Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

spørgsmål om NEXT & Gymnasier

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alle elever er tilbage i skole

Alle NEXT-elever er nu tilbage i skole.

Her på siden har vi samlet nogle svar til nogle af de spørgsmål vi oftest får.

De er inddelt i kategorier:


Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg mere på coronasmitte.dk

 • +

  Hvornår kan jeg komme i skole igen?

  Alle aktiviteter er fysisk genoptaget på NEXT. Det sker på en måde, hvor vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

   

  Som følge af første fase af genåbningen (20. april), kom følgende elever (afgangselever) tilbage i skole:

  3.g-elever på stx, htx og hhx.

  2.hf-elever.

  Eux-business-elever på det studieforberedende år.

  Eud-, eux- og skp-elever med en slutdato på uddannelsesaftale eller skoleaftale inden for et år, som derfor skal gøre klar til at kunne gå op til svendeprøve og fagprøve.

  Med anden fase af genåbningen (18. maj) kom følgende elever tilbage i skole:

  Alle øvrige eud- og eux-elever (grundforløbselever, hovedforløbselever og skolepraktikelever) samt 10. klasseselever er enten tilbage i skole eller på vej tilbage i skole som følge af anden fase af genåbningen.

  18. maj blev der også åbnet for skolehjem for de elever, der gør brug af det.

  27. maj (udvidet anden fase af genåbningen) kom også 1.g'erne, 2.g'erne og 1.hf'erne tilbage i skole. 

 • +

  Er det sikkert for mig at være i skole?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Vi genåbner kun vores uddannelser i tilfælde af, at vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvad gør NEXT for at mindske smitterisikoen?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Vi genåbner kun vores uddannelser i tilfælde af, at vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvilke regler gælder for håndhygiejne?

  For at sikre god håndhygiejne og dermed mindske smitterisikoen, skal ansatte og elever:

  Vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de møder ind på skolen.

  Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.

  Vaske hænder i faste intervaller, fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time).

  Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Undervisere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når han/hun går fra undervisning af én klasse til en anden.

  Der er opsat plakater med anvisning til, hvordan man udfører korrekt håndvask.

 • +

  Hvilke regler gælder for fysisk afstand?

  Sundhedsstyrelsen har ændret kravet om afstand fra to meter til en meter

  Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på en meter fra hinanden for at forebygge smitte.

  For at sikre afstand mellem både undervisere og elever, spredes I over flere lokaler.

  Borde og stole skal arrangeres, så I som elever har en afstand på en meter mellem jer for at forebygge smitte.

  Undervisere skal komme til eleverne i klasserne, frem for at I skifter klasselokale.

  Ved aktiviteter som kan foregå udendørs, anbefales dette.

  Vær opmærksom på kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 • +

  Hvad skal vi gøre, hvis vi er fx er på tur og ikke er i nærheden af en håndvask?

  Hvis I ikke er i nærheden af en håndvask, kan der bruges vådservietter. Det anbefales dog, at I hurtigst muligt derefter vasker hænder med vand og flydende sæbe.

  Det er også muligt at bruge håndsprit, da alkoholen dræber mikroorganismer. Brug af håndsprit forebygger dog kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 • +

  Er restriktioner på forsamlinger på 10 personer i det offentlige rum gældende for NEXT?

  Nej, det er det ikke. Myndighederne stiller ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet på skolen eller i et rum. Men der er et krav om, at borde og stole arrangeres, så I har en afstand på en meter mellem jer for at forebygge smitte. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der må være tilstede.

 • +

  Jeg er utryg ved at være tilbage. Hvad gør jeg?

  Vi anbefaler, at du tager kontakt til ledelsen på din skole. Alternativt kan du kontakte NEXT på 33 88 00 00 – tryk 5 for personlig betjening.

  Ser eller oplever du noget, som gør dig utryg, er det vigtigt, at du melder det til skolen.

 • +

  Jeg føler mig syg og har symptomer på coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er syg, skal du som altid blive hjemme. I denne tid er det endnu vigtigere, så vi mindsker smitterisikoen. NEXT anbefaler, at du kontakter din læge for at få afklaret, om du eventuelt skal testes for coronavirus.

  Bliver du testet positiv for coronavirus, skal du give den lokale ledelse på skolen besked.

 • +

  Får jeg besked, hvis én på skolen er testet positiv for coronavirus?

