Kvoteuddannelser

Uddannelser med et begrænset antal pladser og særlige adgangskrav

HVAD ER EN KVOTEUDDANNELSE?

Kort fortalt er det uddannelser med begrænsede pladser. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at blive optaget, da efterspørgslen er stor og pladserne få. 

Det er Børne- og Undervisningsministeriet der årligt regulerer antallet af elever og dermed afgør, hvilke uddannelser der skal have adgangsbegrænsning. Det er for at sikre, at der ikke bliver udannet flere, end der er arbejdspladser til.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for dem, som ikke har en aftale om en læreplads (uddannelsesaftale) med en virksomhed. 

Har du allerede en læreplads, er du sikret adgang på din uddannelse.

Jeg har en læreplads

Hvis du har en læreplads og en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, er du sikret en plads på uddannelsen.

Aftalen skal gælde fra første dag hvor uddannelsen (grundforløb 2) starter.

Du skal sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk.

Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Din virksomhed kan også lave uddannelsesaftalen digitalt på www.lærepladsen.dk.

Læs mere om indgåelse af uddannelsesaftaler.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind

Søg en plads på en kvoteuddannelse via Optagelse.dk. Udover at opfylde de generelle adgangskrav, skal du udfylde, skrive og skaffe følgende:

 • Ansøgningsskema
 • CV
 • Eksamens- og kursusbeviser
 • Udtalelser

Afhængigt af hvilken uddannelse du søger, vil du fx også skulle vedlægge:

 • Billeder af eller links til produkter og ting du har lavet

Tjek dette under den enkelte uddannelse.

Når skolen har behandlet din ansøgning, modtager du et svar fra skolen i e-Boks. Hvis din ansøgning kommer i betragtning, vil du blive indkaldt til en optagelsesdag. Bemærk at nogle uddannelser kun afholder én optagelsesdag, og at du skal deltage fysisk, da vi ikke tilbyder en online løsning. Det betyder, at hvis du ikke kan deltage, kan du desværre ikke blive optaget. Du kan se datoerne for optagelsesdagene under hver enkelt uddannelse ved at følge linkene længere nede på siden. 

Optagelseskriterier

Når vi skal prioritere alle ansøgningerne, er det ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet. Vi lægger vægt på følgende 4 kriterier:

 1. Kendskab til uddannelsen  
  Du kan vise, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen og evt., hvad du ønsker at bruge den til fremadrettet. Herunder:  
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til teoretiske og praktiske fag i uddannelsen.  

 2. Kendskab til branchen  
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvad man arbejder med som elev på lærepladsen. 
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i fx arbejdsopgaver og mødetider i branchen. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvilke job uddannelsen åbner op for.  

 3. Lærepladssøgning  
  *Du kan vise, at du aktivt søger læreplads.   
  *Du kan vise, at du er geografisk mobil i forhold til lærepladssøgning.
 4. Studieparathed til uddannelsen 
  *Du kan vise, at du er nysgerrig i forhold til faget, dets værktøjer og materialer.  
  *Du kan vise, at du er interesseret i service og kundekontakt 
  *Du kan vise, at du har relevante erfaringer fra skole, arbejdsplads og/eller privatliv i forhold til uddannelsen (det kunne fx være butiksarbejde, at strikke, gå til spejder, dyrke sport, indgå i et team).

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du starte på en fagretning. Udover at have opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik, skal du også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have en læreplads eller en kvoteplads.

Der er særlige adgangskrav og ansøgningsprocedurer til kvotepladserne på de forskellige uddannelser.

Når du søger ind på en kvoteuddannelse, er det et krav, at du udfylder ansøgningsskemaet og skriver et CV.

Nogle uddannelser har yderligere ønsker og idéer til det, du skal lægge vægt på, og det du skal vedhæfte som bilag.

Tjek, hvad du skal lægge vægt på i din ansøgning under den enkelte uddannelse.

Ansøgningsskema

I ansøgningsskemaet skal du blandt andet beskrive din motivation og forudsætning for at blive elev på uddannelsen.

Vi anbefaler, at du starter i god tid med at skrive din ansøgning. I ansøgningsskemaet er der nogle vejledende spørgsmål, som du kan tageudgangspunkt i.

Læs vores vejledning, når du skal udfylde ansøgningsskemaet.

Læs vejledningen til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.

Download ansøgningsskemaet.

SKRIV EN ANSØGNING

Læs, hvad de forskellige uddannelser lægger vægt på ved ansøgninger

KONTAKT

Har du spørgsmål? Kontakt uddannelsesrådgivningen

LÆREPLADS I UDLANDET

Oplev verden med en læreplads i udlandet