Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om eux-uddannelser

spørgsmål om NEXT

Luk

vi hjælper dig på vej

eux-uddannelser på NEXT

NEXT Karriererådgivere , karrierevejledning

eux-kosmetiker

Ansøgningsfrist 1. maj til skolestart 12. august

Det kommer du til at arbejde med

Links

Vælger du en eux-kosmetikeruddannelse kombinerer du en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Det betyder, at du både får en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig.

Mange tror, at kosmetikere lægger make-up hele dagen, men de laver meget andet. Som kosmetiker lærer du at arbejde med hudanalyser, manicure, pedicure, hårfjerning, makeup, massage samt stil og ernæring.

Som færdiguddannet kosmetiker arbejder du typisk i skønhedsklinikker, wellnesscentre, parfumerier, kosmetikfirmaer eller i egen salon. Nogle får arbejde i forbindelse med tv- og filmproduktioner eller ved modeshows.

Eux - kosmetiker

Det fedeste er at give en kunde en god oplevelse

Det lærer du

På skolen har du blandt andet fag som kemi, mikrobiologi, anatomi og fysiologi. Her lærer du fx om effekten af forskellige cremer og makeup, samt om hvordan kroppen fungerer, så du kan vejlede kunderne om sundhed og skabe velvære.

På uddannelsen er du kreativ og arbejder praktisk, men du skal også være forberedt på megen teoretisk undervisning.

Du er nødt til at have et godt helbred, da faget kan være hårdt for ryg og ben. Din hud må heller ikke være for sart, da du ofte kommer i kontakt med forskellige kemiske produkter.

Gymnasiefag

Hvis du vil uddanne dig mere, giver de gymnasiefag, du har som eux-kosmetiker, også mulighed for at læse videre.

Gymnasiefagene på grundforløbene er: 
Grundforløb 1: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C
Grundforløb 2: Matematik C, design C, afsætning C

På hovedforløbet har du Dansk A, engelsk B, erhvervsøkonomi C, design B, afsætning B, kemi C og psykologi B.

Derudover et tvungent valgfag enten organisation C eller it/kommunikation C samt et fag på højere niveau enten kemi B eller matematik B.

Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er tæt sammenhæng mellem gymnasie- og kosmetikerfagene. Det er med til at gøre uddannelsen som eux-kosmetiker helt unik.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole- og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Eux-kosmetikeruddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet.

Hovedforløbet varer 3,5 år og veksler mellem skoleundervisning og praktik. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Hele din uddannelseslængde for eux-kosmetiker er 4 år og 1 måned – heraf 20 uger på både grundforløb 1 og grundforløb 2.

Praktik & skolepraktik

Links

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at tage praktikopholdet i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en praktikplads.

En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en praktikaftale. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at tage dit praktikophold i udlandet - både for en kortere og længere periode.

TAG ET PRAKTIK- ELLER UNDERVISNINGSOPHOLD I UDLANDET

på dit hovedforløb har du mulighed for en anderledes hverdag

Studieture

I løbet af uddannelsen er du på tre studieture.

Turene kan fx gå til Dublin, London eller Berlin.

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du starter

Uddannelsen er en kvoteuddannelse og har adgangsbegrænsning.

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Derudover skal du også have dansk, samfundsfag og engelsk på niveau C for at starte direkte på grundforløb 2.

Hvis du har en praktikaftale, inden du starter, er du garanteret optag på uddannelsens grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav og optagelse her.

SØG IND & OPSTART

Ansøgningsfrist grundforløb 1
Løbende tilmelding 

Ansøgningsfrist grundforløb 2

 • 1. november 2018 til opstart i januar 2019
 • 1. maj 2019 til opstart i august 2019
 • 1. november 2019 til opstart i januar 2020

Skolestart grundforløb 1

 • 21. januar 2019
 • 12. august 2019
 • 20. januar 2020

Skolestart grundforløb 2

 • 21. januar 2019
 • 12. august 2019
 • 20. januar 2020

fra 9. eller 10. klasse

Links

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse - eller hvis du er gået ud af skolen for under et år siden - skal du normalt begynde på grundforløb 1. På grundforløbet bliver du bredt introduceret til eux.

Du kommer i klasse med andre eux-elever, der har valgt samme fagretning, så I har et fælles undervisningsmiljø. Du bliver også en del af et fælles studiemiljø med sociale aktiviteter på tværs af eux-uddannelserne.

Når du søger under erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til eux-kosmetiker hedder Eux Beauty & Fashion og ligger under hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik.

14 mdr. siden du gik i skole

Links

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din uddannelse på grundforløbets 2. del (også kaldet GF2). Det varer et halvt år (20 uger) og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet.

Du skal senest efter grundforløbet have fundet en praktik/læreplads i en virksomhed og indgået praktikaftale eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt. Se her hvilke uddannelser du kan tage skolepraktik på.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Forløbet tilrettelægges så det bygger videre på den uddannelse og den joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

OBS: UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1
Du kan nu starte på grundforløb 1 helt op til 24 måneder efter, du har afsluttet grundskolen - dog kun frem til udgangen af 2018. 

Dette forløb forbereder dig godt på dit valg af uddannelse, så du kan vælge lige præcis dét, som er rigtigt for dig.

Hvis du søger ind, vil du blive indkaldt til en individuel samtale. Til samtalen vurderes det i hvor høj grad, du kan gennemføre uddannelsen, baseret på din motivation.

Når du har søgt om optagelse, vil du modtage et brev med guide til, hvordan du kan booke en samtale. Samtalerne vil finde sted fra 2. maj 2018 og frem til sommerferien.

Har du brug for at vide mere, kontakt vores vejledere på 3388 0300.

 

Eux - praktisk studentereksamen

tag to uddannelser i én - bliv student & faglært på 4 år

Her går du

Du har undervisning på Rentemestervej 17 på Nørrebro i nye lækre lokaler.  

På eux har vi jævnligt fredagsbarer, så du kan hygge med dine venner efter skole. Til vores fredagsbarer er alle eux-elever inviteret, så du kan møde elever fra de andre linjer.

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

Eud

Mindre læsning og mere praktik - vælg en eud

Arbejde eller læse videre?

Som færdig eux-kosmetiker har du både et svendebrev og en studenterhue.

Derfor kan du vælge at læse videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller universitetet.

Du kan selvfølgelig også gå ud og arbejde som kosmetiker med det samme, og måske på sigt starte din egen skønhedsklinik op. Mulighederne er mange!

kom i gang

vil du starte på eux, tilmeld dig på optagelse.dk

Relaterede uddannelser

Måske du også er interesseret i en af vores andre uddannelser