Luk

Kontakt os

Rektor, Camilla Kofod

Sydkysten Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Ditte Elsborg , Studievejleder

Camilla Kofod , Rektor

Undervisningen

AMBITIONER OG UDVIKLING

Vi er ambitiøse og prioriterer, at du bliver fagligt dygtig

På Sydkysten Gymnasium sørger vi for, at du udvikler dig personligt. Det stiller krav til dig, og du skal være parat til at give den en skalle i timerne og med dine lektier.

Vi synes samtidig, at det skal være sjovt at gå i skole, så vi har selvfølgelig også fokus på, at dine kammeraters og dit eget gode humør skal være med til at skabe en hyggelig stemning.

De gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, hvor undervisningen er teoretisk baseret. Der skal læses mange bøger, og eleverne skal lave lektier og skrive opgaver ud over undervisningen på skolen.

 

Hhx - det merkantile gymnasium forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne fx være internationale studier på CBS eller universiteterne.

Hhx er en merkantil studentereksamen, hvilket betyder, at du arbejder med både almene fag og businessfag, som gør dig klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.

Du får en god faglig ballast til at forstå virksomheders og landes økonomi samt en forståelse for marketingkampagner og virksomheders brug af sociale medier. 

 

Stx - det almene gymnasium gør dig klar til en bred vifte af videregående uddannelser, uanset om din drøm er at blive læge, sygeplejerske, advokat eller generelt at gøre verden til et bedre sted.

Du bliver udfordret både på dine naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige evner. På stx får du en faglig viden og kompetencer, der giver dig det bedst mulige afsæt til en videregående uddannelse.

Der arbejdes målrettet på, at du gennem de tre år udvikler dine kreative og innovative sider samt din evne til samarbejde. Det gør dig klar til at forholde dig ansvarligt, kritisk og aktivt til verden omkring dig. 


Htx - det tekniske gymnasium
 forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne være fx på DTU, ITU, KU, AAU eller måske akademiuddannelserne.

På htx fylder naturvidenskabelige, tekniske og kommunikationsorienterede fag meget i skemaet, og alt efter den valgte studieretning vil uddannelsen blive tonet inden for ét af disse tre hovedområder.

Som elev arbejder du projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Teori kombineres med praksisnær hands on-undervisning i moderne laboratorier og værksteder.

Undervisningen er ofte krydret med konkurrencer, hvor dine innovative idéer bliver afprøvet, og de bedste bliver hædret. Det er ikke langt fra praksis til virkelighed, hvis du drømmer om at gøre din hobby til din levevej.

På Sydkysten Gymnasium arbejder vi med innovation og samarbejder med erhvervslivet. På den måde bliver virkeligheden en naturlig del af undervisningen.

Hvert år afholder vi fx sammen med Fonden for Entreprenørskab og NEXT en stor konkurrence for alle 2. g'ere, som hedder NEXT Cup. Vinderne af denne går videre til Company Programme-konkurrencen med andre gymnasier i Danmark.


 

Alle klasser i 2. g rejser på studietur til en europæisk destination.

Vores globale klasse rejser desuden i 3. g til en oversøisk destination.

Kom i udlandspraktik med Erasmus+

Hvis du er elev på hhx og htx, kan du komme i praktik i tre uger i udlandet i løbet af din gymnasietid. Her får du afprøvet dine sprogfærdigheder og mulighed for at afprøve det, du har lært i praksis.

Vi har også Erasmus+-ture for hele klasser, hvor du kommer til udlandet i 14 dage og møder firmaer, som du løser opgaver for. Turen koster dig kun lommepenge og mad. Resten er betalt.

Alle studieture er alkoholfri

Som elev må du ikke drikke alkohol, når du er på studietur.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

Fællesskab og faglighed

Har du ambitioner om at blive klogere og er du nysgerrig på verden?

Her er plads til alle, der gerne vil lære og være med til at skabe fællesskab i et inspirerende læringsmiljø, hvor virkeligheden er en del af undervisningen. Du møder engagerede lærere, der ser dig, accepterer dig som den, du er, og udfordrer dig fagligt.  

Vi ved, at der i fremtiden bliver brug for flere, som er gode til IT, at samarbejde, tænke nyt og kommunikere. Det klæder vi vores elever på til. 

Vi sætter en ære i at gøre dig så dygtig som muligt og guide dig videre på din uddannelsesrejse. Det ved vi, at vi kan, fordi langt de fleste af vores studenter læser på en videregående uddannelse.