Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

vi hjælper dig på vej

erhvervsuddannelser på NEXT

elevhåndbog - GF1

til alle elever på grundforløb 1 på NEXT

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Ny elev på NEXT

Som ny elev på grundforløb 1 på NEXT har du sikkert en masse spørgsmål lige fra studieregler, skoleforløb over til praktik og en masse anden praktisk information.

I denne elevhåndbog finder du forhåbentlig svar på dine spørgsmål. Vi har i hvert fald samlet en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre.

Klik dig ind på de forskellige områder i nedenstående links og læs mere.

God læselyst!

Kontakt os

Links

Administration
Der er en studieadministration på alle NEXT’s adresser. Her kan du rette henvendelse om fravær, SU, studiekort og meget mere.

Studieadministrationen har åben mandag til torsdag kl. 7.30 -15.00 og fredag kl. 7.30 – 14.30. 

Her kan du se navn, telefonnummer og mail på de forskellige kontaktpersoner i elevadministrationen:

Ballerup
Bente Jørgensen: 33 88 02 07, support.ballerup@nextkbh.dk

Emdrup
Helle Larsen: 35 86 32 23, support.emdrup@nextkbh.dk 

Frederiksberg
Lena Bay Petersen: 35 86 33 24support.frederiksberg@nextkbh.dk

Ishøj
Jannie Thomsen: 33 88 00 42support.ishoej45@nextkbh.dk 

KBH. NV. (Rebslagervej)
Stine Brigsted Jensen, 35 86 34 30support.rebslagervej@nextkbh.dk

Rødovre
Dorthe Holmager Larsen, 35 86 36 23support.roedovre@nextkbh.dk 

 

Søg ind

Hvis du ønsker at søge ind på en erhvervsuddannelse, skal du gøre det via optagelse.dk. Går du i folkeskole, skal du bruge dit UNI-login, og ellers skal du benytte NemID.

Når du kommer ind på optagelse.dk, bliver du bedt om at vælge, om du kommer direkte fra 9.-10. klasse, eller om det er over et år siden, du har afsluttet folkeskolen. Oplysningen er vigtig, da den afgør, hvilket grundforløb på din erhvervsuddannelse, du skal starte på.

Hvis du har brug for hjælp til at søge ind, kontakt vores Karrierekonsulenter på 33 88 03 00.

 

Digital post

Det er vigtigt, at du løbende tjekker din digitale postkasse, da alle breve fra NEXT sendes hertil.

Du kan åbne din digitale postpasse med Nem-ID via e-boks.dk eller borger.dk. Har du ikke allerede en NemID, kan du bestille den hos DanID, som sender den gratis med posten.

Det er dit eget ansvar at huske at tjekke din digitale post.

Forældremøder

Inden efterårsferien vil du og dine forældre blive inviteret til forældremøde på skolen.
Her vil lærerne præsentere sig, og du vil som elev få mulighed for at vise, hvad du har arbejdet med ind til nu på uddannelsen.

Dine forældre vil blive informeret om vigtige datoer på forløbet og hvordan eksamen forløber. Der vil efter aftale være tid til individuel snak med kontaktlærerne efter mødet.

IT

På NEXT anvendes computere som en naturlig del af uddannelsen. Derfor må du meget gerne tage din egen bærbare computer med. Der arbejdes med Office 365, hvor du kan downloade Office-pakken til din egen PC/Mac helt gratis.

Du har adgang til internettet fra din egen bærbare computer via skolens trådløse net. Du vil få udleveret brugernavn og adgangskode ved skolestart.

Hvis du ikke selv har en computer, vil det være muligt at låne en af skolens computere, mens du er i skole.

Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens net. På NEXT forventer vi, at du behandler elever og ansatte respektfuldt og hensynsfuldt -  også når du bruger de digitale medier som fx Facebook, Itslearning og e-mail. 

ItsLearning & Uddata+

Links

På NEXT anvender vi den digitale læringsplatform ItsLearning.
Vi har desuden Uddata+, der er et administrationssystem, hvor du blandt andet kan sygemelde dig og se dit skema.

