleder for Bygningsservice og Udvikling er Tim Gyrtrup.

Hvem er direktør for koncernservice?

Ressourcedirektør Christian Staack Larsen

Hvor finder man afdelingen?

Du finder afdelingen på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?

Ring til NEXT på 3388 0000, og spørg efter os, eller send os en mail på next@nextkbh.dk

Hvad laver afdelingen?

Ledelsessekretariatet varetager forskellige opgaver for direktionen. Blandt andet kalenderstyring, seminarbooking, klargøring af møder og mødepapirer og andre ad hoc-opgaver.

Derudover er det herfra, at skolens hovedindbakke besvares, ligesom alle eksterne henvendelser journaliseres og videreformidles til rette personer.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Afdelingen har kontakt til medarbejdere og ledere på uddannelsesområderne.

Hvem er afdelingens leder?
Helle Kristensen, hek@nextkbh.dk, tlf. 28 11 52 62.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

Strategi og Udvikling består af afdelingerne; HR Udvikling, Digitalisering, NEXT Lab og Uddannelsesrådgivningen.

HR udvikling

Afdelingen arbejder for at sikre, at vi fortsat har de rette kompetencer til fremtidens arbejdsopgaver, har vi et stort fokus på at sikre gode udviklingsrammer og kompetenceudviklingstiltag til at understøtte dette. Vi arbejder blandt andet målrettet med ledelsesudvikling samt afholder teamudvikling for ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger.

Chef for afdelingen er Lene Nybro Sonne Andersen.

Digitalisering

Digitalisering arbejder tæt sammen med både eksterne IT-leverandører og Erhvervsskolernes IT-samarbejde ESIS om udvikling og drift af pædagogiske og administrative systemer. Derudover varetager Digitalisering også ansvaret for IT-sikkerhedspolitikken herunder GDPR.

Konstitueret afdelingsleder er Louise Høpfner.

NEXT Lab

Labs primære rolle er at understøtte NEXTs afdelinger, medarbejdere og ledere med opgaver omkring strategiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, pædagogisk udvikling og internationalisering. Lab hjælper også med fundraising.

Chef for NEXT Lab er Katrine Kruse.

Uddannelsesrådgivningen

NEXT Uddannelsesrådgivning arbejder med elevrekruttering og gennemførselsvejledning.
Uddannelseskonsulent-teamet arbejder med elevrekruttering via blandt andet telefonisk rådgivning, oplæg på skoler og samarbejde med kommunale ungeindsatser og jobcentre. Teamet afholder også større elevrekrutteringsarrangementer.

Uddannelses- og erhvervsvejlednings-teamet varetager gennemførselsvejledningen for NEXT-elever på erhvervsuddannelserne og eux. Den består bl.a. i at afholde løbende elevsamtaler, søge specialpædagogisk støtte og være i tæt dialog med faglærere, uddannelsesledere og eksterne instanser om elevernes ve og vel.

Chef for afdelingen er Nina Hallgren.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000, og spørg efter os, eller send os en mail på next@nextkbh.dk

Hvad laver afdelingen?

Virksomheds- og uddannelsesservice administrerer næsten alt, som vedrører sig NEXTs uddannelser - lige fra intro/brobygning, over erhvervsuddannelser til alle skolens gymnasier.

Afdelingen står ligeledes for det opsøgende salg på efteruddannelse, samt det opsøgende arbejde på erhvervsuddannelserne med at skaffe nye lærepladser til vores elever.

Virksomheds- og uddannelsesservice består af syv grupper af medarbejdere:

 • Systemudvikling og service
  Afdelingsleder Signe Dam-Jensen
 • Virksomhedsservice
  Chef Thomas Andersen
 • Kursussalg
  Afdelingsleder Henrik Bruun Rasmussen
 • Gymnasieservice
  Afdelingsleder Asger Poulsen
 • Hovedforløb og SKP
  Afdelingsleder Bodil Lyhne-Hansen
 • Eud optagelse og grundforløb
  Afdelingsleder Bodil Lyhne-Hansen
 • Kursusservice
  Afdelingsleder Anders Kjærsgaard
 • Intro, 10. kl. & Business
  Afdelingsleder Anders Kjærsgaard

Hvem arbejder afdelingen sammen med?

Virksomhed- og uddannelsesservice arbejder meget tæt sammen med alle vores virksomheder, kursister og elever. Internt arbejder vi sammen med både lærere og ledere, men også tæt sammen med mange andre afdelinger på tværs af hele skolen.

Hvem er afdelingens leder?

Uddannelsesdirektør Jakob Theilmann.

Hvor finder man afdelingen?

Du finder afdelingen på Vejlebrovej 65, 1. sal i Ishøj samt på flere andre af skolens adresser.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?

Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os eller send os en mail på next@nextkbh.dk