Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om kurser

spørgsmål om NEXT

Business efteruddannelser

online forløb der kan tages hjemmefra

NEXT Business - online forløb der kan tages hjemmefra

NEXT har efteruddannelse og kurser inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Vi kan meget hurtigt sammensætte et forløb, så du eller dine ansatte er i gang på få dage.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

DISTANCELEDEREN
På kurset får du ny viden og inspiration til at gennemføre et succesfuldt distancelederskab. Kurset er opbygget som 2 dages online kurser, hvor du ikke er tilstede og derved får mulighed for at lære, hvordan man kører kommunikation, opfølgning, læring og ledelse.

LEDERENS VÆRKTØJ TIL AT FOREBYGGE STRESS
Stress er alles ansvar og alles problem og fordi det er så sammensat et fænomen, vil du lære at identificere stresssignaler hos dig selv og andre.

ANDERKENDENDE LEDELSE
Du lærer at bidrage til en effektiv opgave og problemløsning , og at kunne anvende aktiv lytning og spørgeformer til samtalestyring.

STRATEGI FRA VISION TIL HANDLING FOR LEDERE
På kurset bliver du præsenteret for de forskellige faser i virksomhedens strategi
arbejde. Med udgangspunkt i virksomhedens  vision vises hvordan langsigtede mål kan nedbrydes i eksempelvis en 3 årig strategiplan.

LEDERENS KONFLIKTHÅNDTERING OG VANSKELIGE SAMTALER
Kurset giver en psykologisk forklaringsramme på, hvorfor konflikter og frustrationer opstår og hvordan du kan agere som leder. Blandt andet hvor dine egne grænser går, og hvornår du skal sig fra og tilkalde hjælp.

LEDERUDDANNELSE FOR PERSONALE INDENFOR EJENDOMSDRIFT
God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine
medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

SIDEMANDSOPLÆRING
Det kræver blandt andet viden om, hvordan menneskets hjerne indlærer, hvordan vi agerer som sparringspartner og som coach - og hvordan vi motiverer vores kollegaer til læring. Kurset beskæftiger sig både med situationerne, når forløbet kører som det skal, og når der opstår kriser.

FÅR DU SAGT DET DU TROR DU SIGER
God kommunikation skaber gode resultater for virksomheden og for dig. I virksomheden
skaber en god kommunikation, et bedre samarbejdsgrundlag og et bedre arbejdsmiljø. Det kan ses på bundlinjen.

ONLINE PRÆSENTATIONER LÆRING IDESALG MØDER
Succesfulde præsentationer - uanset om det er online møder, læring eller idésalg - skal skabe inspiration og opfylde formålet med præsentationen.

FÅ ACCEPT FOR DIN IDE, BLIV HØRT, FORSTÅET OG FÅ ACCEPT
Det er uheldigt at mange idéer, som kunne have skabt forbedrede procedurer og nye muligheder, ikke ser dagens lys - fordi de ikke bliver fremlagt så idéen blive hørt og forstået. Det er tab for alle involverede parter. Kurset giver værktøjer, så denne risiko bliver formindsket.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

SALGSTEKNIK FOR SALGS- OG SERVICEMEDARBEJDERE
Få inspiration og træning i brugen af en lang række værktøjer, som kan styrke salgsprocessen – herunder spørgeteknik, behovsafdækning og indvendingsbehandling.

REKLAMATIONSHÅNDTERING
At bevare en eksisterende kunde er billigere end at finde en ny. Det at fastholde kunder er derfor vigtigt. Derfor er det essentielt at jeres virksomhed kan give kunden en korrekt og serviceorienteret information om forbrugerrettigheder ved køb af varer, og kan håndtere en efterfølgende reklamation fra kunden professionelt.

KONFLIKTHÅNDTERING FOR SALGSMEDARBEJDEREN
Forskellige steder i en salgsproces kan kundens modstand og angstfelter for købssituationen komme op til overfladen. Dette kan ske på en måde, så der bliver lagt bevidste eller ubevidste hindringer op, der kan hindre dit salg.