Det er gennem ItsLearning, at lærerne kommunikerer til dig som elev. Her kan du se dine lektier og du vil eventuelt også modtage opgaver fra din lærer, som du skal besvare her.

Dine lærere hjælper dig med at logge på både ItsLearning og Uddata+ i løbet af din første uge på NEXT.

Studiekort

Som elev på NEXT skal du have et studiekort. Kortet skal vises, hvis du bliver bedt om – derfor er det vigtigt, at du altid har det på dig, når du opholder dig på NEXT.

Du kan få udleveret et studiekort i administrationen på dit uddannelsessted. Kortet bruges, når du skal printe dine dokumenter ud på skolens printere.

Kortet er strengt personligt og misbrug kan medføre bortvisning fra skolen. Hvis du mister dit kort, kan du bestille et nyt i administrationen. Det koster 50 kroner.

Studiekortet er gyldigt i den periode, du går på skolen eller er tilknyttet skolen – og det giver dig adgang til en række rabatter. Du kan gå ind her og se hvilke rabatter, du kan få med dit studiekort.

SU

Links

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. SU søges via minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Du skal også sørge for, at din bankkonto er din Nemkonto.

En betingelse for at kunne få SU er, at du er studieaktiv. Hvis studievejledningen i samråd med lærerne vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan din SU blive stoppet i en periode, og du vil først igen modtage SU, når dit fravær er bragt i orden.

Du kan få SU kvartalet efter det kvartal, hvor du fylder 18 år. Det vil sige, at hvis du eksempelvis fylder 18 år den 15. januar, kan du få SU fra 1. april. Du kan ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at modtage SU. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængigt af dine forældres indkomst.

Ungdomskort

Du kan søge om tilskud til transport ved at bestille et Ungdomskort. Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig transport, når du er studerende. Du skal først godkendes til et ungdomskort og derefter bestille det.

Et Ungdomskort koster cirka 350 kroner pr. måned og gælder både i skole- og i ferieperioder. Kortet giver dig ret til frit at benytte tog og bus i alle zoner.

Kortet søges gennem selvbetjeningssystemet på ungdomskort.dk.

Når du søger, skal du have følgende klar:

 • Et vellignende foto af dig selv, som du kan uploade
 • En mailadresse der er aktiv
 • Et NemID i dit navn
 • Navnet på din skole – NEXT Uddannelse København

Det er vigtigt at søge i god tid (dog tidligst 40 dage før skolestart), så du får dit Ungdomskort inden skolen starter. Du skal regne med to ugers behandlingstid, og det er vigtigt af påpege, at du tidligst er berettiget til rabat fra den dato, du begynder på din uddannelse.

Kom godt igang

Første skoledag - hvad skal jeg have med?
Første skoledag skal du møde på din skole klokken 9.30, hvor dine undervisere vil tage imod dig og dine nye klassekammerater.

En vigtig ting du skal huske på den første dag, er dit eksamensbevis fra folkeskolen. Enten som kopi eller i digital form. Det skal vores administration nemlig bruge, og vi får det ikke automatisk.

Du skal også have praktisk tøj på, da der vil være teambuilding allerede første dag. Husk madpakke eller penge til kantinen også.

Forældre-tilladelser
I løbet af din første uge på NEXT vil du modtage en seddel, hvor du / dine forældre giver tilladelse til diverse aktiviteter – blandet andet fotografering i skoletiden, sejllads, kørsel i privatbil mv.

Kompetencevurdering
Når du begynder på GF1, vil der blive spurgt ind til dine kompetencer og forudsætninger for at gå på uddannelsen. Dette vil ske gennem en spørgeskemaundersøgelse og i nogle tilfælde ved en personlig samtale.

Grunden til, vi gør det, er, at vi på NEXT gerne vil kunne give dig den støtte, du eventuelt har behov for. Og samtidig bruger vi resultaterne til at tilrettelægge undervisningen, så den passer bedst til dig.

