Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

vi hjælper dig på vej

erhvervsuddannelser på NEXT

NEXT Karriererådgivere , karrierevejledning

guld- og sølvsmed

Ansøgningsfrist 1. maj til skolestart 12. august

Det kommer du til at arbejde med

Links

Som guld- og sølvsmed arbejder du med ædelmetaller. Gennem dit arbejde får du kendskab til metallerne og lærer, hvordan man tegner og former smykker, kander og fade.

Du får i høj grad mulighed for at arbejde med projekter, hvor du udvikler dine egne idéer til design og fremstilling. Du skal altså have lyst til at arbejde kreativt og selvstændigt.

En vigtig del af dit arbejde bliver at rådgive kunderne om valg af ædelmetal, form og design. Det kræver, at du hele tiden følger moden og de nyeste teknikker.

Når du er uddannet guld- og sølvsmed kan du få arbejde i butik eller i en privat og offentlig virksomhed, der arbejder med reparation eller udsmykning af eksempelvis kirker, slotte og museer.

Guld- og sølvsmed

Selvstændigt og kreativt arbejde hvor du udvikler dit helt eget design

Det lærer du

Guld- og sølvsmed-uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

På sølv/ guldsmed uddannelsen kan du vælge mellem en række specialer, som giver dig mulighed for forskellige former for arbejde, når du er udlært.

Du kan blive guldsmed, butiksguldsmed, korpussølvsmed, bestiksølvsmed, ædelmetalstøber, ædelstensfatter og ciselør. Ligegyldigt hvilket speciale du vælger, skal du både have teknisk og kreativ snilde.

Du lærer at fremstille og reparere smykker, korpussølv, bestik og andre brugsgenstande i ædelmetal

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden, med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. 

Din praktikpladsaftale og dine interesser afgør hvilket speciale, du skal tage på hovedforløbet:

 • Guldsmed: Fremstiller smykker i guld, sølv, platin og andre materialer. Hovedforløbet varer 3 ½ år.
 • Butiksguldsmed: Udfører lettere reparationer og vejleder kunder i forbindelse med salg af smykker. Hovedforløbet varer 1 ½ år.
 • Korpussølvsmed: Fremstiller brugsgenstande i sølv som for eksempel skåle, fade, lysestager og kaffekander. Hovedforløbet varer 3 ½ år.
 • Bestiksølvsmed: Fremstiller knive, gafler og skeer med mere. Hovedforløbet varer 3 ½ år.
 • Ædelstensfatter: Sætter sten fast i smykker. Hovedforløbet varer 2 ½ år.
 • Ciselør: Hamrer og trykker udsmykninger i skåle, fade og lysestager med mere. Hovedforløbet varer 3 ½ år.

Praktik

Links

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads, inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolens praktikvejledere hjælper dig gerne på vej.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at tage dit praktikophold i udlandet - både for en kortere og længere periode.

UDLANDSPRAKTIK

Har du mod på en anderledes hverdag?

Tag et praktikophold i udlandet.

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du kan starte

Uddannelsen er en kvoteuddannelse og har adgangsbegrænsning!

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du har en praktikaftale, inden du starter, er du garanteret optag på uddannelsens grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav og optagelse her.

SØG IND & OPSTART

Ansøgningsfrist grundforløb 1
Løbende tilmelding 

Ansøgningsfrist grundforløb 2

 • 1. november 2018 til opstart i januar 2019
 • 1. maj 2019 til opstart i august 2019
 • 1. november 2019 til opstart i januar 2020

Samtaler
Der afholdes kvotesamtaler d. 26.- 30. november 2018 til skolestart 21. januar.

Skolestart grundforløb 1

 • 21. janaur 2019
 • 12. august 2019
 • 20. januar 2020

Skolestart grundforløb 2

 • 21. janaur 2019
 • 12. august 2019
 • 20. januar 2020

fra 9. eller 10. klasse

Links

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller hvis du er gået ud af skolen for under et år siden - skal du normalt begynde på grundforløb 1. På grundforløbet bliver du bredt introduceret til en erhvervsuddannelse.

Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til guld- og sølvsmed hedder Media & Design og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

14 mdr. siden du gik i skole

Links

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (også kaldet GF2).

Det varer 20 uger og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet.

Du skal senest efter grundforløb 2 have fundet en praktikplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt. Se her hvilke uddannelser du kan tage skolepraktik på.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

OBS: NU UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1
Du kan nu starte på grundforløb 1 helt op til 24 måneder efter, du har afsluttet grundskolen - dog kun frem til udgangen af 2018. 

Dette forløb forbereder dig godt på dit valg af uddannelse, så du kan vælge lige præcis dét, som er rigtigt for dig. Hvis du søger ind, vil du blive indkaldt til en individuel samtale inden sommerferien. 
Har du brug for at vide mere, kontakt vores vejledere på 3388 0300.

 

Next erhvervsuddannelse

få styr på dit håndværk eller fag

Her går du

Du har fag på Tuborgvej 177, 2400 København NV. Se alle NEXTs adresser her.

På eud har vi jævnligt fester og fredagsbarer, så du kan hygge med dine venner efter skole. Til vores fester og fredagsbarer er alle eud-elever inviterede, så du kan møde elever fra de andre linjer.

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

EUX - PRAKTISK STUDENTEREKSAMEN

tag to uddannelser i én - bliv student og faglært på 4 år

Fremtidsmuligheder

Links

De fleste Guld- og sølvsmede arbejder på værksteder i guld- og sølvvirksomheder. Værkstederne kan også ligge i forbindelse med en guldsmedeforretning.

Nogle få guld- og sølvsmede har eget værksted, hvor de arbejder alene eller har få ansatte. Enkelte driver større virksomheder med mange ansatte. For øjeblikket er beskæftigelsesmulighederne for guld- og sølvsmede mindre gode.

Man kan også uddannelse sig i virksomhedsledelse ved at tage en uddannelse til håndværksmester. Det er muligt at supplere med efteruddannelse gennem AMU-kurser indenfor Guld- og sølvsmedeområdet.

Nogle læser videre til designteknolog.

KOM I GANG

vil du starte på eud, tilmeld dig på optagelse.dk

Relaterede uddannelser

måske er du også interesseret i en af vores andre uddannelser