Luk

Kontakt os

Rektor, Camilla Kofod

Sydkysten Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Ditte Elsborg , Studievejleder

Camilla Kofod , Rektor

STUDIELIV, TRADITIONER OG DIMISSION

3 år med venner, sjov, faglighed og stolthed

Selvom vores elever tager deres uddannelse seriøst og arbejder hårdt med lektierne, så er der også plads til sjov og spændende oplevelser.

Hvad enten der er tale om det årlige LAN-Party, den store Gallafest eller overnatningerne på kryds og tværs af uddannelserne, så bliver alle aktiviteter afholdt med fællesskabet i fokus. Derudover har vi selvfølgelig også de traditionelle aktiviteter i form af idrætsdage, temauger, julearrangementer samt intro- og gallafesten.

EN GYMNASIAL UDDANNELSE ER OGSÅ EN MASSE SJOVE TRADITIONER

Som introtur, fester, bordfodbold, fester & galla, LAN & julearrangement, studenterhue, studenterkørsel og meget mere

Følg os på Instagram
@sydkystengym

Følg os på Facebook
@sydkystengym

Alle klasser i 2.g rejser på studietur til en europæisk destination

Vores globale klasse rejser desuden i 3.g til en oversøisk destination.

Kom i udlandspraktik med Eramus+

Hvis du er elev på hhx og htx, kan du komme i praktik i tre uger i udlandet i løbet af din gymnasietid. Her får du afprøvet dine sprogfærdigheder og mulighed for at afprøve det, du har lært i praksis.

Vi har også Erasmus+-ture for hele klasser, hvor du kommer til udlandet i 14 dage og møder firmaer, som du løser opgaver for. Turen koster dig kun lommepenge og mad. Resten er betalt.

Alle studieture er alkoholfri

Som elev må du ikke drikke alkohol, når du er på studietur.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

På Sydkysten Gymnasium vægter vi sociale arrangementer og et sundt studiemiljø højt. Derfor prioriterer vi mange forskelligartede aktiviteter for at imødekomme så mange som muligt og give plads til alle. 

Hvad enten der er tale om det årlige LAN-Party, den store gallafest eller overnatningerne på kryds og tværs af uddannelserne, så bliver alle aktiviteter afholdt med fællesskabet i fokus. Derudover har vi selvfølgelig også de traditionelle aktiviteter i form af idrætsdage, temauger, julebanko samt introfesten.

Som en del af elevrådet kan man være med til at sætte sit personlige præg på gymnasiet, blandt andet ved at have indflydelse på de sociale aktiviteter og det studiemiljø man ønsker på skolen. Det er en kompetence, du kan sætte på dit CV, når du søger studiejob.

Vi vil i fællesskab sørge for, at det bliver de 3 bedste år af dit liv!

 • Hos os bliver du taget alvorligt
 • Hos os får du:
 • Indflydelse på dit studieliv
 • Høj grad af medbestemmelse
 • Små klassestørrelser
 • Høj faglighed

Vi har også et tæt samarbejde med Arken - museum for moderne kunst, ligger tæt på strand og lækker natur og har et helt nyt multiværksted samt en lækker kantine.

 • +

  Hvad lærer man egentlig på htx?

  På htx lærer du – udover det rent faglige - at arbejde på forskellige måder.

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research og værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde en problemstilling, forsvare denne, og så skal du lave en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer nemlig selvstændigt at kunne finde på og ud af opgaverne. Det er der brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges - med det samme!

 • +

  Hvad lærer man egentlig på stx?

  På stx bliver du meget dygtigere til mange af de fag, du allerede kender fra folkeskolen.

  Samarbejdet mellem fagene gør, at du bliver rigtig god til at forstå og analysere store sammenhænge. Det får du brug for, når du skal læse videre.

  Samtidig bliver der også lagt vægt på de kreative fag, og idræt er obligatorisk i alle tre år. De fag er nemlig også med til at forme dig som menneske. 

 • +

  Hvad lærer man egentlig på hhx?

  For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i i de tre år, du går på gymnasiet.

  På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

  Vi lægger meget vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

 • +

  De særlige fag på htx

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx. Fagene hedder teknologi, teknikfag, kommunikation/IT og idéhistorie. 

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan f.eks. være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknik har du for alvor mulighed for at fordybe sig både i teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet på fx htx vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Ideen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som htx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvad er STEM?

  Sydkysten gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de efterspurgte STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

  Kombinationen af obligatoriske fag, specialiserede studieretningsfag og de mange spændende valgfag giver dig mulighed for at sammensætte din helt egen fagpakke. Så uanset hvad dit drømmestudie er, kan du kvalificere dig til det hos os.

  Science
  T
  echnologi
  E
  ngineering
  M
  athematics

 • +

  Kan jeg få hjælp til at vælge studieretning?

  Ja, du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder Ditte Elsborg

   

  Ditte Elsborg

  Studievejleder

  T: 60 88 31 20

  E: dite@nextkbh.dk

 • +

  Skal man have tysk/ 2. fremmedsprog på htx?

  Nej, engelsk er det eneste obligatoriske fremmedsprog på htx.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknik, hvor man arbejder med produktudvikling.

 • +

  Kan jeg søge ind hvis jeg ikke er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet?

  Opfylder du ikke uddannelsesparathedskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen 1. marts, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idehistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på stx?

  På stx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på stx er:

  • Dansk A
  • Fransk A - 2. fremmedsprog
  • Historie A
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Engelsk B
  • Fransk B - 2. fremmedsprog
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Biologi C
  • Design og arkitektur C - kunstnerisk fag
  • Fysik C
  • Idræt C
  • Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag
  • Mediefag C - kunstnerisk fag
  • Musik C - kunstnerisk fag
  • Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag
  • Oldtidskundskab C
  • Religion C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på hhx?

  På hhx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på hhx er:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Fransk B/A - 2. fremmedsprog
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Afsætning B
  • Historie B
  • International økonomi B 
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervscase 
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på htx?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen

  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.

  • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk
 • +

  Hvad betyder teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

  Vi udbyder på Sydkysten følgende teknik fag: 

  - Teknikfag, udvikling og produktion
  - Digital Design og udvikling
  - Produktion, levnedsmiddel og sundhed

 • +

  Hvilken studieretninger er der på stx?

  På stx har vi følgende 4 studieretninger:

MØD ELEVERNE