Information om hovedforløb og valgfag

På business-uddannelserne på NEXT

Elev på hovedforløb

Vil du vide mere om hovedforløbet på din business-uddannelse, er her samlet en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre.

Her står alt du skal vide om:

 • Hvad er et hovedforløb?
 • Hvordan du finder dit undervisningsmateriale?
 • Hvordan du melder dig syg?
 • Hvilke fag du har og hvornår?
 • Og en masse andet...

Klik dig ind på de forskellige områder i nedenstående links og læs mere.

God læselyst!

De forskellige hovedforløb

På NEXT Business udbyder vi følgende hovedforløb:

 • Eventkoordinator
 • Detail - Salgsassistent
 • Detail - Convenience
 • Kontor – Administration
 • Kontor – Offentlig Administration
 • Experience Host*
 • Trafikassistent (SAS)*

* Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD)

Husk at finde din læreplads

Efter du har bestået dit grundforløb (kontor, handel, detail, event), kan du fortsætte på hovedforløbet, når du får en læreplads hos en godkendt virksomhed.

Det er dit ansvar at finde en virksomhed, men NEXT har virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe dig.

Husk din uddannelsesaftale
Hovedforløbet er et vekselforløb, hvor du skifter imellem skole og læreplads i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med.

Du starter ude i virksomheden, hvor du typisk er i minimum 3 mdr. (prøveperioden), inden du kommer ind på din første skoleperiode.

Så snart du har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, og sendt den til skolen digitalt eller på mail (uddannelsesaftale@nextkbh.dk), vil du blive registreret på et skoleforløb.

Lav en uddannelsesaftale med en virksomhed på lærepladsen.dk

Du og din virksomhed vil derefter i jeres e-Boks modtage en oversigt over, hvilke skoleforløb du er sat på.

Ca. en måned før hver skoleperiode vil du modtage et indkaldelsesbrev i din e-Boks.

Uddannelsesplan
I virksomheden skal du sammen med din oplæringsansvarlige lave en uddannelsesplan, der sikrer, at du kommer igennem alle lærepladsens mål i løbet af din tid i virksomheden.

Denne uddannelsesplan skal I sammen løbende gennemgå og tilpasse.

Her er link til lærepladsens mål inden for hver uddannelse:

Læreplads i udlandet

Links

Som elev på NEXT tilbyder vi dig gode muligheder for en anderledes og lærerig hverdag.

Du kan både komme i et tre-ugers læreplads- eller undervisningsophold i Europa (Erasmus+-program) eller finde en længerevarende læreplads i udlandet, når du er på dit hovedforløb – det vi også kalder PIU-ordningen.

... hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKP

På hovedforløbet får du elevløn

både når du er i skole og i virksomheden

Er du over 25 år

Links

Erhvervsuddannelser er også for voksne - det kaldes EUV.

Inden du starter på en EUV, skal du til en samtale, som vi kalder RKV. Det er en forkortelse for realkompetencevurdering.

Samtalen sikrer, at du får lavet en særligt tilrettelagt uddannelse, som er tilpasset dine faglig kompetencer.

Kontakt vores studievejleder Bente Skov på bens@nextkbh.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Praktisk info - vigtigt at vide

Undervisningsmateriale
Dit undervisningsmateriale findes på vores online læringsplatform ItsLearning - se her. Du skal logge ind med dit NEXT-login.

Du modtager dit NEXT-login i din e-Boks tidligst 3 måneder før første skoleperiode. Mangler du dit NEXT-login, kan du kontakte vores reception på 33 88 02 07 for at få det oplyst.

Skema
På Studica kan du også finde dit skema, som vil ligge klar minimum 1 måned før skoleperioden starter. Undervisningen placeres i tidsrummet 8.30-15.00.

Fravær
Hvis du er syg, skal du melde dig syg til skolen ved at skrive en mail til sygemeldingEUD@nextkbh.dk. I mailen skal du skrive dit fulde navn, din fødselsdato og vejnavnet på din skole – klik på ovenstående mailadresse og udfyld felterne.

Derudover skal du give din arbejdsgiver besked efter de regler, I har på jeres arbejdsplads.

