Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

Kontakt skolens ledelse

Uddannelsessekretær, Jennifer Jensen

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Dorthe Bjerg Jensen , studievejleder

Maibrit Inga Schmidt , Studievejleder

Suzanne Strange , Vicerektor

Camilla Kofod , Konst. rektor

Eliteidræt på Sydkysten Gymnasium

kombiner sport med en stærk gymnasieuddannelse

Elitesport og idræt

På Sydkysten Gymnasium gør vi en ekstra indsats for at støtte op om gymnasiets elitesportsudøvere og Team Danmark elever. Vi har fokus på, at eleverne kan passe deres elitesport samtidigt med, at de får en gymnasial uddannelse. Hvis du er elitesportsudøver eller Team Danmark elev skal du altid kontakte skolens gymnasievejledere, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig.


Sydkysten Gymnasium

Jeg har mulighed for at dyrke min sport på næsten fuld tid. Når jeg ikke er i skole pga. konkurrencer, har mine lærere mulighed for at supplere op med ekstra timer. Det gør, at jeg kan dyrke min sport på eliteplan og samtidig tage en uddannelse og sikre min fremtid

Gymnasiets Team Danmark elever er delt ud på gymnasiets forskellige studieretninger afhængig af den enkelte elevs ønske. Det vil sige, at du som Team Danmark elev indgår på lige fod med gymnasiets øvrige elever i faglige og sociale sammenhænge. Det forventes at du prioriterer din skolegang højt og sørger for at passe dit skolearbejde ved siden af din elitesport. At tage studentereksamen er et fuldtidsarbejde i sig selv, og det kræver derfor ekstra arbejde af dig, som har din elitesport ved siden af, men vi hjælper dig gerne til at få tingene til at hænge sammen.

Kontakt Sydkysten Gymnasium hvis du har behov for et særligt tilrettelagt 4 årigt gymnasieforløb.

Sportsrelateret fravær

Som team Danmark elev har du, ligesom skolens øvrige elever, mødepligt til undervisningen. I forbindelse med stævner, turneringer eller træningslejre af mere end tre dages varighed skal du henvende dig til din gymnasievejleder med en evt. dokumentation samt skrive en bemærkning i din fraværsårsag.

I forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver kan du altid henvende dig til din faglærer for at få en forlænget tidsfrist fx i forbindelser med stævner eller turneringer. På Sydkysten Gymnasium har vi et elektronisk skema i lectio, hvor du løbende kan følge med i lektier og afleveringer, også når du er i udlandet. Gymnasiet bistår gerne med hjælp til planlægning og overblik, særligt når det gælder skriftlig arbejde.

Du skal være opmærksom på at undervisningen på Sydkysten Gymnasium begynder kl 8.15. Det vil sige du skal stå tidligt op, hvis du vil morgentræne, inden du skal møde på gymnasiet.

På HHX studieretningen Global Business begynder undervisningen kl 10 tirsdag og torsdag, hvilket giver mulighed for at morgentræne på gymnasiet eller i egen klub.

Hvis du har behov for morgentræning se i øvrigt nedenfor.

Supplerende undervisning

I perioder med stor trænings- og stævneaktivitet kan du få behov for supplerende undervisning. Her skal du henvende dig til Team Danmark koordinatoren på gymnasiet

Hovedreglen er, at du for hver fraværsdag kan få en times undervisning af en faglærer. Koordinatoren hjælper dig med at finde et tidspunkt, hvor timen kan afholdes. Du kan få supplerende undervisning, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • Du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark
  • Du skal have deltaget i specialforbundsaktiviteter (træningssamlinger, internationale konkurrencer, internationale mesterskaber, testdage el.lign.)
  • Der skal foreligge relevant dokumentation (indkaldelsesbrev, udtagelsesbrev el.lign.)

Det er vigtigt, at du er ude i god tid mht. supplerende undervisning, således at vi kan få det placeret mest hensigtsmæssigt i dit skema.

Hvis du ikke er godkendt Team Danmark elev, så er det muligt at komme under Sydkystens Eliteidrætsordning. Kravet for at kunne komme under denne ordning er:

  • Du træner 4 gange om ugen og deltager i nationale og/eller internationale turneringer.
  • Du har en sportslig skriftlig godkendelse fra din idrætsorganisation.

Ligesom til Team Danmark elever stiller Sydkysten Gymnasium krav til, at du som eliteidrætsudøver ved siden af din elitesport passer din skole og indgår i de faglige og sociale sammenhænge på lige fod med gymnasiets øvrige elever.

Studieretning og morgentræning

Som eliteidrætselev har du frit valg med hensyn til valg af studieretninger. Hvis du ønsker morgentræning skal denne ligge før skolestart, dvs før kl 8.15. Efter aftale kan gymnasiet stille idrætsfaciliteter til rådighed mellem kl. 7 og 8.

Sportslig fravær

Som eliteidrætselev på Sydkysten Gymnasium har du som alle elever mødepligt til undervisningen. Inden skolestart aftales et møde med dig, dine forældre, din træner og din gymnasievejleder. Ved mødes skal det afdækkes, hvad dine særlige behov er for at få skolearbejdet og din elitesport til at passe sammen. I forbindelse med stævner, træningslejre eller konkurrencer skal du i god tid rette henvendelse til Team Danmark koordinatoren med dokumentation fra din træner. Ligeledes skal du skrive fraværsårsag i lectio

TEAM Danmark elev

For travl til uddannelse - ikke på Sydkysten Gymnasium

Er du blandt de bedste til din sport, og er du klar på en god uddannelse? Så er Sydkysten Gymnasium en skolen for dig.

Gennem mere end 10 år har vi uddannet nogle af landets dygtigste sportsfolk. Daniel Agger, Jan Ø. Jørgensen, Kasper Lorentzen, Mike Jensen og Mie Skov er bare nogle få af vores tidligere studerende.

Den enkelte elevs sportslige og personlige behov og ønsker er i højsæde, og man er i høj grad med til selv at planlægge og gennemføre sin træning.

Kontakt os

Vil du vide mere om elitesports- og idrætsuddannelserne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt studievejleder her
Kontakt skolen her

Sydkysten Gymnasium har adresse på Vejlebrovej 65 i Ishøj.