Luk

Kontakt os

Rektor, Martin Kramer-Jørgensen

Baltorp Business Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Baltorp Business Gymnasium

Ditte Kofod Koch , Studievejleder

Martin Kramer-Jørgensen , Rektor

Bæredygtighed på Baltorp Business Gymnasium

Bæredygtighed på BBG

De studieretninger vi har på BBG har fokus på afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, og her indgår verdensmål, miljø, samt CSR som væsentlige emner. Det giver eleverne en solid forståelse for, hvordan samspillet i den globale verden fungerer, og hvordan bæredygtighed ikke kun er en lokal udfordring, men en global udfordring.

Bæredygtighed – hvorfor?

Som virksomhed, som forbruger og ikke mindst som borger i en markedsøkonomi er bæredygtighed blevet vigtigere og vigtigere.

Virksomhederne bidrager i høj grad til at øge vores bæredygtighed i nogle tilfælde af lyst, men også af nød.

Vi som forbrugere og borgere i et samfund er blevet mere og mere ansvarlige i vores opførsel lidt af nød, men i høj grad af ønsket om at være ansvarlig.

Hvis ikke alle udviser ansvarlighed, bliver konsekvenserne for fremtidige generationer uoverskuelige, derfor er det også en nødvendighed, at vi på et business gymnasium sætter fokus på FN’s verdensmål, og hvordan vi bliver mere bæredygtige i vores måde at leve på.

På Baltorp Business Gymnasium har vi fokus på det globale samarbejde. Vi anerkender at Danmark, som en lille åben økonomi, indgår i en større international verdenshandel. Baltorp Business Gymnasium arbejder aktivt med et globalt mindset, som skal medvirke til, at vi forstår os som verdensborgere. Dette kommer blandt andet til udtryk i 2. fremmedsprogsfagene, tysk, spansk og kinesisk, hvor vi har fokus på det internationale samarbejde. Det er eks. i form af interaktion med unge mennesker fra andre lande samt deltagelse i flere studieture, hvor kulturforståelse og andre levemåder bliver sat på dagsordenen.

Når Baltorp Business Gymnasium sætter verdensmålene på skemaet, gør vi ofte brug af vores eksterne kontakter, både organisationer og virksomheder, som arbejder systematisk med bæredygtighed og verdensmålene. Det er med til at skabe fornyet viden om, hvad eksempelvis erhvervslivet efterspørger af kompetencer hos vores elever.

Vi samarbejder eksempelvis med Concito - Danmarks grønne tænketank, Nordea, COOP, Salling Group, Danmarks Statistik og DI.

Forpligtelser og kontaktoplysninger

NEXT Uddannelse København er i marts 2021 blevet en UNESCO Verdensmålsskole. Det forpligter alle uddannelser på NEXT, men også hele driften af alle NEXT-institutionerne til bæredygtig udvikling.

Baltorp Business Gymnasium har forpligtet sig til at inddrage verdensmålene i undervisningen i alle 3 gymnasieår. Det gør vi, fordi vi skal, ifølge fagbekendtgørelserne fra Undervisningsministeriet, men mere fordi vi ikke kan lade være. Vi ser det som vores opgave at give vores elever så megen kendskab til og forståelse for verdensmålene og bæredygtighed, at dette kan blive en faktor i valget af videre uddannelse og i måden at leve på.

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte Morten Grubert