Luk
Luk

kontakt os

Rektor, Anne Birgitte Liberkind

Fronten

Luk

har du spørgsmål?

Sukkertoppen Gymnasium

Bo Hørslev , Studievejleder

Charlotte Waltz , Studievejleder + SPS-vejleder

Larry Martin , Studievejleder

Erik Alleslev Rasmussen

Kristian Hertz , Vicerektor

Pernille Højen , Vicerektor

Anne Birgitte Liberkind , Rektor

Er du nysgerrig på Sukkertoppen Gymnasium?

Kom til orienteringsaften den 6., 13. og 18. januar kl. 19-21

Her kan du møde både lærere og elever samt se skolen.

Du er velkommen til bare at dukke op, men hvis du tilmelder dig, så sender vi et program samt en reminder et par dage før.


OBS Har du problemer med formularen, klik her

STUDIELIV, TRADITIONER OG TRANSLOKATION

3 år med venner, sjov, faglighed og stolthed

Selvom vores elever tager deres htx uddannelse seriøst og arbejder hårdt med lektierne, så er der også plads til sjov og spændende oplevelser.

På Sukkertoppen har vi både bordfodbold, bordtennis og hyggelige studieområder.

EN GYMNASIAL UDDANNELSE ER OGSÅ EN MASSE SJOVE TRADITIONER

Som introtur, fester, bordfodbold, fester & galla, LAN & filmfestival, studenterhue, studenterkørsel og meget mere

Følg os på Facebook
@sukkertoppengym

På Sukkertoppen tager vi på studietur hvert år. Studieturen er som regel placeret i starten af skoleåret og tager udgangspunkt i undervisningen på afrejsetidspunktet.

Det første år er studieturen vores introtur; en dejlig kanotur, der ryster de nye elever godt sammen. På andet og tredje år søger vi lidt længere væk - som regel en europæisk storby. Studieture er obligatoriske og har selvfølgelig både et socialt og fagligt fokus. 

Se hvad det koster

Det sociale liv er en vigtig del af det at gå i gymnasiet
Eleverne arrangerer og styrer selv de fleste arrangementer, men der er selvfølgelig også lærere tilstede.

Vi holder fire store skolefester om året - introfest, julefest, temafest og gallafest. Derudover er der fredagscafé cirka hver 14. dag.

Foruden fester hygger vi os med fx LAN-parties, elevklubber, musikaftener, loungecaféer med brætspil og ikke mindst film-awardshowet The Arnolds.

 • +

  Hvad lærer man egentlig på htx?

  På htx lærer du – udover det faglige - at arbejde på forskellige måder.

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research samt værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde en problemstilling, forsvare denne, og så skal du lave en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer selvstændigt at kunne finde på og løse opgaverne. Det er der nemlig brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges - med det samme!

 • +

  De særlige fag på htx

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx. Profilfagene på htx hedder teknologi og teknikfag. Begge fag handler om at løse reelle samfundsproblemer ved hjælp af teknologi.

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan f.eks. være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknikfaget har du for alvor mulighed for at fordybe dig i både teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du rigtig god brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Ideen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som htx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvad er STEM?

  Science
  T
  echnology
  E
  ngineering
  M
  athematics

  STEM er en forkortelse for ordene Science, Technology, Engineering og Mathematics, eller på dansk naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

  Stemkompetencer er efterspurgt i hele verden, og mange mennesker ser uddannelser inden for STEM som en måde at sikre viden og handlemuligheder til at kunne redde mennesker i nød og udvikle innovative løsninger på verdens store udfordringer som f.eks. vand og klima. 

  På de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er der flere end 450 STEM-uddannelser, så der er meget at vælge mellem. Måske brænder du for at udvikle apps eller ny medicin, bygge robotter eller designe vindmøller? Så er en STEM-uddannelse noget for dig.

  Sukkertoppen Gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de vigtige STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

   

 • +

  Skal man have sprog på htx?

  På htx er engelsk det eneste obligatoriske fremmedsprog. Men på Sukkertoppen udbyder vi både tysk og fransk, som du kan vælge, hvis du har lyst til at dygtiggøre dig i sprog.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknikfag, hvor man arbejder med problemløsning og produktudvikling.

 • +

  Kan jeg søge ind, hvis jeg ikke er erklæret uddannelsesparat?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen 1. marts, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser hvor mange år, du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  En undtagelse er profilfaget teknikfag, som er et A-niveaufag, der kun ligger i 3.g. Det fylder 10 lektioner om ugen.

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idehistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C/ Informatik C 
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på htx?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen

  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.

  • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk
 • +

  Hvad betyder teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

 • +

  Er der gruppeeksaminer?

  I projektfag som fx teknologi og teknikfag er der gruppeeksamen.

DET MENER ELEVERNE OM GYMNASIET

TEGNESERIE LAVET AF TIDLIGERE ELEV EVGENIA GAVRYUSHENKO

Tak til Sukkertoppen Gymnasium for 3 fantastiske år