Adgangskrav, optagelsesprøve og eksamensregler

Læs mere om adgangskrav, optagelsesprøver og eksamensregler for eux

Generelle adgangskrav

Når du skal begynde på en eux-uddannelse på grundforløb 1, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven 
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat

Læs mere om adgangskravene, så du er sikker på at komme godt i gang:

Hvis du skal begynde på en eux-uddannelse på grundforløb 2, skal du opfylde nogle andre adgangskrav:

 • Du skal have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau (det er et niveau, man fx har på grundforløb 1 eller i 1.g)
 • Du skal have bestået matematik på G-niveau (som svarer til 9. klasse)
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun, hvis du gik ud af 9. klasse i 2018 eller derefter)

Antal gange du må starte på en erhvervsuddannelse
Du må kun starte på grundforløb 1 én gang. Grundforløb 2 kan du dog begynde på tre gange uden en uddannelsesaftale (man tæller kun forløb, du har påbegyndt efter 1. august 2015).

Læs mere om optagelse på erhvervsuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Kvoteuddannelser med særlige adgangskrav

Links

Nogle af vores erhvervsuddannelser (de såkaldte kvoteuddannelser) har et begrænset antal pladser, og derfor er der også særlige adgangskrav og en særlig tilmeldingsprocedure.

Hvis du søger en kvoteuddannelse, skal du enten have en læreplads (uddannelsesaftale) eller søge om optagelse på Optagelse.dk og her vedlægge et udfyldt ansøgningsskema, et CV og eventuelle andre bilag (fx et portfolio, udtalelser, dokumentation for at du har søgt lærepladser e.l.). 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 1 eux

Du må endelig ikke miste modet, hvis du ikke opfylder adgangskravene.

Du har nemlig mulighed for at deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik samt en samtale med henblik på optagelse. Til samtalen taler vi med dig om dine forventninger og motivation til at tage en erhvervsuddannelse.

Vi sender dig et brev i din e-Boks, hvis vi ikke mener, at du opfylder adgangskravene.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 2 eux

Vi tilbyder desværre ikke prøver i fag på C-niveau, men opfordrer dig til at kontakte dit nærmeste VUC for at høre dem om muligheden for at tage de fag, du mangler på C-niveau, så du bliver klar til grundforløb 2 eux.

Vi tilbyder dog en optagelsesprøve i matematik på G-niveau.

Du kan også ringe til vores uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9.-klasseniveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning, og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået. Efter prøven og samtalen får du besked, om du er optaget, eller om du skal have et andet tilbud.


Prøver for skolestart 24. januar 2024:

 • Kommer senere, men ligger typisk 2 uger før skolestart

Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn og personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde på del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn og personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Hvis du ikke består prøven, vil du blive tilbudt en samtale med vores studievejleder, som vil tage stilling til, hvad næste skridt så bliver.

Bemærk: Du kan højst gå til optagelsesprøverne i dansk og matematik tre gange.

SPS-STØTTE

Har du særlige behov, kan du får SPS-støtte

Er du ordblind, eller har du andre særlige behov, der skal tages hensyn til under din uddannelse, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det, når du tilmelder dig på Optagelse.dk.

Så kan vi nemlig stå klar med specialpædagogisk støtte (SPS).

EKSAMENSREGLER PÅ GRUNDFORLØB 1 & GRUNDFORLØB 2 TEKNISK

Eksamensregler for dig på eud og eux (teknisk)

EKSAMENSREGLER PÅ GRUNDFORLØB 1 & GRUNDFORLØB 2 BUSINESS

Eksamensregler for dig på eud og eux (business)