Fravær registreres på timebasis. Som udgangspunkt må du ikke være fraværende fra undervisningen, og vurderer dine undervisere, at du har for meget fravær, kan der være en risiko for, at du skal tage en skoleperiode om.

Studiekort
Vi benytter digitale studiekort. Du downloader blot appen Min skole og lægger dit foto ind.

Her kan du se, hvilke rabatter kortet giver adgang til: https://www.studiz.dk/.

Parkering og transport

Links

Der er mulighed for at parkere omkring skolen. Derudover er der fine forbindelser med det offentlige, hvor S-toget stopper 200 m fra skolen.

Befordringsrefusion
Hvis du pr. dag har mere end 20 km mellem bopæl og skole, har du ret til befordringsrefusion de dage, du er i skole.

Det bliver håndteret automatisk på skolen.

Her går du

Undervisningen foregår primært i Ballerup, men kan også rykkes ud i relevante virksomheder

Er du elev eller søger en elev?

Som eventkoordinator planlægger og koordinerer du større begivenheder som for eksempel kulturelle arrangementer, konferencer, firmaevents, koncerter, og andre former for events.

Sammen med dine kunder skaber du de rette oplevelser og får det hele til at spille.

Skoleperioder og valgfrie specialefag

På uddannelsen har du fire obligatoriske skoleperioder på hver 14 dage med hver deres gennemgående emner:

 1. Oplevelsesøkonomi og kreativitet
 2. Projektledelse og sikkerhed ved større arrangementer
 3. Salg og markedsføring
 4. Event-jura og event-drejebog

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 2 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 0-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Er du elev eller søger en elev?

Som kontoruddannet arbejder du med administration, økonomi og kommunikation. Du er fx med til at optimere arbejdsprocesser og sagsbehandle. 

Skoleperioder og valgfrie specialefag

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3-7 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 1-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Er du elev, eller søger en elev?

Som kontoruddannet arbejder du med offentlig administration i kommune, region eller stat.

Du vil bl.a. arbejde med økonomi og kommunikation, hvor du er med til at optimere arbejdsprocesser og sagsbehandle.

Skoleperioder og valgfrie specialefag

På uddannelsen har du fire hovedemner, som går igen på de tre obligatoriske skoleophold, som hver er på 15 dage:

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Udover de almindelige skoleperioder skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 5 ugers valgfrie specialefag.

Derudover er der også mulighed for 0-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter.

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Nyt speciale på detailuddannelsen

Specialet salgsassistent er målrettet en fremtid i detailbranchen med dens mange muligheder. Vælger du dette speciale, får du et bredt og brugbart kendskab til en masse spændende områder, hvor kunden, salg, butiksdrift og butiksudvikling sættes i fokus:

Forretningsforståelse og koncept

 • Startende med en overordnet forretningsforståelse tages skridtet videre til forståelsen af forretningskoncepter og den overordnede planlægning
 • Fra forretningsplanen kobles via målgrupper og kundesegmentering videre til konceptudvikling og detailplanlægning i virksomheden

Markedsføring, salg og drift

 • Her bygges bro mellem forretningsplanen og markedsføring via segmenter til personaer og købsadfærd. Der arbejdes med basale salgs- og driftsteorier
 • Konceptudvikling kombineres med markedsførings- og salgsarbejde med fokus på eksekvering og tilpasning af driften

Økonomi, digital handel og udvikling

 • Her kortlægges de basale økonomiske styringsværktøjer og de digitale platforme, virksomheden benytter i markedsføring, salg og kundedialog
 • Nøgletal, kalkulationer og lagerstyring er i spil sammen med et skridt dybere ind i virksomhedens digitale aktiviteter og udviklingsprojekter samt eksekvering på disse


I løbet af de 2 år hovedforløbet varer, er du i skole 7-11 uger, og resten af tiden er du i lære i en virksomhed.

Skoleperioder og valgfrie specialefag

Udover de almindelige skoleperioder på samlet 7 uger skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 0-4 ugers valgfri specialefag.

Derudover er der også mulighed for 0-4 ugers ekstra valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding til valgfag foregår i ItsLearning.

