Praktisk info

En masse nyttig viden

Teams - din digtitale platform

Teams er et ord, du hurtigt bliver vant til at høre.

Teams er nemlig vores digitale platform, hvor du får information fra skolen og ser dit skema, lektier, studieplan og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Teams.

OBS På Vestskoven Gymnasium bruges fortsat Lectio som den digitale platform.

Skolekalender

 Skoleår 2021/2022:

 • Vinterferie: uge 7 
  - Baltorp Gymnasium
  - Københavns Mediegymnasium
  - Sukkertoppen Gymnasium
  - Vibenshus Gymnasium
 • Vinterferie: uge 8 
  - Vestskoven Gymnasium
  - Sydkysten Gymnasium 
 • Påskeferie: 11/4 – 18/4 – 2022
 • Sidste skoledag: 24/6 – 2022

Skoleår 2022/2023:

 • Skolestart 8/8-2022
 • Efterårsferie uge 42 (17-23/10-2022)
 • Juleferie 21/12-2022-3/1-2023
 • Vinterferie uge 7 (13/2-19/2-2023)
  • Baltorp Gymnasium
  • Københavns Mediegymnasium
  • Sukkertoppen Gymnasium
  • Vibenshus Gymnasium
 • Vinterferie uge 8 (20/2-26/2-2023)
  • Vestskoven Gymnasium
  • Sydkysten Gymnasium
 • Påskeferie 1/4-10/4-2023
 • Sidste skoledag 23/6-2023

 

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Det gode studiemiljø

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier.

Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, der vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Studieplan - dit pensum

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I studieplanen finder du en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft, samt beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m.

Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du i studieplanen se, hvad du skal have styr på. 

Prøver & eksamener

I begyndelsen af skoleåret udarbejder dine lærere studieplaner for hvert eneste fag. Studieplanen viser, hvilke emner og forløb, du forventes at skulle igennem.”  Der vil ske tilpasninger og ændringer løbende.

Når du afslutter et fag, vil den tilpassede og realiserede studieplan udgøre undervisningsbeskrivelsen for faget. Hvis du skal til prøve i faget, giver undervisningsbeskrivelsen dig ( og censor) et overblik over, hvad du har været igennem, og hvad du forventes at kunne.

Studentereksamen på htx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver, heraf er det obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A, teknikfag A og studieområdeprojektet.

Studentereksamen på hhx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver, heraf er det obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A og studieområdeprojektet.

Studentereksamen på stx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver, heraf er det obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A og studieretningsprojektet.

Kvalitetssikring

Links

Vi er en del af NEXT Uddannelse København og følger det system for kvalitetssikring, der gælder for NEXT.

Vi arbejder hele tiden for at tilbyde den bedst mulige uddannelse i det bedst mulige undervisningsmiljø. Derfor måler vi løbende både vores elevers og medarbejdernes tilfredshed (ETU og MTU).

Målingerne bruger vi til at udvikle vores uddannelse og undervisningsmiljø og til at beslutte, hvor vi vil gøre en særlig indsats.

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

Tal for fravær

Opgørelse af fravær i de gymnasiale uddannelser på NEXT Uddannelse København i skoleåret 17/18: 10,59%

Måltal for fravær i de gymnasiale uddannelser på NEXT Uddannelse København i skoleåret 18/19: 10,00%

Opgørelse af det skriftlige fravær i de gymnasiale uddannelser på NEXT Uddannelse København i skoleåret 17/18: 12,19%