Luk

Kontakt os

Konstitueret Rektor, Martin Kramer-Jørgensen

Baltorp Business Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Baltorp Business Gymnasium

Ditte Kofod Koch , Studievejleder

Martin Kramer-Jørgensen , Konstitueret rektor

Drømmer du om en fremtid med et spændende arbejdsliv og gode karrieremuligheder?

 • Vil du have en hverdag i en dansk eller udenlandsk virksomhed - elle måske din egen nystartede virksomhed?
 • Er du optaget af at skabe vækst, være god til at kommunikere og føre idéer ud i livet?
 • Brænder du for bæredygtighed, både når det gælder livsstil og forbrug?


Hvis ja, så kan en hhx-uddannelse være en oplagt adgangsbillet. Hhx giver en studentereksamen, der forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Fx i form af studier på CBS eller universiteterne. Her fortsætter mange hhx-elever med interesse for økonomi, jura, sprog og kommunikation.

Hhx er en studentereksamen, hvor handel og virksomheder er i centrum. Hhx omfatter også almene fag, du allerede kender, såsom dansk, engelsk og samfundsfag. En hhx er formelt ligestillet med stx og htx, og er derfor adgangsgivende til en bred vifte af uddannelser.

BALTORP BUSINESS GYMNASIUM

Følg med i livet på skolen

STUDIELIV, TRADITIONER OG DIMISSION

3 år med venner, sjov, faglighed og stolthed

Vi har bl.a. idrætsdag, bordtennisturnering, (tøj)temafredag, juleafslutning og fredagscafeer, hvor eleverne kan hygge med hinanden før de går på weekend.

Vi holder fire til fem fester om året, fx Trafiklysfest, Halloweenfest, Rave, Vennefest og den store Gallafest i foråret, hvor vi fejrer, at 3g’erne snart er færdige.

Vi har eksterne oplæg og workshops med besøg af fx erhvervsledere fra Nordea, Salling Group, Siemens, Soundboks iværksætter Casper Blom, Mazen Ismail, Henrik Leth m.fl.

EN GYMNASIAL UDDANNELSE ER OGSÅ EN MASSE SJOVE TRADITIONER

Som introtur, fester, bordfodbold, fester & galla, innovationsCamp, studenterhue, studenterkørsel og meget mere.

Følg os på Instagram
@baltorpgym

 • +

  Hvad lærer man egentlig på hhx?

  For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i de tre år, du går på gymnasiet.

  På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

  Vi lægger meget vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

  Uddannelsens opbygning
  Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens faciliteter. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som hhx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  De særlige og de obligatoriske fag på hhx

  Hhx-uddannelsen er kendetegnet ved virksomheds- og businessfag, der adskiller sig fra de fag du kender fra folkeskolen og de øvrige gymnasiale uddannelser. Det er fag som:


  Afsætning giver dig indblik i, hvordan man markedsfører og reklamerer. Vi arbejder bl.a. med målgruppeanalyse og salgsstrategi. Virksomhederne har mange gode værktøjer og tricks til at hjælpe med at få succes med salget af deres produkter.


  I faget virksomhedsøkonomi lærer du om, hvad både store og små virksomheder gør for at få succes og for at vokse og tjene penge. Hvordan påvirker store og små forandringer i omverdenen virksomhederne, og hvad kan de gøre for at klare sig bedst muligt?


  Det er i faget International økonomi, hvor du lærer, hvordan verden hænger sammen økonomisk – Hvad styrer verdenshandelen, og hvorfor risikerer prisen på vores mobil fx at gå op, alt efter hvem som er præsident i USA? Hvorfor er det vigtigt, at vi har et godt forhold og en god handelsaftale med Kina? Hvordan kan vi i Danmark være med til at arbejde for en mere bæredygtig verden med færre fattige lande og mennesker?


  I faget Erhvervsjura lærer du om de centrale juridiske grundprincipper, og du lærer fx om loven om forbrugerrettigheder, om købeloven, om handel på internettet og om reglerne for god markedsføring.


  Der er også en række af vores valgfag, som er virksomheds- og businessfag: innovation, markedskommunikation og finansiering. Ligeledes er undervisning i 2. fremmedsprog tonet, så der er elementer af business med.