Husk at tilmeldingen skal ske senest 4 uger før faget starter

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne lige her på Uddannelsesnævnets website.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Uddannelse i digital handel

Uddannelsen retter sig primært mod detailhandelsvirksomheder, som er aktive på nettet med forskellige former for e-handel, hjemmesider og sociale medier.

Med Digital Handel på uddannelsesbeviset kan en medarbejder arbejde meget
bredt med digitaliseret markedsføring, salg og kundepleje inden for både B2C
og B2B.

Ofte vil opgaverne strække sig fra analyse og planlægning frem til den daglige
vedligeholdelse og opdatering af virksomhedens digitale platforme.

Skoleperioder

Skoleperiode 1:
Startende med en overordnet forretningsforståelse tages skridtet videre til
opgaverne omkring den digitale markedsføring og salg via internettet.

Skoleperiode 2:
Fra forretningsplanen kobles via målgrupper og kundesegmentering videre
til personaer og deres købsadfærd.

Skoleperiode 3:
Her ses på optimering og drift af forskellige e-handelsløsninger. Et bærende
element i dette modul er usability og kundeservice.

Skoleperiode 4:
Med fokus på indsamling og behandling af data samt beslutninger baseret på
indsamlede data gennemgås mulighederne i brugen af eksempelvis Google
Analytics, Facebook Analytics mv.

Skoleperiode 5:
Her kortlægges mulighederne i digital markedsføring. Der gås i dybden med
sociale medier og succeskriterier for at skabe resultater på nettet.

Eksempler på valgfag:

 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Skriftlig kommunikation
 • Teamwork og arbejdsplanlægning
 • Digital salgsoptimering
 • E-procurement
 • Logistik

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne.

Læs mere om uddannelsen i digital handel på uddannelsesnævnets hjemmeside.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Uddannelse i convenience

Uddannelsen retter sig primært mod detailvirksomheder, som ønsker øget
fokus på produkter og services, som er med til at gøre dagligdagen lidt lettere.

En convenience-medarbejder bidrager med udvikling, tilpasning, markedsføring
og salg af nye conveniencekoncepter og -produkter. Det er både i den fysiske
forretning, via e-handel og ved tilstedeværelse på de sociale medier.

Skoleperioder

Skoleperiode 1:
Startende med en overordnet forretningsforståelse tages skridtet videre til
opgaverne omkring den markedsføring, salg og daglig drift.
Her arbejdes med købmandskab, økonomi og planlægning

Skoleperiode 2:
Fra forretningsplanen kobles via målgrupper og kundesegmentering videre
til personaer, deres købsadfærd og den løbende udvikling af koncepter og
markedsføring.

Eksempler på valgfag:

 • Butiksoptimering
 • Butiksøkonomi
 • Produkt og sortiment
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Teamwork og arbejdsplanlægning
 • Vareeksponering og events

For elever og virksomheder

Læs mere om uddannelsen og få styr på bl.a. hovedforløbet, lærepladssøgningen, eux-forløbet og efteruddannelsesmulighederne.

Læs mere om uddannelsen i convenience på uddannelsesnævnets hjemmeside.

Vil I som virksomhed høre mere om uddannelsen og muligheden for at få en elev i lære, hjælper vi jer med glæde. Tag fat i virksomhedskonsulent Annette Graae på angr@nextkbh.dk / 35 86 72 43.

Vil du arbejde hos SAS?

Trafikassistentuddannelsen er en såkaldt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse - også kaldet IEUD.

Det særlige ved uddannelsen er at den er skabt i samarbejde med SAS Ground Handling. Det betyder også at hovedforløbet adskiller sig fra de ordinære hovedforløb på andre business-uddannelser.

Det lærer du

Når du er færdig, vil du have gennemført en meget bred og omfattende specialistuddannelse indenfor alt, der har med passagerservice i SAS Grund Handling at gøre.

Du vil kunne besidde funktioner, der spænder over alt fra check-in, hvor du har den første kontakt med kunden, til boarding ved gaten, hvor du har den sidste kontakt med kunden.

