Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Uddannelsessekretær, Amanda Hedeager

Luk

har du spørgsmål?

Albertslund Gymnasium

Joan Bak Lorenzen , Studievejleder

Henrik Jensen , studievejleder

Mette Johannesen , Studievejleder

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

Morten Lindegaard Banke Rasmussen , Vicerektor

Knud-Erik Hansen , Seniorkonsulent

pædagogik og psykologi

stærkt samspil mellem teori og praksis

Det lærer du

Har du en folkeskolelærer eller pædagog gemt i maven, så kan den pædagogiske pakke være noget for dig.

Med fag som samfundsfag, idræt eller psykologi forbereder du dig godt på videre studier på fx professionshøjskoler og dermed fremtidens arbejdsmarked.

Undervisningen foregår i samarbejde med blandt andre lokale institutioner og offentlige virksomheder, som musikskolen og daginstitutioner. Teori og praksis spiller godt sammen i dagligdagen, så du både lærer noget og afklares ifht. dine fremtidige studier og jobs.

Elitesportsudøvere og Team Danmark-elever kan med fordel vælge det pædagogiske forløb.

Fagpakke 1: Samfundsfag B - Idræt B
Fagpakke 2: Idræt B - Psykologi C

Albertslund Gymnasium

Albertslund Gymnasium giver mig så meget mere end en uddannelse

Samfundsfag B

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Idræt B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Psykologi C

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

SAMSPIL MED OMVERDENEN

Vi har stor fokus på, at skolearbejde ikke kun skal foregå i klasseværelserne.

Derfor samarbejder vi tæt med virksomheder og institutioner gennem vores partnerskab med Gate21.

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

Kom og besøg os

Links

Der er mange muligheder for at besøge os på Albertslund Gymnasium. Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her.

I januar slår vi dørene op og inviterer til infoaften, hvor både lærere og nuværende elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og på egen krop få et indtryk af undervisningen.

Kontakt studievejlederne på Albertslund Gymnasium og lav en aftale om en besøgsdag.

Albertslund Gymnasium har adresse på Løvens Kvarter 17 i Albertslund

Efter Gymnasiet

Studieretningen er skræddersyet, hvis du vil læse videre på professionsbacheloruddannelser som pædagog og folkeskolelærer.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til. Hvad vil du være?

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.HF 2.HF
  1.HF 2.HF
Fagpakke 1    
Samfundsfag B    
Idræt B    
Fagpakke 2
   
Idræt B    
Psykologi C    
Samfundsfag B    
Obligatoriske fag
   
Dansk A    
Teknikfag A    
Engelsk B    
Fysik B    
Idehistorie B    
Kemi B    
Matematik B    
Teknologi B    
Biologi C    
Kommunikation/ IT C    
Samfundsfag C    
Valgfag
   
Engelsk A    
Fysik A    
Kemi A    
Kommunikation/IT A    
Matematik A    
Teknologi A    
Biologi B    
Design B    
Programmering B    
Samfundsfag B    
Astronomi C    
Fransk C    
Idræt C    
Innovation C    
Mediefag C    
Musik og lydproduktion C    
Psykologi C    
Tysk C