Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

spørgsmål om NEXT & Gymnasier

Luk

vi hjælper dig på vej

NEXT karriere

Sara & Christine

NEXT karriere

Louise & Jakob

NEXT karriere

Helle Vivi & Helle

FAQ lockout

Find svar på dine spørgsmål

FAQ ved mulig lockout

Lockout i forbindelse med overenskomstforhandlinger 2018

Du har sikkert hørt om den mulige lockout og tænker over, om den påvirker dit skoleforløb.

Det er kun, hvis der IKKE indgås forlig mellem Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer, at en lockout træder i kraft.

Det er således slet ikke sikkert, at NEXT bliver ramt af lockout.

NEXT opdaterer løbende dette site, hvis vi får ny information.

Læs nedenstående og hvis du stadig er i tvivl, skal du kontakte NEXT på hr@nextkbh.dk.

Vi kan også anbefale Undervisningsministeriets FAQ omkring lockout: uvm.dk/ok18

Konflikten udskudt i 2 uger

Links

OPDATERING
Forligsinstitutionen har udskudt konflikten. Forligsmand Mette Christensen har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger for anden (og sidste) gang udsættes i 2 uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtesagen efter udløbet af de 2 uger, 
det vil sige strejke den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Bliver jeg ramt af lockout?

Hvis du er elev på NEXT, læs her om du rammes af en mulig lockout

Svært ved at komme frem

På grund af lockouten har jeg svært ved at komme i skole. Får jeg stadig fravær?

Svar til alle elever:
Man kan ikke udeblive fra undervisningen, når den ikke er aflyst, uden at det medfører fravær. At togene ikke kører, at man ikke kan få passet sine børn osv. er ikke skolens anliggende. Vi forventer, at du dukker op til undervisningen, hvis den gennemføres.

Får jeg SU

Links

Kan jeg få SU under en lockout?

Svar til alle elever:
SU-modtagere vil i udgangspunktet opfylde betingelserne i SU-loven under en konflikt, og retten til SU bortfalder derfor i udgangspunktet ikke under en konflikt.

En stor del af udbetalingerne af SU foregår automatisk, og vi forventer i udgangspunktet ikke, at de vil blive påvirket af en konflikt. De udbetalinger, der kræver sagsbehandling (så som handicaptillæg, SU til uddannelse i udlandet med videre), kan blive forsinket, fordi SU-sagsbehandlere i styrelsen og på uddannelsesstederne er omfattet af konflikt.

TIL ELEVER PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE

går du på en erhvervsuddannelse får en evt. lockout ingen konsekvenser for dig

Til dig der er eux-elev

Hvis du går på en eux-uddannelse, skal du kontakte uddannelsesleder Carsten Lindbo for yderligere informationer om, hvordan du skal forholde dig.

Carsten Ingolff Serup Lindbo
Email: cisl@nextkbh.dk

Til gymnasieelever

Hvornår?

Hvornår træder en lockout i kraft?

Svar til gymnasieelever:

Tidligst fra den 10. april – du får nærmere besked fra skolen, hvis den iværksættes.

Skal jeg i skole under en lock-out?

Hvis der kommer lockout, betyder det så, at jeg ikke skal i skole? 

Svar til gymnasieelever:

Du skal afvente nærmere besked fra skolen.

Kompensation

Får jeg kompensation for de timer, jeg mister under en lockout?

Svar til gymnasieelever:

Dette er der ikke taget stilling til endnu. Skolen orienterer, hvis det bliver aktuelt.

Eksamen & studentereksamen

Bliver eksamen udskudt? Kan jeg risikere ikke at blive student?

Svar til gymnasieelever:

Der er risiko for, at eksamen udsættes. Afvent besked fra skolen.
Der er ikke risiko for, at du ikke kan blive student pga. lockout. Eksamen gennemføres, men med risiko for udsættelse.

 

Årskarakter

Hvis vi ikke får eksamen, hvordan vil det så påvirke vores snit?

Svar til gymnasieelever:
Ikke aktuelt idet eksamen gennemføres, men med risiko for udsættelse.

 

Studieture

Hvad sker der med min studietur, hvis den er planlagt til at ligge i lock-outperioden?

Svar til gymnasieelever:

Vi afventer en melding fra ministeriet. Hvis varslet om lockout fastholdes, aflyses eller flyttes studieture. Rektor er ansvarlig for at lave den konkrete vurdering af, om studieturen gennemføres/ aflyses/ ændres.
Vi afventer også vejledning fra ministeriet vedrørende evt. refundering af udgifter forbundet med en aflyst eller afbrudt studietur.

Fester

Gallafester og andre arrangementer, der er planlagt, bliver de holdt eller udskudt?

Svar til gymnasieelever:

Hvis der er lockout, bliver de aflyst eller udskudt.

Sommerferie

Hvad med private arrangementer i sommerferien, f.eks. Roskilde Festival og andet, vi allerede har betalt for?
(hvis eksamener udskydes/rykkes)

Svar til gymnasieelever:
Vi forventer ikke, at sommerferien bliver påvirket. Hvis det sker, så er det et privat anliggende, og ikke noget skolen kan gå ind i.

Til elever i 10. klasse

går du i 10. klasse får en evt. lockout ingen konsekvenser for dig

Brobygningselever

Kan vi komme på brobygning på NEXT under konflikten?

Svar til brobygningselever:
Brobygningselever skal henvende sig til egen folkeskole, idet vi ikke ved, om deres skole er omfattet af konflikten.

Kursist på NEXT

Er du kursist får en evt. lockout ingen konsekvenser for dig, med mindre den virksomhed hvor du er ansat, er omfattet