Optagelse på Enghøj Gymnasium

Husk ansøgningsfristen

Links

Der er optagelse til de gymnasiale uddannelser hvert forår.

For at komme i gang skal du skal udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk, hvor du også finder hjælp til ansøgningsprocessen.

Adgangskrav
Fra sommeren 2019 er kravene for at blive optaget på en gymnasial uddannelse ændret. Du kan læse mere om adgangskravene på ug.dk. Hvis du har brug for hjælp til at forstå adgangskravene, er du meget velkommen til at ringe til os. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Optagelsesprøve

Links

Opfylder du ikke adgangskravene til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen, kan du komme til en optagelsesprøve.

Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 

 

 

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

  • resultatet af optagelsesprøven
  • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
  • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

 

 

 

Vælg den rigtige studieretning

Links

På Enghøj Gymnasium kan du vælge mange forskellige studieretninger. Alle giver adgang til at læse videre. Du skal dog være opmærksom på, at der er videregående uddannelser, der stiller krav om bestemte gymnasiefag på bestemte niveauer.

På ug.dk finder du "Adgangskortet", som matcher gymnasieretninger med de specifikke adgangskrav på de forskellige videregående uddannelser.

OPTAGELSE

Sådan bliver du optaget