Kvoteuddannelser

Uddannelser med et begrænset antal pladser og særlige adgangskrav

HVAD ER EN KVOTEUDDANNELSE?

Kort fortalt er det uddannelser med begrænsede pladser. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at blive optaget, da efterspørgslen er stor og pladserne få. 

Det er Børne- og Undervisningsministeriet der årligt regulerer antallet af elever og dermed afgør, hvilke uddannelser der skal have adgangsbegrænsning. Det er for at sikre, at der ikke bliver udannet flere, end der er arbejdspladser til.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for dem, som ikke har en aftale om en læreplads (uddannelsesaftale) med en virksomhed. 

Har du allerede en læreplads, er du sikret adgang på din uddannelse.

Jeg har en læreplads

Hvis du har en læreplads og en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, er du sikret en plads på uddannelsen - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste.

Aftalen skal gælde fra første dag hvor uddannelsen (grundforløb 2) starter.

Du skal sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk.

Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Din virksomhed kan også lave uddannelsesaftalen digitalt på www.lærepladsen.dk.

Læs mere om indgåelse af uddannelsesaftaler.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind

Søg en plads på en kvoteuddannelse via Optagelse.dk. Udover at opfylde de generelle adgangskrav, skal du skrive og fremskaffe følgende:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamens- og kursusbeviser
 • Udtalelser

Afhængigt af hvilken uddannelse du søger, vil du fx også skulle vedlægge:

 • Dokumentation for søgning af minimum 3 lærepladser
 • Billeder af produkter og ting du har lavet
 • Billede af dig selv

Tjek dette under den enkelte uddannelse.

Når skolen har behandlet din ansøgning, modtager du et svar fra skolen. Hvis din ansøgning kommer i betragtning, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale.

Optagelseskriterier

Når vi skal prioritere alle ansøgningerne, er det ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet. Vi lægger vægt på følgende 4 kriterier:

 1. Kendskab til uddannelsen  
  Du kan vise, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen og evt., hvad du ønsker at bruge den til fremadrettet. Herunder:  
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til teoretiske og praktiske fag i uddannelsen.  

 2. Kendskab til branchen  
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvad man arbejder med som elev på lærepladsen. 
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i fx arbejdsopgaver og mødetider i branchen. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvilke job uddannelsen åbner op for.  

 3. Lærepladssøgning  
  *Du kan vise, at du aktivt søger læreplads.   
  *Du kan vise, at du er geografisk mobil i forhold til lærepladssøgning.
 4. Studieparathed til uddannelsen 
  *Du kan vise, at du er nysgerrig i forhold til faget, dets værktøjer og materialer.  
  *Du kan vise, at du er interesseret i service og kundekontakt 
  *Du kan vise, at du har relevante erfaringer fra skole, arbejdsplads og/eller privatliv i forhold til uddannelsen (det kunne fx være butiksarbejde, at strikke, gå til spejder, dyrke sport, indgå i et team).

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du starte på en fagretning. Udover at have opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik, skal du også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have en læreplads eller en kvoteplads.

Der er særlige adgangskrav og ansøgningsprocedurer til kvotepladserne på de forskellige uddannelser.

Når du søger ind på en kvoteuddannelse, er det et krav, at du skriver en motiveret ansøgning og et CV.

Nogle uddannelser har yderligere ønsker og idéer til det, du skal lægge vægt på, og det du skal vedhæfte som bilag.

Tjek, hvad du skal lægge vægt på i din ansøgning under den enkelte uddannelse.

Hvad er en motiveret ansøgning?

En motiveret ansøgning er personlig beskrivelse af din motivation for at blive elev på uddannelsen.

Vi anbefaler, at du starter i god tid med at skrive din ansøgning.

Læs vores vejledning, når du skal skrive den motiverede ansøgning, og brug skabelon til den motiverede ansøgning.

Læs vejledningen til, hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

Download skabelonen til den motiverede ansøgning.

SKRIV EN ANSØGNING

Læs, hvad de forskellige uddannelser lægger vægt på ved ansøgninger

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • I udvælgelsen til kvotepladserne lægger vi desuden vægt på, at du er selvstændig og ansvarlig, kan samarbejde og er kreativ
 • Det er også vigtigt, at du er imødekommende, udadvendt, venlig, moden, præsentabel og serviceminded


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har søgt mindst tre lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen
 • Du er motiveret for at lære teoretisk stof inden for bl.a. ernæring, anatomi, fysiologi og afsætning
 • Du interesserer dig for at hjælpe andre med at nå deres mål
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld, serviceminded og generelt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med at styrketræne med frie vægte og regelmæssig konditionstræning


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har erfaring med at fotografere med eget kamera. Send billeder med i ansøgningen, som du har taget
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har søgt lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved eks. at have været forpraktikant hos en frisør eller deltaget i brobygningsforløb
 • Din samlede adfærd er selvstændig, ansvarsfuld og serviceminded samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har søgt lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved evt. at have været forpraktikant hos en guldsmed eller deltaget i præsentations- eller brobygningsforløb. Skriv evt. hvem du har været i oplæring hos, eller hvilke smykkekurser du har deltaget i (vedlæg billeder af de smykker, du har fremstillet, i din ansøgning)
 • Din samlede adfærd er selvstændig og ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan arbejde kreativt og har erfaring med, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du interesserer dig for skønhedsbranchen
 • Du er motiveret for at lære teoretisk stof inden for bl.a. anatomi, fysiologi og kemi
 • Du har søgt lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved eks. at have været forpraktikant hos en frisør eller deltaget i brobygningsforløb
 • Din samlede adfærd er selvstændig, ansvarsfuld og serviceminded samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen 

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du kan demonstrere sans for grafisk teknik og design. Vedhæft links til de grafiske produkter du har lavet i din ansøgning

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du har erfaring med at arbejde kreativt eller håndværksmæssigt, og hvorfor du er glad for det
 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du som minimum kan vise et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
 • Du kan demonstrere dine fremtidsplaner og motivation for, hvad du vil bruge din uddannelse til i fremtiden
 • Og derudover foretages en konkret vurdering af billeder eller skitser af ting, du har lavet. Det behøver ikke være i træ, men kan være i andre materialer

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du kan lide at arbejde kreativt med hænderne (alt er gældende her: mad, ler, tegning, træ m.m. – upload gerne billeder af produkter el.lign.)
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Du som minimum kan demonstrere et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen med lyd, lys og sceneteknik
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, og hvordan du søger ind

KONTAKT

Har du spørgsmål? Kontakt uddannelsesrådgivningen

LÆREPLADS I UDLANDET

Oplev verden med en læreplads i udlandet