Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

beklædningshåndværker

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Det kommer du til at arbejde med

Bemærk: Beklædningshåndværkeruddannelsen lukker på NEXT. Vi henviser til EUC Syd.

 

Som beklædningshåndværker arbejder du med at designe og sy tøj inden for beklædning for industri og håndværk.

Du lærer at arbejde med forskellige materialer, konstruere og tilrette mønstre, samt du arbejder med industri og specialmaskiner. Du vil også lære at arbejde med forandring og reparationer til kunder.

En vigtig del af arbejdet går ud på at sy tøj ud fra de streger, som designerne har tegnet på papir. Det kræver, at du følger med i moden og i de nyeste teknikker.

Som færdiguddannet beklædningshåndværker arbejder du typisk med tøjdesign på mindre systuer eller store tekstil- og designvirksomheder. Eller du kan starte din egen virksomhed.

Med en erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker har du også mulighed for at videreuddanne dig ved at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for det designfaglige område.

 

 

 

Beklædningshåndværker

Vær med til at designe tøj på systuer, tekstilvirksomheder eller start din helt egen virksomhed

Det lærer du

På uddannelsen lærer du at fremstille tøj, hatte og pelse ud fra designernes tegninger. Derfor er det vigtigt med kendskab til teknikker og til moden generelt.

Det kræver stor præcision, for tøjet skal være i orden ned til mindste detalje. Du får mulighed for at specialisere dig inden for design, konstruktion og produktion af tøj, pelse eller hatte.

På uddannelsen lærer du at arbejde med designoplæg, tage mål og lave modeller. Desuden bliver du undervist i forskellige symaskiner og -teknikker, samt it-værktøjer til at lave tegninger og beskrivelser. Du lærer også om materialer, priser og kundebetjening.

Du får kendskab til forarbejdning af tøj og tekstil og lærer at arbejde med designoplæg og konstruere mønstre.

Desuden får du kendskab til mode- og livsstilsbranchens forskellige problematikker vedrørende fx outsourcing, miljø og produktion.


Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden, med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. 

Hovedforløbet varer ca. 2 ½ år (trin 1 varer 1 ½ år og trin 2 varer 1 år) og veksler mellem skoleophold og praktik.

Bemærk: Du kan kun starte på grundforløb 2 på beklædningshåndværkeruddannelsen i 2018, hvis du har indgået en uddannelsesaftale (dvs. du har en praktikaftale med en virksomhed).

Uddannelsen har af undervisningsministeriet fået 0 kvote, hvilket betyder, at vi ikke har nogen kvotepladser i hele 2018. Vi ved endnu ikke, hvorvidt undervisningsministeriet tildeler os kvotepladser i 2019.

Praktik & skolepraktik

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Du kan KUN starte på grundforløb 2, hvis du har indgået en uddannelsesaftale. Det betyder, at du skal have en praktikaftale med en virksomhed.

Nul-kvote: Uddannelsen har af Undervisningsministeriet fået 0 kvote, hvilket betyder, at vi ikke har nogen kvotepladser i hele 2018. Vi ved endnu ikke, hvorvidt Undervisningsministeriet tildeler os kvotepladser i 2019.

 

UDLANDSPRAKTIK

Har du mod på en anderledes hverdag?

Tag et praktikophold i udlandet.

ADGANGSKRAV

det skal du være opmærksom på, inden du kan starte

Uddannelsen er en kvoteuddannelse og har adgangsbegrænsning!

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du har en praktikaftale, inden du starter, er du garanteret optag på uddannelsens grundforløb 2.

 

 

 

fra 9. eller 10. klasse

Links

Går du i gang med en erhvervsuddannelse samme år, som du afslutter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1) medmindre, du har en aftale om en praktikplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Når du søger ind
Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til beklædningshåndværker hedder Media & Design og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 3388 0300.

Du har ikke lige afsluttet folkeskolen

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Hvis det er mere end 2 år siden, du gik ud, skal du starte på grundforløb 2.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv). Det kan du læse mere om her.

Når du søger ind
Du søger ind på optagelse.dk og vælger selve uddannelsen. Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 33 88 03 00.

alt du skal vide

kom godt igang med din uddannelse

Her går du

Du kan tage uddannelsen i Ishøj.

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

EUX - PRAKTISK STUDENTEREKSAMEN

tag to uddannelser i én - bliv student og faglært på 4 år

EUX

Fremtidsmuligheder

Links

Som færdiguddannet kan du arbejde både i små virksomheder med egen systue og i store mode- og handelshuse med udlandsproduktion. Du kan også starte din egen virksomhed.

Den største del af konfektionsindustrien ligger i Jylland, så det er også dér, hvor de fleste jobs er. Der findes dog også mindre værksteder andre steder i landet.

Det er muligt at supplere med efteruddannelse gennem AMU-kurser indenfor beklædningsområdet. Nogle læser også videre til designteknolog.

KOM I GANG

vil du starte på eud, tilmeld dig på optagelse.dk

Andre har også kigget på

måske er du også interesseret i en af vores andre uddannelser