Særlige behov – Specialpædagogisk støtte (SPS)
Hvis du er ordblind, har et handikap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, er der mulighed for at søge om ekstra støtte, så dit studieforløb kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Det er vigtigt, at du i starten af skoleåret kontakter din kontaktlærer og din studievejleder og gør opmærksom på, at dine vanskeligheder giver dig problemer i skolegangen og eventuelt til eksamen.

Du kan eksempelvis søge om ekstra støtte, hvis du har læsevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, synsvanskeligheder eller hørevanskeligheder.

Uddannelsesplan
Du vil også få lavet en individuel uddannelsesplan i forbindelse med opstart på GF1.
Din uddannelsesplan vil blive opdateret løbende i dit uddannelsesforløb - som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning.

Hvad er grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) er første del af din erhvervsuddannelse og varer 20 uger (svarende til et halvt skoleår). Her får du en bred introduktion til de forskellige fag og uddannelser.  Undervisningen er meget praksisorienteret og du får et godt indblik i de forskellige uddannelser og brancher.

Her kan du se hvordan, de 20 uger på GF 1 kommer til at forløbe:

 • Intro til skolen - 1 uge
 • Faglig intro - 3 uger
 • Projekt 1, personlig branding - 2 uger
 • Faglig fordybelse - 1 uge
 • Projekt 2, healt & wealth - 2 uger
 • Praktik (VFU) - 1 uge
 • Faglig fordybelse - 1 uge
 • Projekt 3, min drømmevirksomhed - 3 uger
 • Faglig fordybelse - 1 uge
 • Projekt 4, event - 2 uger
 • Eksamens forberedelse - 1 uge
 • Grundfagseksamen/ portfolie - 2 uger


Videre til grundforløb 2
Er du i fuld gang med grundforløb 1 og skal videre på grundforløb 2, skal du tilmelde dig via optagelse.dk.

Det er muligt at lave tilmeldingen på skolen, så du sammen med dine undervisere kan få styr på inden ansøgningsfristen.

Du kan også altid kontakte NEXT Karriere, som kan hjælpe dig - 33 88 03 00.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Hovedforløbet varer ca. 3-4 år alt efter uddannelse.
  På hovedforløbet veksler du mellem at gå i skole og være ude i praktik hos en virksomhed.
  Hovedforløb

Fag & karakterer

På grundforløb 1 har du disse fag og på følgende niveauer:

 • Grundfaget dansk
  • Niveau E/C afhængig af dit niveau ved uddannelsesstart, 4 uger / 8 lektioner ugentligt.

 • Valgfag engelsk/matematik.
  • Niveau F/E. Valgfaget vælges afhængigt af dit videre uddannelsesønske, 2 uger /4 lektioner ugentligt. Hvis du har gået i 10. klasse, bliver du hævet til niveau D i matematik.

 • Valgfag Bonusfag/ talentfag/værksted/praktisk fag
  • 2 uger/ 4 lektioner ugentligt.

 • Metodelære/ Erhvervsfag 3
  • 2 uger/4 lektioner ugentligt.

 • Erhvervsfag
  • 8 uger / 16 lektioner ugentligt.

Bedømmelse af opgaver
NEXT anvender 7 trins-skalaen til at bedømme dine opgaver. Niveauerne ser således ud: 12, 10, 7, 4, 02, 00 & -3.

Du får en standpunktsbedømmelse for grundfaget dansk og valgfagene engelsk og matematik.

Den afsluttende standpunktskarakter gives efter 7-trinsskalaen. Desuden gives en eksamenskarakter i grundfag. Der er også en løbende evaluering af erhvervsfagene, der bedømmes Bestået / Ikke bestået.

Din eksamen

På grundforløb 1 skal du afslutte uddannelsen med at gå til eksamen i et af dine grundfag. Det kan enten være i dansk eller engelsk/matematik.

Eksamen kan ligge i perioden fra december til januar. Det er vigtigt, at du er med til eksamen, derfor skal ferie ikke planlægges i denne periode.

Nedenfor kan du se, hvordan man går til eksamen i de forskellige grundfag.

Dansk
Det er op til den enkelte dansklærer at vælge enten eksamensform A eller B. Du kan eventuelt i starten af uddannelsen spørge din dansklærer, om hvilken form han/hun vælger.

