Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om eux-uddannelser

spørgsmål om NEXT

adgangskrav, optagelsesprøve og eksamensregler

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Generelle adgangskrav

Når du skal begynde på en eux-uddannelse, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav:

 • Du skal have afsluttet grundskolens 9. eller 10. klasse
 • Du skal have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven 
 • Du skal vurderes som uddannelsesparat

Læs mere om de nye adgangskrav, så du er sikker på at komme godt i gang:

Særlige adgangskrav

Links

Nogle af vores erhvervsuddannelser har et begrænset antal pladser (kaldet kvoteuddannelser), og derfor er der også særlige adgangskrav og en særlig tilmeldingsprocedure.

Grundforløb 1

Hvis du skal starte på grundforløb 1, gælder de samme adgangskrav som ved de andre uddannelser. Du skal have afsluttet grundskolen og minimum have karakteren 02 i dansk og i matematik. Opfylder du ikke karakterkravet kan du komme til optagelsesprøve.

Grundforløb 2

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du enten have en praktikaftale (uddannelsesaftale) eller søge optagelse på optagelse.dk og efterfølgende udfylde et særligt ansøgningsskema/skrive en motiveret ansøgning.

Du må endelig ikke miste modet, selvom du ikke opfylder adgangskravet om minimum 02 i dansk og matematik.

Du har nemlig mulighed for at deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik samt en samtale. Til samtalen taler vi med dig om dine forventninger og motivation til at tage en erhvervsuddannelse.

Du bliver automatisk indkaldt til prøven og samtalen, hvis du søger en erhvervsuddannelse og ikke opfylder karakterkravene.

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9. klasses-niveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået. Efter prøven og samtalen får du besked, om du er optaget, eller om du skal have et andet tilbud.

Prøver for skolestart april 2020: Aflyst pga. corona nedlukning

 • Dansk og matematik den 25. marts 2020
 • Samtaler efter prøven den 2. april 2020

Prøver for skolestart 10. august 2020:

 • Dansk den 29. juli 2020
 • Matematik den 30. juli 2020
 • Samtaler efter prøven den 6. august 2020

Prøver for skolestart 19. oktober 2020:

 • Dansk og matematik den 7. oktober 2020
 • Samtaler efter prøven den 9. oktober 2020 Telefonisk

Prøver for skolestart 25. januar 2021:

 • Dansk og matematik den 13. januar 2021
 • Samtaler efter prøven den 21. januar 2021

Prøver for skolestart 6. april 2021:

 • Dansk og matematik den 17. marts 2021
 • Samtaler efter prøven den 25. marts 2021

Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må ikke forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må ikke forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Kommer du direkte fra 9./10. klasse, kan du tale med din vejleder om muligheden for at deltage på en sommerskole i ca. tre uger.

Sommerskolen foregår i juli måned, og dernæst skal du til en ny optagelsesprøve i begyndelsen af august måned.

Hvis du ikke lige har afsluttet 9./10. klasse, kan du deltage i et forløb, der forbereder dig til en erhvervsuddannelse.

Forløbet er tilrettelagt af erhvervsskoler sammen med VUC. Derefter kan du igen gå til en optagelsesprøve. 

Bemærk: Du kan højst gå til optagelsesprøverne i dansk og matematik tre gange.

OBS

Har du særlige behov?

Er du ordblind, eller har du andre særlige behov, der skal tages hensyn til under din uddannelse, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette, når du tilmelder dig på optagelse.dk.

Har du spørgsmål så kontakt NEXT Uddannelsesrådgivning så de i god tid kan søge om den nødvendige støtte.

EKSAMENSREGLER PÅ GRUNDFORLØB 1 & GRUNDFORLØB 2

til dig på eud og eux (teknisk)