Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

Kontakt skolens ledelse

Uddannelsessekretær, Jennifer Jensen

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Dorthe Bjerg Jensen , studievejleder

Maibrit Inga Schmidt , Studievejleder

Suzanne Strange , Vicerektor

Camilla Kofod , Konst. rektor

biotek samfund

Bioteknologi A - Samfundsfag B

Vil du ændre DNA´et for bakterier og lave nye typer af vacciner?

Det lærer du

I bioteknologi A arbejder vi i laboratoriet, blandt andet om genteknologiske metoder hos bakterier og hvordan de kan bruges til optimere produktionen. Derudover lærer I hvordan disse teknikker i den nærmeste fremtid kan bruges til at forbedre vores eget DNA, derved kan vi blive de nye supermennesker.

I samfundsfag B arbejder vi blandt andet med bioteknologiens betydning for nutidens og fremtidens samfund, herunder fordele og ulemper. Vi undersøger lovgivning på området, herunder hvilke interessenter der søger at påvirke lovgivningen, samt politiske og ideologiske holdninger til bioteknologi.


Studieretning: Bioteknologi A - Samfundsfag B

Studieturen på 2. år: Egenbetaling mellem 3-5.000 kr. Mulighed for Studietur på 3. år med egenbetaling på 5-8.000 kr.

Relevante valgfag: Engelsk A, filosofi C, psykologi C

I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi.

Du får undervisning i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner. Men du får også kendskab til bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

I samfundsfag B får du viden om sociologi, politik og økonomi og lærer at undersøge og dokumentere samfundsmæssige sammenhænge i og uden for Danmark.

Du får træning i at diskutere og formidle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger på et fagligt grundlag.

Efter gymnasiet

Med Biotek samfund kan du vælge de fleste videregående uddannelser, fx på universitetet og DTU. Mulighederne er mange.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

kom i gang

sådan bliver du optaget

Kom og besøg os

Links

OBS: Man kan først komme på besøg, når Corona-restriktionerne tillader det!

Der er mange muligheder for at besøge os på Sydkysten Gymnasium.

Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her.

I januar slår vi også  dørene op og inviterer til infoaften, hvor både lærere og nuværende elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og på egen krop få et indtryk af undervisningen.

Kontakt studievejlederen på Sydkysten Gymnasium og lav en aftale om en besøgsdag.

Sydkysten Gymnasium har adresse på Vejlebrovej 65 i Ishøj

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning
     
Bioteknologi A      
Samfundsfag B      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
Kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Idræt B      
Innovation B      
Samfundsfag B      
Design og arkitektur C      
Idræt C      
Innovation C      
Kulturforståelse C      
Mediefag C      
Psykologi C      
Tysk C