Trafikassistent

Det kommer du til at arbejde med

Som trafikassistent for SAS i Københavns Lufthavn servicerer du de rejsende og sørger for, at flyene kommer af sted til tiden med de rigtige passagerer ombord.

Som færdiguddannet kan du typisk få job hos SAS Ground Handling Denmark i Københavns Lufthavn eller i andre lufthavne.

Dit arbejde vil bl.a. omhandle kundeservice og informationsarbejde over for flypassagererne, mens de stadig er på landjorden. Og du vil være i tæt samarbejde med bl.a. flyenes kabinepersonale.

Dine arbejdstider vil være skiftende alle ugens dage og over alle døgnets timer, dog især fra kl. 5 til 24.

Som trafikassistent får kommer du i kontakt med rigtig mange mennesker i løbet af en dag, og du skal derfor være serviceminded og god til kommunikation.

TRAFIKASSISTENT

Hver dag er forskellig og fyldt med oplevelser

Det lærer du

På uddannelsen lærer du om de mange opgaver som Passenger Service Coordinator hos SAS. Du lærer blandt andet om:

 • Assistance Center (hjælpe uledsagede børn)
 • Check-in
 • SAS Bagage Service
 • Passenger Service Agent (Gate opgaver - service til passagerer i forbindelse med boarding af fly)
 • Sikkerhedsopgaver (adgangs- og ID-kontrol af passagerer ved fly-side)

I løbet af skoleperioderne tager du en lang række kurser, som kvalificerer dig til at bestride indholdet på lærepladsen. Bl.a. undervises du i diverse lufthavnskurser, sprog, kommunikation, service og international kulturforståelse, IT, personlig fremtræden m.m.

DIT UDDANNELSESFORLØB

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Din læreplads starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn, når du er i lære.
  1. forløb på din læreplads
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til lærepladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. forløb på din læreplads
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skoleforløb og læreplads varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen er en individuel erhvervsuddannelse (IEUD). Det betyder, at uddannelsen er skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne elever til virksomheders specifikke behov.

Uddannelsen til trafikassistent er udviklet i et samarbejde mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og NEXT Uddannelse København.

Selvom der er tale om en særlig form for erhvervsuddannelse, er forløbet for dig som elev opbygget på samme måde som almindelige erhvervsuddannelser med vekslen mellem skole og læreplads.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

Hovedforløbet til trafikassistent varer 2 ½ år og veksler mellem skoleophold og læreplads hos SAS.

Hvis du er færdig med grundforløb 1 og grundforløb 2 og skal videre på hovedforløbet, skal du søge direkte hos SAS.

Læs mere om uddannelsen til trafikassistent på SAS' hjemmeside.

HER GÅR DU

Lærepladsen vil normalt være Københavns Lufthavn i Kastrup, mens skoleperioderne foregår hos SAS samt på NEXT i Ballerup.

Adgangskrav

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik til eksamen og have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale.

For at starte på hovedforløbet hos SAS skal du have gennemført grundforløbet rettet mod detail, handel, event eller kontor eller tilsvarende uddannelse/supplering og derudover:

 • Fremvise straffeattest
 • Have kørekort til personbil
 • Have gode sprogkundskaber

Bemærk, at hovedforløbet IKKE kan tilmeldes på Optagelse.dk. Du skal søge om elevplads direkte hos SAS, hvor du også kan læse om ansøgningsfrist og startdato. 

direkte fra 9. klasse

Links

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Når du søger ind
Hvis du skal på grundforløb 1, skal du søge via Optagelse.dk. Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til trafikassistent hedder People, Innovation & Business og ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Hvis du er færdig med grundforløb 1 og grundforløb 2 og skal videre på hovedforløbet, skal du søge direkte hos SAS.

Læs mere om uddannelsen på SAS' hjemmeside.

Hvis du er tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

KOM GODT I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE

Læs mere om grundforløb 1, grundforløb 2 og meget mere

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

På hovedforløbet får du elevløn, både i skole- og oplæringsperioder.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Har du lyst til endnu mere uddannelse?