  På hhx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på hhx er:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Kinesisk A - 2. fremmedsprog
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Afsætning B
  • Historie B
  • International økonomi B 
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervscase 
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvor tit holder I fester?

  Vi holder fire til fem fester om året, fx Trafiklysfest, Halloweenfest, Rave, Vennefest og den store Gallafest i foråret..

 • +

  Hvorfor vælge en hhx?

  En hhx giver viden og kompetencer både inden for fag, du kender fra folkeskolen og nye fag, som afsætning og virksomhedsøkonomi. På hhx har vi fokus på samfundsfag og økonomifag. Vi arbejder teoretisk og praktisk med at forstå og følge med i, hvad der sker i Danmark såvel som resten af verden. I løbet af dine tre år på gymnasiet opbygger du en bred viden om både økonomi, sprog og kultur.


  Vi lægger vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Du lærer både om teorierne bag de enkelte fag, og så lærer du også at kunne bruge det i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases, som vi har fået fra nogle af de virksomheder, som vi samarbejder med. Vores elever er fx rigtigt glade for erhvervscaseforløbene og for at prøve kræfter med at udvikle og markedsføre deres eget bæredygtige produkt i forbindelse med vores NEXT Innovation Cup forløb, hvor vi konkurrere med alle andre gymnasier på NEXT.

 • +

  Kommer man ud og rejse?

  Hhx er en uddannelse med et internationalt udsyn. Dels har alle elever engelsk på A niveau, og dels har alle international økonomi, hvilket giver en god basisviden til at forstå verdenen omkring os.

  Vi lægger vægt på, at alt ikke kan læres i klassen. Det skal også opleves og prøves i den virkelige verden. Derfor har vi studierejser i 2.g til et europæisk land, og på vores ”Rejse og Sprog” studieretning går turen til en international storby.

  I 3.g vil der være mulighed for at komme på studierejser i relation til det valgte fremmedsprog. Fx er der mulighed for at komme på 14 dages sprogophold i engelsk på Malta, i spansk i Malaga i Spanien, eller en tur til Kina eller Frankrig måske. Herudover kan du også komme på et 3-ugers ophold, hvor du kommer i praktik i en virksomhed i et andet EU-land og oplever kulturen og tilgangen her.

 • +

  Hvilken studieretning skal jeg vælge, og kan jeg få hjælp?

  Du skal vælge studieretning efter det, der interesserer dig, og det du synes, du er god til. Du skal først vælge studieretning efter tre måneder, når du ved noget mere og bedre kan vælge mellem de forskellige studieretninger og de fag, der bliver fokus på.

  På Baltorp Business Gymnasium kan du vælge mellem 4 studieretninger


  Kan jeg få hjælp til at vælge studieretning?

  Ja, du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder Ditte. 

  Ditte Koch
  Studievejleder 
  T: 33 88 02 38
  E: 

 • +

  Skal man have fysik og kemi på hhx?

  Nej, en hhx indeholder ikke de naturvidenskabelige fag fysik, kemi, biologi og geografi.

  Der er fokus på økonomiske fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsjura, international økonomi og sprog, og så de fælles gymnasiale fag, som man har på både hhx, htx og stx, nemlig dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, historie og informatik. 

 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på hhx?

  For at blive optaget på hhx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.
  • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk


  Kan jeg søge ind hvis jeg ikke er erklæret uddannelsesparat?
  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen 1. marts, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvad betyder erhvervscase?

  Erhvervscase i 2.g er et projektorienteret fag, hvor du i en gruppe på 3-5 elever får til opgave at analysere og hjælpe en virksomhed.

  Forløbet planlægges som tre hele dage, hvor du og din gruppe arbejder med at indsamle information om virksomheder og analysere og identificere virksomhedens udfordringer og succesfaktorer. Det lyder måske lidt vanskeligt, men i 2.g har du lært en række metoder og værktøjer i afsætning og i virksomhedsøkonomi, som ruster dig til at klare opgaven sammen med din gruppe.

 • +

  Er der mange lektier på hhx?

