Hf-eksamen

Hvad er hf?

Hf-eksamen er den 2-årige professionsrettede gymnasiale uddannelse, som er rettet mod både unge og voksne.

Det er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder, og som du kan bruge til at læse videre på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler.

For at sikre dig en god start, er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus, der går på tværs af fagene.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, og der vil bl.a. indgå praktikperioder og projektforløb.

NEXT

Du kan læse hf på Vestskoven Gymnasium

HF

Fag & undervisning

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige, naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Flere af fagene er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle frem for andre.

Undervisningen kan foregå både som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse.

Her finder du os

Du kan læse hf på Vestskoven Gymnasium