Information om hovedforløb og valgfag

På business-uddannelserne på NEXT

Hovedforløbene på NEXT Business

Hvis du vil vide mere om hovedforløbet på en business-uddannelse på NEXT, så har vi på denne side samlet en række informationer, der er relevante for dig.

På NEXT Business udbyder vi følgende hovedforløb:

 • Eventkoordinator
 • Kontor – Administration
 • Kontor – Offentlig Administration

Hvis du har nogle spørgsmål, skal du altid være velkommen til at kontakte administrationen på businessadm@nextkbh.dk eller på 33 88 07 00.

Du kan også ringe til vores uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00.

Er du elev eller søger en elev?

Som eventkoordinator planlægger og koordinerer du større begivenheder som for eksempel kulturelle arrangementer, konferencer, firmaevents, koncerter, og andre former for events.

Sammen med dine kunder skaber du de rette oplevelser og får det hele til at spille.

Skoleperioder og valgfrie specialefag

På uddannelsen har du fire obligatoriske skoleperioder på hver 14 dage med hver deres gennemgående emner:

 1. Oplevelsesøkonomi og kreativitet
 2. Projektledelse og sikkerhed ved større arrangementer
 3. Salg og markedsføring
 4. Event-jura og event-drejebog

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 2 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 0-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Er du elev eller søger en elev?

Som kontoruddannet arbejder du med administration, økonomi og kommunikation. Du er fx med til at optimere arbejdsprocesser og sagsbehandle. 

Skoleperioder og valgfrie specialefag

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1-6 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 1-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Er du elev, eller søger en elev?

Som kontoruddannet arbejder du med offentlig administration i kommune, region eller stat.

Du vil bl.a. arbejde med økonomi og kommunikation, hvor du er med til at optimere arbejdsprocesser og sagsbehandle.

Skoleperioder og valgfrie specialefag

På uddannelsen har du fire hovedemner, som går igen på de tre obligatoriske skoleophold, som hver er på 15 dage:

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3-5 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 0-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

På hovedforløbet får du elevløn

både når du er i skole og i virksomheden

Husk at finde din læreplads

Hvornår skal du have fundet en læreplads?
Efter du har bestået dit grundforløb på enten kontor, handel, detail eller event, kan du fortsætte på hovedforløbet, når du får en læreplads hos en godkendt virksomhed.

Det er dit ansvar at finde en virksomhed, men NEXT har virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe dig.

Husk din uddannelsesaftale
Hovedforløbet er et vekselforløb, hvor du skifter imellem skole og læreplads i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med.

Du starter ude i virksomheden, hvor du typisk er i minimum 3 mdr. (prøveperioden), inden du kommer ind på din første skoleperiode.

Så snart du har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, og sendt den til skolen digitalt eller på mail (uddannelsesaftale@nextkbh.dk), vil du blive registreret på et skoleforløb.

Du kan også lave en uddannelsesaftale med en virksomhed direkte på Lærepladsen.dk.

Du og din virksomhed vil derefter i jeres e-Boks modtage en oversigt over, hvilke skoleforløb du er sat på.

Ca. en måned før hver skoleperiode vil du modtage et indkaldelsesbrev i din e-Boks.

Uddannelsesplan
I virksomheden skal du sammen med din oplæringsansvarlige lave en uddannelsesplan, der sikrer, at du kommer igennem alle lærepladsens mål i løbet af din tid i virksomheden.

Denne uddannelsesplan skal I sammen løbende gennemgå og tilpasse.

Her er link til lærepladsens mål inden for hver uddannelse:

Læreplads i udlandet

Links

Som elev på NEXT tilbyder vi dig gode muligheder for en anderledes og lærerig hverdag.

Du kan både komme i et tre-ugers læreplads- eller undervisningsophold i Europa (Erasmus+-program) eller finde en længerevarende læreplads i udlandet, når du er på dit hovedforløb – det vi også kalder OPU-ordningen.

Hvis du er interesseret, så kontakt Morten Damgaard Andersen på mdan@nextkbh.dk.

Hvad byder fremtiden på?

En business-uddannelse giver dig mange muligheder

Er du over 25 år?

Links

Erhvervsuddannelser er også for voksne - det kaldes EUV.

Inden du starter på en EUV, skal du til en samtale, som vi kalder RKV. Det er en forkortelse for realkompetencevurdering.

Samtalen sikrer, at du får lavet en særligt tilrettelagt uddannelse, som er tilpasset dine faglig kompetencer.

Kontakt vores studievejleder Bente Skov på bens@nextkbh.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Kontakt os

Uddannelsesleder
Mads Nielsen-Gravholt
mng@nextkbh.dk
35 86 35 81

Mads Nielsen-Gravholt står for drift og udvikling af uddannelsen. Han har ansvar for strukturen på uddannelserne, at sikre den bedste kvalitet i undervisningen og har styr på bemandingen. Er du som elev i tvivl om dit uddannelsesvalg eller har spørgsmål til valg af specialer eller andet relevant i dit uddannelsesforløb, kan du altid kontakte Mads. 

Og det samme gør sig gældende for virksomheder, der er interesseret i at vide mere om business-uddannelserne på NEXT.

Virksomhedskonsulent

Annette Graae
angr@nextkbh.dk
23 83 62 87

Annette Graae kan hjælpe med uddannelsesaftalen og spørgsmål i forhold til det at have en elev.

Business-administrationen

businessadm@nextkbh.dk
33 88 07 00

Tager sig bl.a. af alt vedrørende placering på skoleforløb, specialefag og uddannelsesaftaler.

Studievejleder 
Bente Skov 
bens@nextkbh.dk 
33 88 09 46

Bente Skov hjælper med at afklare, om du som elev har de rette kompetencer før opstart på et hovedforløb.

Her går du

Undervisningen foregår primært i Ballerup, men kan også rykkes ud i relevante virksomheder