Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om eux-uddannelser

spørgsmål om NEXT

Luk

vi hjælper dig på vej

eux-uddannelser på NEXT

hvad er eux?

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

2 uddannelser i én

Links

Skal du tage en erhvervsuddannelse eller gå på gymnasiet?

Valget kan være svært, men hvis du vælger en eux-uddannelse behøver du ikke vælge til eller fra. Her får du det hele og faktisk to uddannelser i én.

Eux kombinerer nemlig en erhvervsuddannelse med gymnasiefag, så du ender med både at være faglært og stå med studentereksamen.

På den måde sikres du en bred vifte af muligheder, når du er færdig med eux. Enten kan du søge job inden for det fag eller håndværk, du er udlært i, eller du kan søge ind på en videregående uddannelse.

18 eux-uddannelser

fordelt på 4 forskellige områder

Eux-uddannelsens opbygning

  • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse.

    På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på.
    Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
    Grundforløb 1
  • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1.

    GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
    Grundforløb 2
  • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed.

    Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
    1. praktikforløb
  • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag.

    Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden, med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
    1. skoleperiode
  • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden
    2. praktikforløb
  • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller fagprøve.
    2. hovedforløb
  • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve eller fagprøve (eksamen) alt efter hvilken uddannelse du tager.

    Du modtager svendebrev eller afgangsbevis når du har bestået svendeprøven/eksamen.
    Svendeprøve

*Skole og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Praktik & skolepraktik

På eux veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at tage praktikopholdet i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en praktikplads.

En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en praktikaftale. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her

Adgangskrav

Det skal du være opmærksom på, inden du starter

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale. 

Hvis du skal starte direkte på hovedforløbet, skal du have en praktikaftale, inden du starter.

 

Kvoteuddannelser & adgangskrav

Links

Nogle af vores uddannelser har begrænset adgang, og der er derfor særlige adgangskrav og tilmelding.

For at sikre, der er tilstrækkelig med antal praktikpladser og efterfølgende beskæftigelse, er det nødvendigt at regulere antallet af elever. Undervisningsministeriet afgør derfor årligt, hvilke uddannelser der skal have adgangsbegrænsning - også kaldet kvoteuddannelser.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for elever på grundforløb 2 og for dem, som ikke har en praktikaftale (uddannelsesaftale).

Eux på Next

få styr på din fremtid

Se hvad du skal vælge

start på grundforløb 1 eller grundforløb2

kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

uddannelse til alle

NEXT tilbyder hele paletten af ungdomsuddannelser

Vil du læse videre efter eux?

Links

Efter eux kan du vælge mellem mange videregående uddannelser.

Dog kan der være forskel på, hvilke du har adgang til, alt efter hvilke fagkombinationer du har taget på eux.

Til hjælp og inspiration har undervisningsministeriets lavet en guide, som hjælper dig på vej.

kom i gang

vil du starte på eux, tilmeld dig på optagelse.dk

  • +

    tester 1

    lorem