Stx - almen studentereksamen

Hvad er stx?

Stx gør dig klar til en bred vifte af videregående uddannelser, uanset om dine drømme specifikt er at blive læge, advokat, arkitekt eller generelt at gøre verden til et bedre sted.

Du bliver udfordret både på dine naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige evner. På stx får du en faglig viden og kompetencer, som giver dig det bedst mulige afsæt til en videregående uddannelse.

Der arbejdes målrettet på, at du gennem de tre år udvikler dine kreative og innovative sider og evne til samarbejde. Det gør dig klar til at forholde dig ansvarligt, kritisk og aktivt til verden omkring dig.

LÆS STX PÅ 2 AF VORES GYMNASIER

Læs mere om de forskellige gymnasieprofiler og deres studieretninger

Hvad lærer jeg på stx?

På stx bliver du meget dygtigere til mange af de fag, du allerede kender fra folkeskolen.

Samarbejdet mellem fagene gør, at du bliver rigtig god til at forstå og analysere store sammenhænge. Det får du brug for, når du skal læse videre.

Samtidig bliver der også lagt vægt på de kreative fag, og idræt er obligatorisk i alle tre år. De fag er nemlig også med til at forme dig som menneske.

De særlige fag på stx

På stx får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra de tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid. Dog er der også mange fag, som du ikke selv kan vælge til eller fra.

Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre – begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

Du finder os her

Vælg mellem 2 forskellige NEXT gymnasier i hele Storkøbenhavn