Prøveform a
Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af den prøveafholdende skole, eventuelt i samarbejde med en branche eller virksomhed.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed på 6-8 timer.

Du får på casearbejdsdagen udleveret et caseopgavesæt med mellem 4 -7 ukendte caseopgaver. De ukendte caseopgaver tager alle udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Opgavesættets samlede omfang tilpasses i forhold til casearbejdsdagens varighed.

Skolen fastsætter casearbejdsdagens varighed i prøvereglerne i skolens lokale undervisningsplan.

Din præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver i caseopgavesættet. Opgavesættet, der danner grundlag for prøven, skal dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Opgavesættet samt en fortegnelse over tekster i din præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Prøven afsluttes med eksamination af dig - tidligst på anden og senest på fjerde arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Eksamination varer cirka 30 minutter, inklusive votering. Du vil blive eksamineret i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Din præstation helhedsbedømmes.

Prøveform b
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af din præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af din skole.

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning.

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Eksaminationen varer cirka 30 minutter, inklusive votering.

Forberedelsestidens varighed tilpasses i forhold til den ukendte opgaves omfang.

Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan.

Eksaminationen er todelt. Første del består af din præsentation af løsning af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem dig og eksaminator. Anden del består af din præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Din præstation helhedsbedømmes.

Engelsk
Prøveform a
Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af den prøveafholdende skole, eventuelt i samarbejde med en branche eller en virksomhed. Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed på 6-8 timer.

Du får på casearbejdsdagen udleveret et opgavesæt med mellem 4-7 ukendte caseopgaver. De ukendte caseopgaver tager alle udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Opgavesættets samlede omfang tilpasses i forhold til casearbejdsdagens varighed.

Skolen fastsætter casearbejdsdagens varighed i prøvereglerne i skolens lokale undervisningsplan.

Dit selvvalgte emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver i caseopgavesættet. Opgavesættet, der indgår som grundlag for prøven, skal dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Opgavesættet samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til censor forud for prøvens afholdelse

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Prøven afsluttes med eksamination af dig - tidligst på anden og senest på fjerde arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Eksamination varer cirka 30 minutter, inklusive votering. Du eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Din præstation helhedsbedømmes.

Prøveform b
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af dit selvvalgte emne samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole.

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning.

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Der gives mindst 30 minutters forberedelsestid. Forberedelsestidens varighed tilpasses de ukendte opgavers omfang.

Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan.

Eksaminationen varer cirka 30 minutter, inklusive votering.

Eksaminationen er todelt. Første del består af din præsentation af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem dig og eksaminator. Anden del består af din præsentation og fremlæggelse af dit selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Din præstation helhedsbedømmes.

Matematik
Niveau F og E

Den afsluttende prøve varer to timer.

Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget indeholder både lukkede og åbne spørgsmål.

Spørgsmålene har udgangspunkt i en praktisk situation og kan referere til din dokumentation. Spørgsmålene giver dig mulighed for at demonstrere opnåelse af de matematiske kompetencer, som beskrevet i fagets mål med fokus på matematisk modellering. Spørgsmålene dækker bredt inden for matematiske emner fra kernestoffet og det supplerende stof, som er behandlet i undervisningen.

Du arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Du kan enten arbejde individuelt eller parvis. Skolen beslutter, om du kan vælge at arbejde parvis.

I kan være op til fire elever, der aflægger prøve samtidig.

Eksaminationen varer cirka 30. minutter, inklusiv votering. Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med dig om dit arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med dig fordeles over prøvetiden. Under eksaminationen gør du rede for de beregninger, der er foretaget. Du kan henvise til eller inddrage eksempler fra de medbragte dokumentationer. Eksaminator og censor kan stille uddybende spørgsmål.

Du medbringer din dokumentation samt eventuelt andre noter og formelsamling.

Elvetrivsel

Vores elevers trivsel har høj prioritet. Derfor gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse, hvor vi spørger om elevernes mening om en række forhold på skolen. Denne undersøgelse er landsdækkende.

