Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

vejledning om eux-uddannelser

For alle andre henvendelser

eux-procesoperatør

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Det kommer du til at arbejde med

Bemærk: Eux-procesoperatøruddannelsen lukker midlertidigt på NEXT og kan derfor pt. ikke søges i optagelse.dk

Vælger du en eux-procesoperatøruddannelse kombinerer du en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Det betyder, at du både får en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig.

Uddannelsen til procesoperatør er en bred håndværkeruddannelse, som kvalificerer dig til jobs i mange forskellige industrivirksomheder. Det er virksomheder, der fremstiller produkter, som du kender fra din hverdag, fx medicin, mad, drikkevarer, sæbe og byggematerialer.

Produkterne fremstilles på højteknologiske produktionsanlæg, og som procesoperatør har du, som del af et produktionsteam, ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i korrekt kvalitet og uden spild af ressourcer.

Som en vigtig del af arbejdet skal du også udføre forskellige kvalitetsopgaver og i det hele taget være med til at dokumentere, at de færdige produkter lever op til de gældende krav og regler. I den sammenhæng skal du fx lære at registrere data korrekt samt udtage og analysere prøver fra produktionen.

Eux-procesoperatør

Der er mange muligheder som procesopreatør, og så skader eux jo heller ikke

Det lærer du

På den praktiske del af uddannelsen til eux-procesoperatør lærer du om, hvordan produktionsanlæggene fungerer, og hvordan du via computere styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene.

Derudover lærer du at finde og rette styringstekniske og mekaniske fejl på anlæg og udstyr samt at samarbejde med dine kolleger i produktionsteamet.

Du lærer også om, hvordan du kan være med til med at forbedre og optimere produktionen. 

I løbet af uddannelsen er du på tre studieture. Turene kan fx gå til Dublin, London eller Berlin.

Gymnasiefag

Hvis du vil uddanne dig mere, giver de gymnasiefag, du har som eux-procesoperatør, også mulighed for at læse videre.

Gymnasiefagene er: Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi B, teknikfag B og informationsteknologi C. Derudover skal du vælge matematik eller engelsk på A-niveau.

Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er tæt sammenhæng mellem gymnasie- og procesoperatørfagene. Det er med til at gøre uddannelsen som eux-procesoperatør helt unik.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole- og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Eux-procesoperatøruddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet.

Hovedforløbet varer 4 år og veksler mellem skoleophold og praktikperioder i en virksomhed, som hver varer ca. ½ år.

Praktik & skolepraktik

På eux veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at tage praktikopholdet i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en praktikplads.

En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en praktikaftale. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her

TAG ET PRAKTIK- ELLER UNDERVISNINGSOPHOLD I UDLANDET

på dit hovedforløb har du mulighed for en anderledes hverdag

Gode praktik- og jobmuligheder

Uddannelsen til procesoperatør er en fordelsuddannelse.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du kan starte

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Du skal også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have bestået dansk, samfundsfag og engelsk på niveau C og matematik på folkeskoleniveau eller højere.

Hvis du har en praktikaftale, inden du starter, er du garanteret optagelse på uddannelsens grundforløb 2.

Søg ind & opstart

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart:
16. august 2021
24. januar 2022GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:

Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart: 
24. januar 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra 9. eller 10. klasse

Links

Går du i gang med en eux-uddannelse samme år, som du afslutter 9. eller 10. klasse, skal du normalt begynde på grundforløb 1. På grundforløbet bliver du bredt introduceret til eux. 

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1. 

Du kommer i klasse med andre eux-elever, der har valgt samme fagretning, så I har et fælles undervisningsmiljø. Du bliver også en del af et fælles studiemiljø med sociale aktiviteter på tværs af eux-uddannelserne.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til eux-procesoperatør hedder Eux Programming & Electronics og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport.

Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 3388 0300.

Du har ikke lige afsluttet folkeskolen

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Hvis det er mere end 2 år siden, du gik ud, skal du starte på grundforløb 2. 

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv). Det kan du læse mere om her.

Når du søger ind
Du søger ind på optagelse.dk og vælger selve uddannelsen. Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 3388 0300.

Eux - praktisk studentereksamen

tag to uddannelser i én - bliv student & faglært på 4 år

Her går du

Uddannelsen foregår på Tuborgvej 177 i EmdrupSe alle NEXTs adresser her.

På eux har vi jævnligt fredagsbarer, så du kan hygge med dine venner efter skole. Til vores fredagsbarer er alle eux-elever inviteret, så du kan møde elever fra de andre linjer.

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

Eud

Mindre læsning og mere praktik - vælg en eud

Arbejde eller læse videre?

Som færdig eux-procesoperatør har du både et svendebrev og en studenterhue.

Derfor kan du vælge at læse videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller et universitet.

Du kan også gå direkte i arbejde og hjælpe til med at få det hele til at fungere i produktionen af mange af de  produkter, som du kender fra din hver dag, fx medicin og drikkevarer.

Mulighederne er mange!

kom i gang

vil du starte på eux, tilmeld dig på Optagelse.dk

Andre har også kigget på

Måske du også er interesseret i en af vores andre uddannelser