SAMARBEJDE I GRUPPER I VIRKSOMHEDEN
Noget af det vigtigste for en virksomhed er at medarbejderne kan samarbejde. Man kan have nok så mange strategier og planer, men hvis man ikke formår at samarbejde om at nå målene, er sandsynligheden for at lykkes meget lille.

MERSALG I BUTIKKEN
Mersalg er en væsentlig salgsindsats, som vil forbedre butikkens resultat. Derfor er det færdigheder, som alle skal kunne anvende. Ved at anvende værktøjerne på kurset i dagligdagen vil mersalget også blive en naturlig del af kundeservice.

PERSONLIGT SALG - KUNDENS BEHOV OG LØSNINGER
For at lukke endnu flere ordrer. Kurset gennemgår hele salgsprocessen - fra den første kontakt med kunden, til salget er afsluttet og den efterfølgende kontakt med kunden.

NÅR SMIL SKABER SMIL
En imødekommende telefonbetjening, telefonomstilling og receptionsmodtagelse giver kunden den merværdioplevelse, der kan give en følelse af tilfredshed – så din virksomhed også fremover bliver valgt som leverandør.

KUNDESERVICE I ADMINISTRATIVE FUNKTIONER
Det stiller krav til dig, der varetager kontakten med kunden. Du skal kunne kommunikere professionelt, afstemme forventninger, håndtere kundernes mangfoldighed og håndtere eventuelle konfliktsituation er. På kurset får du ny viden og inspiration, som kan anvendes direkte i dit arbejdsliv.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

INNOVATION OG KREATIV IDEGENERERING
Kurset sætter dig i stand til at anlægge en kreativ indfaldsvinkel til at løse problemer, så der kommer den nødvendige nytænkning . Det gør det muligt for dig at bidrage med værdifulde tanker og idéer i organisationen.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

ØKONOMI OG FORRETNINGSFORSTÅELSE FOR LEDERE
Ved hjælp af en grundlæggende forretningsforståelse, lærer du at tolke og
integrere årsregnskabets informationer og formidle og skabe forståelse for disse.

Tilmeld dig og se datoer på kursus.nextkbh.dk

Kontakt os på 3388 0900 eller kursus@nextkbh.dk

PRÆSENTATION AF TAL I REGNEARK
Kurset har fokus på hvordan du kan præsentere tal i regneark med diagrammer, typografier, tabelformater og betinget formatering. 

ANVENDELSE AF PIVOTTABELLER
På kurset afmystificeres begrebet pivottabeller, så deltagerne ”tør” kaste sig ud i brugen af dette alsidige værktøj. For tilmelding, klik her

DESIGN OG AUTOMATISERING AF REGNEARK
Du skal deltage hvis du ønsker at bruge nogle af de videregående funktioner og faciliteter, som Excel har at byde på. For tilmelding, klik her

OPSTILLING OG LAYOUT I TEKST
På kurset lærer du at bruge tabulatorer, tabeller, spalter, opstillinger og punktopstilling i flere niveauer. På den måde sparer du tid i dagligdagen og slipper for frustrationer! 

ANVENDELSE AF REGNEARK TIL ENKLE BEREGNINGER
På kurset lærer du nemt at udvælge de nødvendige oplysninger du skal bruge, til den arbejdsopgave du sidder med. 

KOMMUNIKATION OG FEEDBACK I ADMINISTRATIVT ARBEJDE
Feedback er en vej til at udvikle andre og til at udvikle sig selv. Men den skal gives på den rigtige måde. Uden feedback er der ingen der ved, om det de gør er godt nok - og det vil påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning.

OFF. ADM. BORGER KOMMUNIKATION
Kurset giver dig en værktøjskasse, du kan bruge i dit daglige kommunikationsarbejde med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Udtagelse fra OFS Fitel Denmark ApS

Dels har vi sammen med Next udviklet vores egen Teamkoordinatoruddannelse/forløb...