  Har man valgt at gå i gymnasiet, har man valgt en hverdag med lektier og skriftlige afleveringer. I løbet af skoleugen vil der være læselektier og mindre øvelser til de fleste fag. Dertil kommer de skriftlige afleveringer, som er knyttet til de fleste fag oveni. Det kan være svært at angive præcis hvor mange timer om ugen, en hhx-elev bruger, da det også handler om ambitioner og fagligt niveau.

  Det vil være en god idé at afsætte ca. ti timer ugentligt til lektier og opgaver. De fleste hhx-elever oplever, at de i løbet af de tre år bruger mere tid på opgaver, da opgavekrav bliver sværere. Hvis man ikke allerede er god til at planlægge sin tid, så er det noget, man skal lære i gymnasiet for ikke at komme bagud med hverken lektier eller afleveringer.

 • +

  Hvor mange eksamener har man på hhx?

  Du har som udgangspunkt 10 eksaminer i løbet af de tre år på gymnasiet. Det helt præcise antal afhænger af, hvor mange A-fag du har. Vælger du at have fire A-fag, skal du til 10 eksaminer fordelt på tre år. Vælger du at have fem A-fag skal til 11 eksaminer fordelt på tre år.

  Alle hhx-elever skal til eksamen i skriftligt dansk og mundtlig SOP (den store skriftlige 3. g-opgave) i 3. g.

  Udover de 10 eller 11 eksaminer skal du til to grundforløbsprøver i Økonomisk grundforløb samt Almen sprogforståelse som afslutning på det indledende grundforløb.

På Baltorp Business Gymnasium mener vi, at et godt studiemiljø handler om, at du lærer en masse og får lov at tænke kreativt. Vores 300 elever er ambitiøse, målrettede og trives i et godt studiemiljø, hvor der er klare retningslinjer og et godt sammenhold.

Vores gymnasium er ikke så stort, så du vil opleve et gymnasium, hvor alle stort set kender alle, både på tværs af klasser og årgange. 

Vi har et aktivt elevråd og en god dialog mellem eleverne og ledelsen, og sammen skaber vi rammerne for den gode stemning på vores gymnasium.

Hhx er en uddannelse med et internationalt udsyn. Dels har alle elever engelsk på A niveau, og enten tysk, spansk, fransk eller kinesisk og dels har alle international økonomi, hvilket giver en god basisviden til at forstå verden omkring os. 

Men verden skal ikke bare forstås; den skal også opleves. Derfor har vi studierejser i 2.g til et europæisk land, og på Global Business går turen til New York. I 3.g vil der være mulighed for at deltage i forskellige rejser i relation til det valgte fremmedsprog.

Derudover er der mulighed for sprogophold eller praktik i England, Spanien, Frankrig og en studierejse til Shanghai/Wuxi i Kina.

Læs, hvad det koster

Alle studieture er alkoholfri

Som elev må du ikke drikke alkohol, når du er på studietur.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

SOM ELEV SKAL DU VÆRE KREATIV OG OPFINDSOM!

Når du går i 2.g. deltager du og dine klassekammerater i Next Startup.

Det er et iværksætter konkurrence- og læringsforløb, hvor du kan være med til at konkurrere med elever og grupper fra de andre fem Next gymnasier i at få den bedste forretningsidé og pitche den foran eksterne dommere (lidt ligesom i Løvens Hule).

Der er også mulighed for at komme til at deltage i Company programme og DM i erhvervscase, som er landsdækkende iværksætter-konkurrencer. 

VERDEN ÅBNER SIG, HVIS DU KAN TALE SPROG

Lær sprog, det åbner døren til gode jobmuligheder.

Mange af de virksomheder vi samarbejder med lægger stor vægt på, at deres nye unge medarbejdere er gode til sprog og ved noget om at begå sig i et andet land.

På Baltorp Business Gymnasium får du engelsk på A-niveau. Herudover får du også et 2. fremmedsprog. Her kan du vælge mellem både tysk, fransk, spansk og kinesisk.

Med Kinas voksende betydning i verden lærer du med kinesisk et sprog, som i særlig grad åbner døren til en helt ny og anderledes verden.

DET MENER ELEVERNE OM GYMNASIET