Derudover så laver vi også vores egne undersøgelse af din trivsel og dine uddannelsesvalg. Dem laver vi også for at blive klogere på, hvordan vi skal sammensætte uddannelsen, du går på.

Ved start og afslutningen af grundforløb 1 vil du modtage en kort spørgeskemaundersøgelse, hvor der bliver spurgt ind til dine fremtidige uddannelsesønsker og hvor tilfreds du har været med undervisningen.

Din kontaktlærer

Når du går på GF1, har du en kontaktlærer. Det er ham/hende du skal gå til, hvis der er noget du skal have hjælp med på din uddannelse.

Din kontaktlærer vil løbende afholde samtaler med dig, hvor du også vil få feedback på din indsats. Det er altid din kontaktlærer, du skal kontakte, hvis det er noget du er i tvivl om.

NEXT-tour

I løbet af din uddannelse på GF1 skal du på en såkaldt NEXT-tour.

Det er et forløb, hvor du i løbet af en uge besøger GF2 på to uddannelser på NEXT og prøver hvordan det er at gå på GF2. På den måde får du indsigt i hvilken uddannelse, der vil passe godt til dine evner og interesser.

Under NEXT-tour vil din underviser orientere og vejlede dig om de forskellige uddannelsesmuligheder. I forbindelse med NEXT-tour vil du også blive introduceret til iværksætteri, da mange af jer efter I er færdige med jeres uddannelse skal være selvstændige håndværkere.

Uddannelser med adgangsbegræsning

Links

Hvis du søger ind på en uddannelse med adgangsbegrænsninger, vil der blive lavet en intern overgangsbedømmelse.

Denne bedømmelse medtages i optagelsesprøven på den pågældende grundforløb 2 uddannelse, hvor du bedømmes inden for parametrene: Motivation, mødedisciplin, arbejdsdisciplin, fagligt potentiale, og samarbejdsevne.

Det gode skolemiljø

På NEXT har vi stort fokus på at skabe et godt studiemiljø, hvor du udvikler dig både personligt og fagligt.

Skolemiljøet her er ungt, alle møder alle, og der er plads til sjov i pauserne.

Rundt på de forskellige adresser har vi både boldbur, bordtennis og bordfodbold.

Talentudvikling

Plej dit talent

Som en del af uddannelsen på grundforløb 1 har du mulighed for at blive udvalgt til vores talentprogram.

Her vil du kunne møde andre talentfulde GF1’elever fra de andre GF1-forløb og få mulighed for at dygtiggøre dig yderligere.

Få vejledning

Der er en studievejledning på alle NEXT’ adresser. Du har mulighed for at modtage vejledning om uddannelse og erhverv hos uddannelsesvejlederen på din skole.

Her kan du eksempelvis stille spørgsmål i forhold til din uddannelse på grundforløb 1, ansøgninger om støtte for ordblinde, diagnoser mv. Du kan også få en individuel, fortrolig samtale med vejlederen. Det er også her, du kan få vejledning om, hvilke grundforløb 2-uddannelser, vi udbyder på Next.

Vejlederen har også mulighed for at henvise dig til en psykolog.

Virksomhedsforlagt undervisning / praktik

VFU er en forkortelse for ’virksomhedsforlagt undervisning’ som også kaldes praktik. Du skal i praktik mindst en uge, mens du går på grundforløb 1. Det er i uge 43.

Når du er i praktik i en virksomhed, arbejder du gratis i en uge for at afprøve et fag. Du skal selv står for at finde en praktikplads og kontakte en mester. Vi hjælper selvfølgelig med, at du får lavet et CV og en ansøgning, og vi kan også hjælpe dig til at finde frem til relevante virksomheder, hvor du kan søge.

Når du søger en praktikplads, skal du medbringe en blanket, som din mester skal underskrive. På den måde ved vi, hvor du er i praktik og din kontaktlærer kan ringe til mester for at høre, hvordan det går. Blanketten får du udleveret af din kontaktlærer.

