Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

vi hjælper dig på vej

erhvervsuddannelser på NEXT

trafikassistent

Det kommer du til at arbejde med

Som trafikassistent for SAS i Københavns Lufthavn servicerer du de rejsende og sørger for, at flyene kommer af sted til tiden med de rigtige passagerer ombord.

Som færdiguddannet kan du typisk få job hos SAS Ground Handling Denmark i Københavns Lufthavn eller i andre lufthavne.

Dit arbejde vil bl.a. omhandle kundeservice og informationsarbejde over for flypassagererne, mens de stadig er på landjorden. Og du vil være i tæt samarbejde med bl.a. flyenes kabinepersonale.

Dine arbejdstider vil være skiftende alle ugens dage og over alle døgnets timer, dog især fra kl. 5 til 24.

Som trafikassistent får kommer du i kontakt med rigtig mange mennesker i løbet af en dag, og du skal derfor være serviceminded og god til kommunikation.

trafikassistent

hver dag er forskellig og fyldt med oplevelser

Det lærer du

På uddannelsen lærer du om de mange opgaver som Passenger Service Coordinator hos SAS. Du lærer blandt andet om:

 • Assistance Center (at hjælpe uledsagede børn)
 • Check-in
 • Ankomstservice (service til passagerer i forbindelse med bagageeftersøgning, kundeklager, driftsforstyrrelser og information)
 • Gate Agent (service til passagerer i forbindelse med boarding af fly)
 • Passenger Service Coordinator (Alle Gate opgaver i forb. med afsendelse af fly – bl.a. Load Control og release)
 • Sikkerhedsopgaver (adgangs- og ID-kontrol af passagerer ved fly-side

I løbet af skoleperioderne tager du en lang række kurser, som kvalificerer dig til at bestride indholdet i praktikperioderne bl.a. undervises du i diverse lufthavnskurser, sprog, kommunikation, service og international kulturforståelse, IT, personlig fremtræden m.m.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden, med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen er en individuel erhvervsuddannelse (IEUD). Det betyder, at uddannelsen er skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne elever til virksomheders specifikke behov.

Uddannelsen til trafikassistent er udviklet i et samarbejde mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og NEXT Uddannelse København.

Selvom der er tale om en særlig form for erhvervsuddannelse, er forløbet for dig som elev opbygget på samme måde som almindelige erhvervsuddannelser med vekslen mellem skole- og praktikophold.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet.

Hovedforløbet til trafikassistent varer 2 ½ år og veksler mellem skoleophold og praktik hos SAS.

Hvis du er færdig med grundforløb 1 og skal videre på grundforløb 2, skal du søge direkte hos SAS. Se her.

Praktik

Links

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads, inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolens praktikvejledere hjælper dig gerne på vej.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at tage dit praktikophold i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Her går du

Praktikken vil normalt foregå i Københavns Lufthavn i Kastrup, mens skoleperioderne foregår hos SAS samt på NEXT i Ballerup.

Adgangskrav

Links

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale.

For at starte på hovedforløbet hos SAS skal du have gennemført grundforløbet rettet mod (detail, handel, event, kontor) eller tilsvarende uddannelse/supplering og derudover:

 • Fremvise straffeattest
 • Have kørekort til personbil
 • Have gode sprogkundskaber

Bemærk, at hovedforløbet IKKE kan tilmeldes på optgelse.dk. Du skal søge om elevplads direkte hos SAS, hvor du også kan læse om ansøgningsfrist og startdato. 

fra 9. eller 10. klasse

Links

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller hvis du er gået ud af skolen for under et år siden - skal du normalt begynde på grundforløb 1. På grundforløbet bliver du bredt introduceret til en erhvervsuddannelse.

Hvis du skal på grundforløb 1, skal du søge via optagelse.dk. Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til trafikassistent hedder Health & Business og ligger under hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik.

Hvis du er færdig med grundforløb 1 og grundforløb 2 og skal videre på hovedforløb, skal du søge direkte hos SAS. Se her.

Er du over 25 år og ønsker at starte på en erhvervsuddannelse (euv), søger du via optagelse.dk

14 mdr. siden du gik i skole

Links

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (også kaldet GF2).

Det varer 20 uger og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet.

Du skal senest efter grundforløb 2 have fundet en praktikplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt. Se her hvilke uddannelser du kan tage skolepraktik på.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

OBS: NU UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1
Du kan nu starte på grundforløb 1 helt op til 24 måneder efter, du har afsluttet grundskolen - dog kun frem til udgangen af 2018. 

Dette forløb forbereder dig godt på dit valg af uddannelse, så du kan vælge lige præcis dét, som er rigtigt for dig. Hvis du søger ind, vil du blive indkaldt til en individuel samtale inden sommerferien. 
Har du brug for at vide mere, kontakt vores vejledere på 3388 0300.

 

Next erhvervsuddannelse

få styr på dit håndværk eller fag

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

På hovedforløbet får du elevløn, både i skole- og praktikperioder. Startlønnen er ca. 13.800 kr.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

Eux - praktisk studentereksamen

tag to uddannelser i én - bliv student og faglært på 4 år

KOM I GANG

vil du starte på eud, tilmeld dig på optagelse.dk