Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

vejledning om eux-uddannelser

For alle andre henvendelser

adgangskrav, optagelsesprøve og eksamensregler

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Generelle adgangskrav

Når du skal begynde på en eux-uddannelse på grundforløb 1, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven 
 • Du skal vurderes som uddannelsesparat

Læs mere om de nye adgangskrav, så du er sikker på at komme godt i gang:

 

Hvis du skal begynde på en eux-uddannelse på grundforløb 2, skal du opfylde nogle andre adgangskrav:

 • Du skal have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau og matematik på G-niveau

Særlige adgangskrav

Links

Nogle af vores erhvervsuddannelser (de såkaldte kvoteuddannelser) har et begrænset antal pladser, og derfor er der også særlige adgangskrav og en særlig tilmeldingsprocedure.

Hvis du søger en kvoteuddannelse, skal du enten have en læreplads (uddannelsesaftale) eller søge om optagelse på Optagelse.dk og her vedlægge en motiveret ansøgning, et CV og eventuelle andre bilag (fx et portfolio, udtalelser, dokumentation for at du har søgt lærepladser e.l.). 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 1 eux

Du må endelig ikke miste modet, hvis du ikke opfylder adgangskravene.

Du har nemlig mulighed for at deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik samt en samtale med henblik på optagelse. Til samtalen taler vi med dig om dine forventninger og motivation til at tage en erhvervsuddannelse.

Vi sender dig et brev i din e-Boks, hvis vi ikke mener, at du opfylder adgangskravene.

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 2 eux

Vi tilbyder desværre ikke prøver i fag på C-niveau, men opfordrer dig til at kontakte dit nærmeste VUC-center for at høre dem om muligheden for at tage de fag du mangler på C-niveau, så du bliver klar til grundforløb 2 eux.

Vi tilbyder dog en optagelsesprøve i matematik på G-niveau.

Du kan også ringe til vores uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9. klasses-niveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået. Efter prøven og samtalen får du besked, om du er optaget, eller om du skal have et andet tilbud.

Prøver for skolestart 9. & 16. august 2021:

 • Dansk den 29. juni 2021
 • Matematik den 30. juni 2021
 • Samtaler efter prøven den 7. juli 2021
 • Dansk den 4. august 2021
 • Matematik den 5. august 2021
 • Samtaler efter prøven den 6. og 11. august 2021

Prøver for skolestart 25. oktober 2021:

 • Dansk og matematik den 13. oktober 2021
 • Samtaler efter prøven den 19. oktober 2021 (telefonisk)

Prøver for skolestart 24. januar 2022:

 • Dansk og matematik den 12. januar 2022
 • Samtaler efter prøven den 19. januar 2022

Prøver for skolestart 19. april 2022

 • Dansk og matematik den 30. marts 2022
 • Samtaler efter prøven den 6. april 2022 (telefonisk)

Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må ikke forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må ikke forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Kommer du direkte fra 9./10. klasse, kan du tale med din vejleder om muligheden for at deltage på en sommerskole i ca. tre uger.

Sommerskolen foregår i juli måned, og dernæst skal du til en ny optagelsesprøve i begyndelsen af august måned.

Hvis du ikke lige har afsluttet 9./10. klasse, kan du deltage i et forløb, der forbereder dig til en erhvervsuddannelse.

Forløbet er tilrettelagt af erhvervsskoler sammen med VUC. Derefter kan du igen gå til en optagelsesprøve. 

Bemærk: Du kan højst gå til optagelsesprøverne i dansk og matematik tre gange.

OBS

Har du særlige behov?

Er du ordblind, eller har du andre særlige behov, der skal tages hensyn til under din uddannelse, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette, når du tilmelder dig på Optagelse.dk.

Har du spørgsmål så kontakt NEXT Uddannelsesrådgivning så de i god tid kan søge om den nødvendige støtte.

EKSAMENSREGLER PÅ GRUNDFORLØB 1 & GRUNDFORLØB 2

til dig på eud og eux (teknisk)