Det er vores erfaring, at elever der klarer sig godt i deres praktik kan ende med at få en læreplads samme sted. Derfor er det vigtigt, at gøre sig umage i den uge. Det, du lærer i din praktikuge, skal du desuden bruge i undervisningen efterfølgende.

Fravær, sygdom og ordensregler

Fravær
Hvis du er syg, skal du meddele det mellem kl. 7.30 og 8.00 gennem Uddata+. Er det ikke muligt, kan du ringe til administrationen på din skole.

Der er mødepligt på NEXT. Derfor registrerer vi, om du overholder mødepligten. Det kan få konsekvenser for dit faglige udbytte af undervisningen og for din SU, hvis ikke du møder op. 

Mødetider
Som elev på NEXT har du mødetider fra kl. 8.15-15.45.
Frokostpausen ligger fra kl. 11.30-12.00.


Ordensregler
På NEXT har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives - og hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsfrit som muligt. 

Adfærd

 • På NEXT respekterer vi hinanden. Vi er hensynsfulde overfor hinanden i skolen og på vej hjem fra skolen. NEXTs ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område.

 • På NEXT opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende. Derfor må du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre.

 • På NEXT opfatter vi ligeledes politiske (herunder partipolitiske) og ideologiske positioner og overbevisninger som et privat anliggende. Med mindre andet er aftalt i særlige tilfælde med skolens ledelse (fx i tilknytning folketings- eller kommunevalg), må du derfor ikke benytte skolen som afsæt eller platform for politisk hvervning, agitation eller propaganda.

 • På NEXT accepterer vi ikke vold og truende adfærd. Ved vold forstås som generelt verbale krænkelser, trusler, grove fysiske eller psykiske overgreb mod medarbejdere eller andre elever/kursister. Ved udøvelse af psykisk eller fysisk vold, kan det medføre bortvisning fra NEXT.

 • På NEXT forventer vi, at du rydder op efter dig selv og bidrager til at opretholde et ordentligt miljø uanset hvor du befinder dig på skolen.

 • På NEXT har vi et fælles ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.

 Alkohol, rusmider og rygning

 • Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen. Sociale aktiviteter efter skoletid på skolen kan tilrettelægges med alkohol dog sådan at alle kan deltage – også uden at drikke alkohol.

 • På NEXT er rygning kun tilladt udendørs på anviste steder. Dette gælder alle former for rygning- også e–cigaretter. 

 Sikkerhed og tyveri

 • For at undgå arbejdsskader skal du følge sikkerhedsanvisninger for den pågældende uddannelse.

 • NEXT har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri. Vi opfordrer derfor til, at du opbevarer værdigenstande på dig eller i aflåste skabe.

 • Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være aftalt med dine lærere.

 • Ved alarmering skal du følge instruksopslag og personalets instrukser.

Kalenderåret 2018

Se her hvornår du har ferie og skal starte som GF1 elev

Ferie:
Påskeferie uge 13
Sommerferie uge 27-31
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52-1

Fridage:
Store bededag d. 27. april 2018
Kristi himmelfart d. 10. maj 2018
2. Pinsedag d. 21. maj 2018

Specielle datoer:
Sidste skoledag d. 29. juni 2018
Første skoledag d. 13. august 2018

 

Hvis du ønsker at klage

Vil du klage over afgørelser, der eksempelvis handler om optagelse på NEXT, afgørelser om anerkendelse af realkompetence og afgørelser, der går ud på ekskludering fra undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan du indbringe disse klager for Undervisningsministeriet.

Du skal give din klage til NEXT senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen fra NEXT – fx fra den dag, du er blevet ekskluderet fra undervisningen.

Hvis NEXT ikke giver dig medhold i din klage, videresender NEXT klagen til Undervisningsministeriet sammen med NEXT’ bemærkninger. Inden NEXT sender klages og bemærkninger ind til ministeriet, vil NEXT give dig besked om NEXT’ stillingtagen og du vil få en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Når du har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet sender NEXT klagen til ministeriet bilagt sagens akter.

Du har masser af muligheder

Har du valgt din erhvervsuddannelse?

Er det svært at vælge?

Ring til vores Karrierekonsulenter som kan guide dig på vej