Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vores uddannelsessekretær

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Morten Lindegaard Banke Rasmussen , Vicerektor

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

Online orienteringsaften - gense det her

Se med når vi viser dig Vestskoven Gymnasium

fik du ikke set os på youtube?

//Vi gør opmærksom på at disse videoer ikke længere er live, men klik gerne på nedenstående links og gense dem her. Husk tilmeldingsfristen 1. marts til start i august!

VELKOMMEN TIL VESTSKOVEN -  gense det her

Stx gense det her 
Hør elever og lærere fortælle om stx-uddannelsens struktur, fag og fremtidsmuligheder samt studieretningerne: naturvidenskab, samfundsvidenskab, idræt, sprog og kunst/musik

Htx gense det her
Hør elever og lærere fortælle om htx-uddannelsens struktur, fag og fremtidsmuligheder samt studieretningerne: science og kommunikation

Hhx gense det her 
Hør elever og lærere fortælle om hhx-uddannelsens struktur, fag og fremtidsmuligheder samt studieretningerne: virksomhed, innovation og iværksætteri samt international

HF gense det her 
Hør elever og lærere fortælle om hf-uddannelsens struktur, fag og fremtidsmuligheder samt fagpakkerne:
sundhedspakken, businesspakken, menneskepakken og heltepakken

Studievejledning gense det her 
Tal med studie-, læse- eller matematikvejlederne om generelle eller personlige spørgsmål

studieliv, traditioner og dimission

3 år med venner, sjov, faglighed og stolthed

Selvom vores elever tager deres uddannelse seriøst og arbejder hårdt med lektierne, så er der også plads til sjov og spændende oplevelser.

Sammenholdet er stærkt på vores gymnasium, og vi har masser af traditioner, der samler alle elever på skolen på tværs af årgange og gymnasieuddannelser.

Det kan fx være morgensamlinger med information og underholdning, indendørs fodboldturneringer, Melodi Grand Prix, samt fester som arrangeres af vores festudvalg. Herunder introfest, halloweenfest, julefest, vennefest mm.

3 GODE ÅR I ET FAGLIGT OG SJOVT MILJØ

hør hvad eleverne mener!

De gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, hvor undervisningen er teoretisk baseret. Der skal læses mange bøger, og eleverne skal lave lektier og skrive opgaver ud over undervisningen på skolen.

HTX - det tekniske gymnasium
 forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne være fx på DTU, ITU, KU, AAU eller måske akademiuddannelserne.

På htx fylder naturvidenskabelige, tekniske og kommunikationsorienterede fag meget i skemaet og alt efter den valgte studieretning, vil uddannelsen blive tonet inden for ét af disse tre hovedområder.

Som elev arbejder du projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Der kombinereres teori med praksisnær hands on undervisning i moderne laboratorier og værksteder.

Undervisningen er ofte krydret med konkurrencer, hvor dine innovative idéer bliver afprøvet, og de bedste bliver hædret. Det er ikke langt fra praksis til virkelighed, hvis du drømmer om at gøre din hobby til din levevej.

STX - det almene gymnasium gør dig klar til en bred vifte af videregående uddannelser, uanset om din drøm specifikt er at blive læge, advokat, arkitekt eller generelt at gøre verden til et bedre sted.

Du bliver udfordret både på dine naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige evner. På stx får du en faglig viden og kompetencer, som giver dig det bedst mulige afsæt til en videregående uddannelse.

Der arbejdes målrettet på, at du gennem de tre år udvikler dine kreative og innovative sider samt din evne til samarbejde. Det gør dig klar til at forholde dig ansvarligt, kritisk og aktivt til verden omkring dig.

HHX - en merkantil studentereksamen forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne fx være internationale studier på CBS eller universiteterne.

Hhx er en merkantil studentereksamen, hvilket betyder, at du arbejder med både almene fag og business fag, som gør dig klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.

Du får en god faglig ballast til at forstå virksomheders og landes økonomi samt en forståelse for marketingkampagner og virksomheders brug af de sociale medier

Hf-eksamen er den 2-årige professionsrettede gymnasiale uddannelse, som er rettet mod både unge og voksne.

Det er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder, og som du kan bruge til at læse videre på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus, der går på tværs af fagene.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, og der vil bl.a. indgå praktikperioder og projektforløb.

 • +

  Hvad lærer man egentlig på htx?

