Food & Service Management

Tag uddannelsen i food & service management

Links

Lær at levere gode kundeoplevelser

Food & Service Management er en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse - også kaldet IEUD.

Du bliver undervist i:

 • Forretningsforståelse
 • Markedsføring
 • Konceptudvikling
 • Hygiejne og fødevaresikkerhed
 • Proces- og forretningsoptimering
 • Eksponering af vare og events, der fremmer salget

På uddannelsen får du en bred viden om alt, der har med butiksdrift, events, salg, levering af måltidsløsninger og skabelse af kundeoplevelser at gøre.

Arbejd som leder i kæderestauranter

Food and Service Managers arbejder oftest i kæderestauranter.

Du arbejder med alt fra tilberedning og servering af mad til personalemæssige opgaver med oplæring, træning og personalepleje.

Uddannelsen giver dig gode muligheder for en fremtidig karriere som leder.

Læs videre på en erhvervsakademiuddannelse

Som uddannet Food and Service Manager har du mulighed for at videreuddanne dig.

Læs videre på erhvervsakademiuddannelserne:

 • Handelsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Designteknolog.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem NEXT Uddannelse København og bl.a. McDonalds, Sunset Boulevard og Letz Sushi.

Uddannelsen er et hovedforløb, som du kan tage, når du har afsluttet grundforløbet i detailhandel, event eller handel.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 3 år.

Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 2,5 år.

 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden at du blev færdig med folkeskolen, men højst to år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

Ny mesterlære

Du kan tage grundforløb 2 som et ny mesterlære-forløb. 

På sådan et forløb starter du din uddannelse i virksomheden og veksler herefter mellem arbejde i virksomheden og undervisning hos NEXT.

NyMesterlære-forløbet løber over 1 år. Du er i skole 2 dage om ugen, og de 3 andre dage arbejder du i din virksomhed.

Læs mere om ny mesterlære på NEXT.

EUS (Erhvervsuddannelse for studenter)

Har du gennemført en studentereksamen, bliver dit grundforløb 2 afkortet til et 5 ugers forløb.

Læs mere om EUS på NEXT.

For dig er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Hovedforløb

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet

På hovedforløbet skal du samlet 22 uger på skole fordelt over de 2 år.

På uddannelsen har du 10 obligatoriske skoleperioder, hvor du vil møde følgende emner:

 • Forretnings- og konceptudvikling, markedsføring samt egne og team ressourcer
 • Hygiejne og fødevaresikkerhed samt planlægning, koncept og marketing
 • Proces- og forretningsoptimering samt arbejdet med produkter og sortiment
 • Produkter og sortiment set fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv
 • Fokus på daglig drift i arbejdet med vareeksponering og events
 • Samspil i teams og forretningsforståelse koblet til drift og markedsføring
 • Forretnings-, produkt- og sortimentsudvikling
 • Fokus på driftsøkonomi, kalkulationer, pris- og konsekvensberegninger
 • Løbende markedsføring i samspil med eventudvikling og eventafvikling
 • Fokus på fagprøven med forberedelse til skriveugen

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

HOVEDFORLØB

Der er opstart på hovedforløbet to gange om året.

Når NEXT har modtaget uddannelsesaftalen fra virksomheden, vil du som elev blive placeret på de obligatoriske skoleperioder, fordelt over din aftale-periode.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, så længe der er ledige pladser.

Skolestart:
8. august 2022
16. januar 2023

NY MESTERLÆRE

Skolestart:
September 2022
Marts 2023

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, så længe der er ledige pladser.

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

For at tage uddannelsen i Food & Service Management, skal du have bestået dit grundforløb i event, detail, kontor eller handel.

Du skal også have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at køre dette hovedforløb (det kan godt være andre end de 4 virksomheder der har lavet uddannelsen).

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik til eksamen og have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale.

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Læs mere om fagretningen Business & Innovation.

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Hvis du starter på grundforløb 2, skal du søge ind på:

 • Detailhandel
 • Event
 • Eller handelsuddannelsen

Ansøgere over 25 år

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til detailhandel hedder Business & Innovation og ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKO

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Du kan tage uddannelsen i Ballerup

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXTs 12 skoler.