FOR VIRKSOMHEDER

Brug tiden til at opkvalificere medarbejderne med online forløb, mens dine ansatte er hjemsendt.
Har din virksomhed specifikke ønsker om kurser, sammensætter vi et undervisningsforløb, så undervisningstidspunkt, indhold og form passer til jeres behov.

På NEXT har vi fx online forløb inden for:

  • Ledelse
  • Administration
  • Salg
  • It og økonomi

Alt online undervisning foregår in real time, så det er ikke selvstudie kurser.


Ring til os
Vil du høre mere om mulighederne eller ha skræddersyet et forløb til jeres behov?

Kontakt vores virksomhedskonsulent man - fre kl. kl. 8.00-16.00
Henrik Bruun Rasmussen på 4045 4984 eller hbr@nextkbh.dk

For ledige eller i arbejde

Jo mere viden, du har inden for din branche, jo mere værdi kan du være med til at skabe i virksomheden.

Efteruddannelse er guld værd, og alle har mere at lære på den ene eller den anden måde.

Et kursus hos NEXT er den perfekte mulighed for at dygtiggøre dig; her får du kompetente undervisere og relevant kursusindhold i en afgrænset periode. Ideelt for både dig og din virksomhed.

Du er også meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så får du direkte besked, når vi tilføjer nye kurser de næste dage.

Priser

Prisen afhænger af, hvorvidt du er ledig eller i arbejde:

Er du ledig?
Hvis du er ledig, skal din kursusdeltagelse godkendes af din A-kasse eller dit jobcenter. Kursusprisen er altid den fulde pris. Se priser for de specifikke kurser i kursusoversigten.

Er du i arbejde?
Under hvert kursus er der angivet to priser; ’Pris med tilskud’ og ’Fuld pris’. Hvis du er faglært eller ufaglært, og du er i job, skal du betale prisen med tilskud. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale den fulde pris.

Andre
Kursister uden for AMUs målgruppe kan deltage på kurser mod fuld betaling/deltagerbetaling. Hvis du er i tvivl, hvilken målgruppe du hører ind under, kan du kontakte Kursuscenteret på 33 88 09 00 eller kursus@nextkbh.dk.

OFS Fitel Denmark ApS har gennem flere måneder haft et intensivt samarbejde med Next.

Dels har vi sammen med Next udviklet vores egen Teamkoordinatoruddannelse/forløb. I den proces har Next været en yderst professionel og fleksibel sparringspartner, som har forstået vores behov og ikke mindst formået at matche det på bedste vis på både indhold og undervisningskompetencer.

Vi har derudover afholdt 12 ugers AMU kurser igennem Next. Vi har haft 65 medarbejdere igennem onsite undervisning hos os selv. Medabejderne var opdelt i tre hold så al undervisning skulle gennemføres tre gange. Next har været ekstrem fleksible med meget kort varsel i fht til at finde ledige undervisere og få hele logisitkken til at gå op, anbefale kurser og ikke mindst møde vores medarbejdere i øjenhøjde og levere indholdsrig, lærende, corona-sikker og inspirende undervisning igennem samtlige 12 uger. Vi kan på det kraftigste anbefale et samarbejde med Next. De er dygtige, professionelle og pålidelige og også meget behagelige at samarbejde med. For vores medarbejdere har det ikke bare været tilfældige kurser de er blevet sendt på – de har virkelig fået udbytte af det og de er blevet løftet kompetencemæssigt.

Vi glæder os til vi igen har mulighed for at benytte os af AMU kurserne igennem Next.

bliv godt klædt på

få de sidste nye kurser lige i din mailbox

Vil du uddannes til fremtiden, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration samt nyt om de mange muligheder inden for kurser og efteruddannelse.

Udfyld med navn og email, og vælg dine interesseområder: