Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

hvem er next?

Direktion og støttefunktioner

Links

NEXT er et hav af uddannelser, og derfor er det naturligvis også det, de fleste forbinder skolen med.

Men bag uddannelserne gemmer sig en en direktion og en masse vigtige støttefunktioner der med fælles udgangspunkt arbejder tæt på driften for at sikre de bedst mulige vilkår for elever og undervisningen.

Ledelsessekretariat

Hvad laver afdelingen?

Ledelsessekretariatet varetager forskellige opgaver for direktionen. Blandt andet kalenderstyring, seminarbooking, klargøring af møder og mødepapirer og andre ad hoc-opgaver.

Derudover er det herfra, at skolens hovedindbakke besvares, ligesom alle eksterne henvendelser journaliseres og videreformidles til rette personer.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Afdelingen har kontakt til medarbejdere og ledere på uddannelsesområderne.

Hvem er afdelingens leder?
Lars Remtoft, lar@nextkbh.dk, tlf. 2160 8131.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

Kommunikation & markedsføring

Hvad laver afdelingen?
Kommunikation & markedsføring understøtter og driver projekter samt aktiviteter og tiltag på tværs af NEXTs centre og uddannelser, så skolen, ledelse og medarbejdere på bedst mulig vis kan levere gode og attraktive uddannelser.

Kommunikation & markedsføring står for bl.a. elevrekrutteringskampagner, branding og imagekampagner, intern kommunikation, pressehåndtering og kontakt til journalister.

Sociale medier, events (fx åbent hus-arrangementer), webkommunikation og webudvikling, styring af design og alle flader med logo, produktion af pjecer, kommunikationsrådgivning m.m. er også nogle af opgaverne.

Derudover er det herfra, at skolens hovedindbakke besvares, ligesom alle eksterne henvendelser journaliseres og videreformidles til rette personer.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Afdelingen har kontakt til pressen, trykkerier, reklamebureauer m.m. såvel som medarbejdere og ledere på uddannelsesområderne.

Hvem er afdelingens leder?
Kommunikation & markedsføring hører under NEXT Rekruttering, som Camilla Saebel er uddannelsesdirektør for. Den daglige drift og faglige styring varetages af kommunikationschef Trine Breyt Joensentrbj@nextkbh.dk, tlf. 27 43 55 00.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

Det er også kommunikation & markedsføring, der tager sig af pressehenvendelser. Se mere her.

 

 

 

Uddannelsesrådgivning

Hvad laver afdelingen?
Alle opkald på 33 88 03 00 bliver modtaget i Uddannelsesrådgivningen.

NEXT Uddannelsesrådgivning er sat i verden for at sikre, at unge får nok viden om deres uddannelsesmuligheder.

Det sker gennem samarbejde med en bred vifte af aktører med hovedfokus på erhvervsuddannelserne, herunder information, oplysning, vejledning, rekruttering, networking og meget mere.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Internt: Kommunikation & markedsføring, LAB, vejledningen, uddannelsesledere og virksomhedskonsulenter.

Eksternt: UU-centre, jobcentre, VUC, gymnasier, folke- og privatskoler, universiteter og diverse brancher.

Hvem er afdelingens leder?
Uddannelsesrådgivningen hører under NEXT Rekruttering, som Camilla Saebel er uddannelsesdirektør for. Den daglige drift og faglige styring varetages af afdelingsleder Nina Hallgrenninh@nextkbh.dk, tlf. 26 39 69 65.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til os på 3388 0300 eller send os en mail på info@nextkbh.dk

Vores åbningstid er mandag-onsdag mellem kl. 09:00 og 15:00 og torsdag - fredag mellem kl. 09:00 og 14:00. 

LAB

Hvad laver afdelingen?
Afdelingens primære rolle er at understøtte NEXTs afdelinger, medarbejdere og ledere med opgaver omkring kompetenceudvikling og efteruddannelse, pædagogisk udvikling, pædagogisk IT og pædagogiske evalueringer.

Ligeledes er analyser og dataopgaver, projektledelse, internationalisering og fundraising også nogle af opgaverne.  

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Eksternt er LAB optaget af at have de rette partnerskaber, og afdelingen samarbejder med alt fra fonde, leverandører af udstyr, software og kurser til forskningsinstitutioner.

Internt understøtter afdelingen primært organisationens chefer og ledere, men har i udviklingsopgaver en bred kontakt med medarbejdere og lærere.

Hvem er afdelingens leder?
Afdelingsleder Katrine Kruse, kakr@nextkbh.dk, tlf. 4082 0402.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

STUDIEADMINISTRATION

Hvad laver afdelingen?
Studieadministrationen administrerer næsten alt, som vedrører sig NEXTs uddannelser - lige fra intro/brobygning, over erhvervsuddannelser til alle skolens gymnasier.

Studieadministrationen består af tre grupper af medarbejdere.

Der er én gruppe som administrerer gymnasieområdet og SU, én gruppe som administrerer erhvervsuddannelser og én gruppe som administrerer brobygning, 10. kl., optagelse samt EUX mv.

