Hhx - merkantil studentereksamen

Hvad er hhx?

Hhx er en merkantil studentereksamen, hvilket betyder, at du arbejder med både almene fag og businessfag, som gør dig klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.

Du får en god faglig ballast til at forstå virksomheders og landes økonomi, baggrunden for marketingkampagner, og virksomheders brug af de sociale medier. 

DU KAN VÆLGE AT LÆSE HHX PÅ FLERE AF VORES GYMNASIER

Læs mere om de forskellige gymnasieprofiler og deres studieretninger

Hvad lærer jeg på hhx?

For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i i de tre år, du går på gymnasiet.

På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

Vi lægger meget vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

De særlige fag på hhx

Når du går på hhx, vil du få en række nye fag. Det kan f.eks. være virksomhedsøkonomi eller afsætning, der handler om, hvordan man markedsfører og sælger virksomheder og produkter. Du får bl.a. også faget international økonomi. 

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, vælger du fag, som du gerne vil tone din uddannelse med, f.eks. afsætning, international økonomi, it eller et fremmedsprog.

Uddannelsens opbygning

Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

Du finder os her

Vælg mellem 3 forskellige NEXT gymnasier i hele Storkøbenhavn