kvoteuddannelser

med et begrænset antal pladser og særlige adgangskrav

Hvad er en kvoteuddannelse?

Links

For at sikre at der er tilstrækkeligt med antal lærepladser og efterfølgende beskæftigelse, er det nødvendigt at regulere antallet af elever.

Undervisningsministeriet afgør derfor årligt, hvilke uddannelser der skal have adgangsbegrænsning - også kaldet kvoteuddannelser.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for elever på grundforløb 2 og for dem, som ikke har en læreplads (uddannelsesaftale).

kvoteuddannelser på eux

eux-frisør og eux-møbelsnedker har kun skolestart i januar

Det skal du være opmærksom på, inden du starter

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du starte på en fagretning og opfylde kravet om gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Herudover skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have en læreplads eller en kvoteplads. Hvis du skal søge en kvoteplads, skal du opfylde adgangskravet om dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, udover matematik på G-niveau (svarer til 9. klasse).

Der er særlige adgangskrav til kvotepladserne på de forskellige uddannelser.

Jeg har sikret mig en læreplads

Hvis du har en læreplads og en underskrevet uddannelsesaftale, er du sikret en plads på uddannelsen - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste. Aftalen skal gælde fra første dag hvor uddannelsen (grundforløb 2) starter. Du skal sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind

For at søge en plads på kvoteuddannelsen skal du søge via Optagelse.dk. Udover at opfylde de generelle adgangskrav, skal du skrive og fremskaffe følgende:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamens- og kursusbeviser
 • Udtalelser


Afhængig af hvilken uddannelse du søger, vil du fx også skulle vedlægge:

 • Dokumentation for søgning af minimum 3 lærepladser
 • Billeder af produkter og ting du har lavet
 • Billede af dig selv

Tjek dette under den enkelte uddannelse.

Når skolen har behandlet din ansøgning, modtager du et svar fra skolen. Hvis din ansøgning kommer i betragtning, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale.

Har du spørgsmål til uddannelse eller optagelse, er du velkommen til at ringe til NEXT uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

Når du søger ind på en kvoteuddannelse, er det et krav at du skriver en motiveret ansøgning og et CV. Nogle uddannelser har yderligere ønsker og ideer til det, du skal lægge vægt på og det du skal vedhæfte som bilag. Tjek dette under den enkelte uddannelse.

OBS! Har du allerede en læreplads, er du sikret en plads - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste. Du skal derfor ikke lave en motiveret ansøgning, men blot sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Hvad er en motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er en personlig beskrivelse af din motivation for at blive elev på uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter i god tid med at skrive din ansøgning. Det er vigtigt, at det ikke blot er en standardansøgning, men en ansøgning der er rettet mod den konkrete uddannelse. Du beslutter selv ansøgningens opbygning og indhold, men kom gerne ind på følgende:

 • I din ansøgning skal du fortælle hvorfor du lige netop søger ind på den konkrete uddannelse. Hvor kommer interessen fra? Hvordan er du kommet frem til den beslutning?
 • I ansøgningen skal du vise, at du ved hvad uddannelsen indeholder, handler om og hvorfor lige netop det ville passe godt til dig. Hvad vil du med din uddannelse? Hvad vil du bruge din uddannelse til?
 • I ansøgningen skal du beskrive, hvordan dine personlige og faglige egenskaber og erfaringer er relevante i forhold til netop denne uddannelse. Det kan være ud fra særlige interesser, ting du har beskæftiget dig med, jobs, kurser eller lignende.

Ansøgningen bør fylde ca. én A4-side. Husk CV og andre relevante bilag.

Har du spørgsmål til uddannelse eller optagelse, er du velkommen til at ringe til NEXT uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

Hold dig opdateret

se hvad de forskellige uddannelser lægger vægt på ved ansøgninger

eux-eventkoordinator

Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • I udvælgelsen til kvotepladserne lægger vi desuden vægt på, at du er selvstændig og ansvarlig, kan samarbejde og er kreativ
 • Det er også vigtigt, at du er imødekommende, udadvendt, venlig, moden, præsentabel og serviceminded


Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind her

eux-frisør

Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har søgt lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved eks. at have været forpraktikant hos en frisør eller deltaget i brobygningsforløb
 • Din samlede adfærd er selvstændig og ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre


Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind her

eux-møbelsnedker

Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du har erfaring med at arbejde kreativt eller håndværksmæssigt, og hvorfor du er glad for det
 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at få en læreplads
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du som minimum kan vise et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
 • Du kan demonstrere dine fremtidsplaner og motivation for, hvad du vil bruge din uddannelse til i fremtiden
 • Og derudover foretages en konkret vurdering af billeder eller skitser af ting, du har lavet. Det behøver ikke være i træ, men kan være i andre materialer


Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind her

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

LYST TIL NYE UDFORDRINGER?

oplev verden med en læreplads i udlandet