Luk

Kontakt os

Rektor, Rasmus Dietz

Københavns Mediegymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Københavns Mediegymnasium

Thomas Haack , Studievejleder

Pernille Frøling , Vicerektor

Rasmus Dietz , Rektor

STUDIELIV, TRADITIONER OG DIMISSION

3 år med venner, sjov, faglighed og stolthed

Selvom vores elever tager deres htx-uddannelse seriøst og arbejder hårdt med lektierne, så er der også plads til sjov og spændende oplevelser.

På Københavns Mediegymnasium har vi både bordfodbold, bordtennis og hyggelige studieområder. Vores elever hygger også, når de bygger robotter, producerer film og podcast eller ser deres egne film på storskærm i vores egen biograf.

KØBENHAVNS MEDIEGYMNASIUM

Følg med i livet på skolen

EN GYMNASIAL UDDANNELSE ER OGSÅ EN MASSE SJOVE TRADITIONER

Som introtur, fester, bordfodbold, fester & galla, LAN & filmfestival, studenterhue, studenterkørsel og meget mere.

Følg os på Instagram
@mediegym

Selv om vi er glade for medier, computere og internet, kræver almen dannelse og en ordentlig studentereksamen også, at man kommer ud og oplever verden udenfor – ikke bare uden for klasselokalet, men også uden for Danmarks grænser.

Så studieture er en vigtig del af din skolegang på Københavns Mediegymnasium.

Vi tager på introtur i 1. g., og i løbet 2. og 3. g tager vi udenlands og får nye perspektiver på vores viden, styrket kammeratskab og oplevelser, der ikke går i glemmebogen.

Alle studieture er alkoholfri

Som elev må du ikke drikke alkohol, når du er på studietur.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

Din gymnasietid på Københavns Mediegymnasium er mere end lektier og opgaveskrivning.

Vi prioriterer også et godt socialt miljø med høj elevinddragelse. Og har du lyst til at arrangere fester, caféaftener, LAN-parties, filmklub, E-gamesturnering eller noget andet, er der masser af mulighed for det.

Fester og events
Du får rig lejlighed for at lære både dine klassekammerater og mange af de andre elever at kende uden for klasseværelset. Fester og events er nemlig en vigtig del af det sociale liv.

Eleverne arrangerer og styrer selv festerne og de forskellige events. Derudover er der fredagscaféer cirka hver 14. dag. 

LAN-party
Med studieretninger som Game Design og Computer Science er der naturligvis en del gamere på Københavns Mediegymnasium.

Er du også til Counter-Strike, League of Legends eller noget helt tredje, så får du rig mulighed for at prøve dine evner af mod dine venner.

Hver måned arrangerer eleverne LAN-party. Her flytter eleverne ind på skolen med deres computere og bruger en weekend på at spille og hygge – og der er også plads til dem, som ikke nødvendigvis er bidt af en gal gamer.

 • +

  Hvad lærer man egentlig på htx?

  På htx lærer du – udover det rent faglige - at arbejde på forskellige måder.

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research samt værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde på en problemstilling, forsvare denne, og så skal du lave en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer nemlig selvstændigt at kunne finde på og løse opgaverne. Det er der brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges - med det samme!

 • +

  De særlige fag på htx

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx. Fagene hedder teknologi og teknikfag. 

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan f.eks. være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknik har du for alvor mulighed for at fordybe dig i både teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  Både htx, hhx og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som htx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvad er STEM?

  Københavns Mediegymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de efterspurgte STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

  Kombinationen af obligatoriske fag, specialiserede studieretningsfag og de mange spændende valgfag giver dig mulighed for at sammensætte din helt egen fagpakke. Så uanset hvad dit drømmestudie er, kan du kvalificere dig til det hos os.

  Science
  T
  echnology
  E
  ngineering
  M
  athematics

 • +

  Hvilken studieretning skal jeg vælge?

  Du skal vælge studieretning efter det, der interesserer dig, og det du synes, du er god til.

  På Københavns Mediegymnasium kan du vælge mellem 6 studieretninger

 • +

  Kan jeg få hjælp til at vælge studieretning?

  Ja, du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder Thomas. 

  Thomas Haack
  Studievejleder
  T: 20 15 88 62
  E: 

 • +

  Skal man have tysk/ 2. fremmedsprog på htx?

  Nej, engelsk er det eneste obligatoriske fremmedsprog på htx.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknik, hvor man arbejder med produktudvikling.

 • +

  Kan jeg søge ind hvis jeg ikke er erklæret egnet?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen 1. marts, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idehistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C/ Informatik C 
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på htx?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen

  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.

  • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk
 • +

  Hvad betyder teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

REKTOR LAVER FUT-DRAFT MED MADSENGAMING

Sidste år snakkede vores Rektor med MadsenGaming om Københavns Mediegymnasium.

Hør hvad de snakker om, og se om han kan finde ud af et fut-draft.