Derudover varetager studieadministrationen også opgaven som administrativ frontmedarbejder på seks af skolens adresser, hvor der primært er erhvervsuddannelser.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Studieadministrationen arbejder meget tæt sammen med hele det pædagogiske område, både lærere og ledere, men også tæt sammen med mange andre afdelinger på skolen.

Eksternt kommunikerer afdelingen med forældre, mestrer samt andre interessenter.

Hvem er afdelingens leder?
Studieadministrationschef Jakob Theilmann.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på Vejlebrovej 65, 1. sal i Ishøj samt på flere andre af skolens adresser.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os eller send os en mail på eudteam@nextkbh.dk eller gymteam@nextkbh.dk

Regnskab & Indkøb

Hvad laver afdelingen?
Controlling af debitorer, kreditorer, bank samt udarbejdelse af års- og månedsrapporter. Derudover arbejder vi med den økonomiske del af specialpædagogisk støtte (SPS), medarbejdernes mobiltelefoni, rejseforsikringer og projektregnskab.

Vi har endvidere et administrativt fællesskab med SOSU C og arbejder derfor også med deres regnskab. Vi sørger for udvikling af administrative arbejdsgange, diverse ad hoc-rapporteringer og meget andet.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Afdelingens primære interne samarbejdspartnere er de pædagogiske områder og NEXT stab.

Desuden er der samarbejdsflader ud til elever, Undervisningsministeriet, revision, kommuner, SKAT, andre offentlige myndigheder, andre erhvervsskoler og gymnasier samt en række andre eksterne parter. 

Hvem er afdelingens leder?
Regnskab & Indkøb hører under NEXT Økonomi & Virksomhedsstyring, som styres af chef for Økonomi & Projektstyring Christian Staack Larsen.

Den daglige drift og faglige styring varetages af afdelingsleder Peter Lyngsø, ply@nextkbh.dk, tlf. 5123 8667.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 2. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
regnskab@nextkbh.dk – eller ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os.

Budget & Projektstyring

Hvad laver afdelingen?
Budget & Projektstyring bidrager til, at ledelsesbeslutninger kan træffes på et oplyst grundlag og synliggøre sammenhængen mellem konkrete indsatser og opnåede resultater i relation til strategien.

Hvem er afdelingens leder?
Budget & Projektstyring hører under NEXT Økonomi & Virksomhedsstyring, som styres af chef for Økonomi & Projektstyring Christian Staack Larsen. 

Den daglige drift og faglige styring varetages af afdelingsleder Kate Rosendahl Pedersen, krp@nextkbh.dk, tlf. 2921 6772
.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 2. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os eller send os en mail på budget@nextkbh.dk

HR & Organisation

Hvad laver afdelingen?
Afdelingen har ansvar for alle HR-aktiviteter, ansættelser, lønudbetaling, personaleudvikling m.m.​

HR & Organisations vigtigste opgave er at sørge for, at de ansættelsesretlige forhold er korrekte og rettidige. Afdelingen sikrer også, at overenskomster og aftaler forvaltes i henhold til gældende regler.

HR & Organisation indgår dagligt i dialog med områderne for at følge op på sager og for at sikre en effektiv og smidig administration.

Afdelingen arbejder målrettet med HR-udvikling, herunder kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere på skolen generelt.

Samtidig er der fokus på fremtidssikring, herunder løbende at effektivisere administrationen. Endvidere fungerer HR som sparringspartner i spørgsmål om personaleadministration og personaleledelse.

Hvem arbejder afdelingen sammen med?
Vores afdeling har i samarbejde med Økonomi & Virksomhedsstyring et administrativt fællesskab med SOSU-C.

Hvem er afdelingens leder?
Chef for HR & Organisation Lene Nyebro Sonne Andersen, lnsa@nextkbh.dk, tlf. 21 62 67 75.

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 2. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os eller send os en mail på HR@nextkbh.dk

Digitalisering og projektstyring

Hvad laver afdelingen?
Afdelingen Digitalisering og projektstyring er en afdeling der rummer både Pædagogisk IT og IT infrastruktur og har fokus på både digitalisering og e-læring som forretningsparametre.

I samarbejde med Erhvervsskolernes it-samarbejde ESIS løser afdelingen bl.a. følgende opgaver:

  • Vedligeholde, drive og styre IT infrastrukturen: netværk, sikkerhed, mail, dokumentlagring og basis-softwareinstallationer
  • Drive og vedligeholde forretningssystemer til ledelse, medarbejdere og studerende.
  • Levere it-faciliteter og support til medarbejdere og studerende.

Hvem er afdelingens leder?
Mikael Stenderup Hultengren, mwh@nextkbh.dk, tlf. 2181 4458, digitaliseringschef.
Richardt Veje Madsen, rvm@nextkbh.dk, it-driftsleder.

Hvor finder man afdelingen? 
Afdelingen har medarbejdere lokaliseret på alle adresser, men ledelsen findes på 2. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring på telefon 3388 0842

Åbningstider for ServiceDesk:
Mandag- torsdag mellem kl. 7.30-15.30 &fredag mellem kl. 7.30-15.00.