  Du vil højst sandsynligt få besked, men der vil være tale om en konkret vurdering, hvis det bliver aktuelt.

 • +

  Én fra min husstand har coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Af hensyn til dine klassekammerater og skolens personale skal du ikke møde i skole. Du skal give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil ikke få fravær. Du skal så vidt muligt deltage i undervisningen online.

 • +

  Jeg er smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Bliver du testet positiv for coronavirus, og er du en af de elever, som er tilbagevendt til fysisk undervisning på skolen, skal du give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil blive noteret fraværende på grund af sygdom. Modtager du fjernundervisning, gælder de normale retningslinjer vedrørende fravær på grund af sygdom. Du skal du give din lærer besked.

 • +

  Jeg er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal den lokale ledelse på skolen i samarbejde med dig og evt. din læge lave en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at tage i skole.

 • +

  En fra min husstand er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Ja, du kan godt komme i skole, selvom du har en pårørende, der er i risikogruppen. Sundhedsstyrelsen anbefaler udelukkende, at der er særligt fokus på hygiejnen i hjem med personer, der er i risikogruppen.

 • +

  Hvordan foregår eksamener i år for elever, der afslutter en uddannelse?

  Det kommer an på, hvilken uddannelse, du går på.

  Går du i 3.g (htx, hhx og stx), skal du op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk, og derudover skal du op i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. Du skal også op til en mundtlig prøve i din store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har du afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal du i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve*.

  Går du i 2. hf, skal du op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve*.

  Går du på eux og er ved at afslutte gymnasiale fag, skal du op i én mundtlig prøve, som enten er erhvervsprojektet(EP)/erhvervsområdeprojekt (EOP) eller den senest placerede udtrukne prøve, hvis du har afsluttet EOP/EP. ¨

  Er du eux business-elev, skal du derudover op i skriftlig dansk og den første udtrukne skriftlige prøve. Er skriftlig dansk den første udtrukne skriftlige prøve, skal du op i den prøve i din eksamensplan, der tidsmæssigt er placeret efter skriftlig dansk. Indgår en sådan prøve udover skriftlig dansk ikke i din eksamensplan, skal du kun op i skriftlig prøve i dansk.

  Er du teknisk eux-elev og afslutter fag med skriftlig prøve, udtrækkes, om muligt, op til to skriftlige prøver ifølge din prøveplan. Antallet afhænger af, hvor mange prøver du har i det igangværende skoleforløb.

  Under normale omstændigheder ville du skulle til flere eksamener, men i stedet ophøjes din årskarakter i fagene, så den altså tæller to gange.

  Alle eksamener gennemføres som normalt med ekstern censor.

  Årsagen til forandringen er naturligvis corona-krisen. Beslutningen er truffet af Folketinget, og NEXT har ingen indflydelse på det.

 • +

  Hvornår får jeg mine årskarakterer?

  Hvis du går i 3. g, får du årskarakterer i de tre fag, du skal til prøve (eksamen) i, 15. maj.

  Øvrige årskarakterer får du i uge 26 - hvis du går i 3.g og skal til mundtlig prøve (eksamen) i uge 26, får du dem den 19. juni.

 • +

  Hvordan foregår eksamener/prøver for elever, der ikke afslutter uddannelsen i år?

  For alle andre elever end afgangselever gælder det, at prøver er aflyst, og at din årskarakter ophøjes til prøvekarakter.

  For at sikre, at din lærer kan give en så fair bedømmelse som muligt, vil en del af din undervisning være såkaldt prøvetræning, som kan vise, hvor stærk du er i et fag. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der udvikler den prøve, du kommer op i.

 • +

  Jeg står til at afslutte min uddannelse/blive student. Hvordan foregår afslutning/dimission?

  Vi kan endnu ikke sige noget generelt om, hvordan arrangementerne gennemføres – kun at det blive sundhedsmæssigt forsvarligt. Men vi forventer ikke, at det vil blive som normalt. De enkelte skoleledelser er i gang med planlægningen.

 • +

  Kan jeg komme på den traditionelle vogntur?

  Det kan du. NEXT afventer de nærmere retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

 • +

  Hvordan afvikles svendeprøver?

  Skolen aftaler i samarbejde med de faglige udvalg, hvordan svendeprøver kan afvikles. Står du til at skulle til svendeprøve, vil du blive orienteret af skolen, så snart der er noget nyt i forhold til din svendeprøve.