  På htx lærer du – udover det rent faglige - at arbejde på forskellige måder.

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research samt værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde en problemstilling, forsvare denne, og så skal du lave en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer nemlig selvstændigt at kunne finde på og løse opgaverne. Det er der brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges - med det samme!

 • +

  Hvad lærer man egentlig på stx?

  På stx bliver du meget dygtigere til mange af de fag, du allerede kender fra folkeskolen.

  Samarbejdet mellem fagene gør, at du bliver rigtig god til at forstå og analysere store sammenhænge. Det får du brug for, når du skal læse videre.

  Samtidig bliver der også lagt vægt på de kreative fag, og idræt er obligatorisk i alle tre år. De fag er nemlig også med til at forme dig som menneske. 

 • +

  Hvad lærer man egentlig på hhx?

  For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i i de tre år, du går på gymnasiet.

  På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

  Vi lægger meget vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

 • +

  De særlige fag på htx

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx. Fagene hedder teknologi og teknikfag. 

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan f.eks. være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknik har du for alvor mulighed for at fordybe sig både i teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som uddannelsen anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvad er STEM?

  Vestskoven Gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de efterspurgte STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

  Kombinationen af obligatoriske fag, specialiserede studieretningsfag og de mange spændende valgfag giver dig mulighed for at sammensætte din helt egen fagpakke. Så uanset hvad dit drømmestudie er, kan du kvalificere dig til det hos os.

  Science
  T
  echnologi
  E
  ngineering
  M
  athematics

 • +

  Hvilken studieretning skal jeg vælge?

  Du skal vælge studieretning efter det, der interesserer dig, og det du synes, du er god til.

 • +

  Skal man have tysk/ 2. fremmedsprog på htx?

  Nej, engelsk er det eneste obligatoriske fremmedsprog på htx.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknikfag, hvor man arbejder med produktudvikling.

 • +

  Kan jeg søge ind hvis jeg ikke er erklæret egnet?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen 1. marts, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idehistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C/ Informatik C 
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på stx?

  På stx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på stx er:

  • Dansk A
  • Fransk A - 2. fremmedsprog
  • Historie A
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Engelsk B
  • Fransk B - 2. fremmedsprog
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Biologi C
  • Design og arkitektur C - kunstnerisk fag
  • Fysik C
  • Idræt C
  • Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag
  • Mediefag C - kunstnerisk fag
  • Musik C - kunstnerisk fag
  • Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag
  • Oldtidskundskab C
  • Religion C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på hhx?

  På hhx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:
  A = 3 år, B = 2 år og C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på hhx er:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Kinesisk A - 2. fremmedsprog
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Afsætning B
  • Historie B
  • International økonomi B 
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervscase 
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad kræver det at blive optaget?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen

  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.

  • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk
 • +

  Hvad betyder teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

 • +

  Kommer man kun til gruppe eksamener?

  ?

 • +

  Hvilken studieretninger er der på stx?

  På stx har vi følgende 5 studieretninger:

  • Idræt
   Samfundsfag A –Engelsk A – Idræt B

  • Naturvidenskab
   Studieretning 1: Matematik A - Fysik B - Kemi B
   Studieretning 2: Biologi A - Kemi B

  • Samfundsvidenskab
   Studieretning 1: Samfundsfag A - Engelsk A
   Studieretning 2: Samfundsfag A - Matematik A

  • Sprog
   Engelsk A - Spansk A - Latin C

  • Kunst
   Musik A - Engelsk A
 • +

  Hvilken studieretninger er der på htx?

  På htx har vi følgende 7 studieretninger:

  • Science
   Studieretning 1: Matematik A & Bioteknologi A
   Studieretning 2: Matematik A & Fysik A
  • Kommunikation
   Studieretning 1: Kommunikation og it A - Programmering B
   Studieretning 2: Matematik A - Programmering 

For dig som er elitesportsudøver

Som Team Danmark uddannelsespartner tilrettelægger vi undervisningen fleksibelt, så du både kan passe daglige træningspas og deltage i turneringer i ind- og udland fx med landsholdet.

En gymnasial uddannelse er også en masse sjove traditioner.

* Introtur
* Musicals
* Fredagscafe
* Idrætsdag
* Bordfodbold
* Fester & galla
* Julearrangement
* Studenterhue
* Studenterkørsel