Efter endt uddannelse har du de kompetencer, der er nødvendige for at være ansvarlig for flyafgange og være Passenger Service Coordinator.

Da du bliver oplært i funktioner, systemer og regulativer som anvendes mange andre steder i verden, vil du have gode muligheder for at fortsætte din karriere i udlandet.

Adgangskrav

For at tage dette hovedforløb skal du have bestået dit grundforløb i detail. Derudover skal du også have en uddannelsesaftale (læreplads) med SAS Ground Handling.

Videreuddannelse

Som uddannet trafikassistent kan du søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne: handelsøkonom, serviceøkonom og designteknolog.

Lokale uddannelsesplaner

Læs mere om uddannelsen her:

Hvad er din fremtid?

en business-uddannelse giver dig mange muligheder

Food and service management

Drømmer du om at blive leder i en butik?

Food and service management-uddannelse er en såkaldt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse - også kaldet IEUD.

Det særlige ved uddannelsen er, at den er udviklet i samarbejde med bl.a. McDonalds, Sunset Boulevard og Lets Sushi. Det betyder også, at hovedforløbet adskiller fra de ordinære hovedforløb på andre business-uddannelser.

Skoleperioder
På uddannelsen har du 10 obligatoriske skoleperioder med hver deres gennemgående emner:

 1. Forretnings- og konceptudvikling, markedsføring samt egne og team ressourcer
 2. Hygiejne og fødevaresikkerhed samt planlægning, koncept og marketing
 3. Proces- og forretningsoptimering samt arbejdet med produkter og sortiment
 4. Produkter og sortiment set fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv
 5. Fokus på daglig drift i arbejdet med vareeksponering og events
 6. Samspil i teams og forretningsforståelse koblet til drift og markedsføring
 7. Forretnings-, produkt- og sortimentsudvikling
 8. Fokus på driftsøkonomi, kalkulationer, pris- og konsekvensberegninger
 9. Løbende markedsføring i samspil med eventudvikling og eventafvikling
 10. Fokus på fagprøven med forberedelse til skriveugen

Adgangskrav
For at tage dette hovedforløb skal du have bestået dit grundforløb i event, detail, kontor eller handel og have en uddannelsesaftale med en virksomhed der er godkendt til at køre dette hovedforløb (det kan godt være andre end de 4 virksomheder der har lavet uddannelsen).

Som færdiguddannet 
Når du er færdig med din uddannelse, vil du have gennemført en meget bred og omfattende specialistuddannelse inden for alt, der har med butiksdrift, events, salg, levering af måltidsløsninger og skabelse af kundeoplevelser at gøre.

Uddannelsen giver dig gode muligheder for en fremtidig karriere som leder i detailbranchen.

Videreuddannelse
Som uddannet i food and service management kan du søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne; handelsøkonom, serviceøkonom og designteknolog.

Dataoversigt
Læs mere her:

Vil du vide mere?

Kontakt os

Uddannelsesleder
Mads Nielsen-Gravholt
mng@nextkbh.dk
35 86 35 81

Mads Nielsen-Gravholt står for drift og udvikling af uddannelsen. Han har ansvar for strukturen på uddannelserne, at sikre den bedste kvalitet i undervisningen og har styr på bemandingen. Er du som elev i tvivl om dit uddannelsesvalg eller har spørgsmål til valg af specialer eller andet relevant i dit uddannelsesforløb, kan du altid kontakte Mads. 

Og det samme gør sig gældende for virksomheder, der er interesseret i at vide mere om business-uddannelserne på NEXT.

Virksomhedskonsulent

Annette Graae
angr@nextkbh.dk
23 83 62 87

Annette Graae kan hjælpe med uddannelsesaftalen og spørgsmål i forhold til det at have en elev.

Business-administrationen

businessadm@nextkbh.dk
33 88 07 30

Tager sig bl.a. af alt vedrørende placering på skoleforløb, specialefag og uddannelsesaftaler.

Studievejleder 
Bente Skov 
bens@nextkbh.dk 
33 88 09 46

Bente Skov hjælper med at afklare, om du som elev har de rette kompetencer før opstart på et hovedforløb.