 • +

  Hvordan afvikles grundforløbsprøve på grundforløb 1/grundforløb 2?

  NEXT er ved at afklare, hvordan grundforløbsprøver håndteres. Men skolen har tre muligheder:

  1. NEXT kan optage eleverne på hovedforløbet, selv om de ikke har aflagt grundforløbsprøven. Det er en betingelse, at eleven aflægger grundforløbsprøven som led i undervisningen på hovedforløbet.
  2. NEXT kan ophøje standpunktskarakteren for grundforløbsprøven til prøvekarakter, hvis grundforløbsprøven skulle have været afholdt under skolelukningen. Det betyder, at NEXT på nuværende tidspunkt kun kan træffe beslutning om ophøjelse af standpunktskarakterer for prøver, der er planlagt til afholdelse til og med den 10. maj.
  3. NEXT kan ændre på grundforløbsprøvens indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

  Du vil blive orienteret, når der er nyt omkring din grundforløbsprøve.

 • +

  Hvordan afsluttes min uddannelse på skolen?

  Arrangementerne afholdes klassevist/holdvist.

  Du får besked fra din lærer/skolen om, hvordan det kommer til at foregå i din klasse/på dit hold i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer pr. 4. juni 2020.

 • +

  Har coronavirus indflydelse på min SU?

  Du vil modtage SU som normalt. Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for fravær, selv om undervisningen foregår online. Har du en bekymring i forhold til dette, skal du kontakte ledelsen på din skole.

 • +

  Jeg går i skolepraktik. Modtager jeg stadig skolepraktikydelse?

  Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og situationen har ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. 

  Du må dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk. Det skyldes, at NEXTs administration arbejder hjemmefra, og vores muligheder derfor er begrænsede.

 • +

  Opkrævning af betaling for skolepraktikanter på skolehjem i nedlukningsperioder?

  Lovgivningen er skruet sådan sammen, at NEXT skal opkræve elevbetalingen i forbindelse med optagelse på kostafdeling som normalt. Dette gælder både, hvis du er på kostafdeling i forbindelse med skolepraktik, og eller hvis du er på kostafdeling i forbindelse med skoleophold (ordinære elever).

  Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at de snarest muligt melder ud vedrørende mulighederne for at søge om tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen.

  OBS. skolehjem er fra 18. maj genåbnet.

 • +

  Min læreplads/praktikplads/elevplads er opsagt pga. coronavirus?

  Du skal tage fat i NEXT Praktikcenter på praktikcenter@nextkbh.dk eller telefonisk mellem 8-14 på 35 86 72 90.

  Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis der udbydes skolepraktik på din uddannelse. Optagelsen sker efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, og du i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

  Hvis du går på en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, kan du kun blive optaget, hvis du har mindre end 3 måneder tilbage på uddannelsen, og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse.

 • +

  Jeg er ny mesterlæreelev, og min lære/praktik/elevplads er opsagt i min prøvetid.

  Hvis du mister din uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil du have mulighed for at blive optaget på grundforløb 2, hvis du opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller hvis du er omfattet af særlig lovgivning ifm. coronavirus. Tag kontakt til skolen, som kan vurdere dine muligheder.

  Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at NEXT har en ledig kvoteplads. Du vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da du ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.

  Vær opmærksom på, at du maksimalt kan være optaget på grundforløb 3 gange. Det gælder også i denne situation. Du har frie muligheder for at finde en anden virksomhed at komme i ny mesterlære i.

 • +

  Jeg er PIU-elev og er rejst hjem på grund af coronavirus. Jeg har intet praktiksted.

  NEXT har mulighed for at optage dig i skolepraktik, hvis du er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i en praktikvirksomhed, eller hvis du ikke har mulighed for afslutte dit praktikforløb.

 • +

  Systemer samt Lectio og Itslearning kan være langsomme?

  Da ekstraordinært mange elever og undervisere i denne periode bruger Lectio og Itslearning, kan du opleve, at systemerne er langsommere, end de plejer, og at du må væbne dig med lidt tålmodighed. Vi er opmærksomme på problemet og samarbejder med vores udbydere om løbende at optimere løsningerne.

 • +

  Hvordan tjekker NEXT fravær ved onlineundervisning?

  Det er den enkelte underviser, som registrerer, om du er fremmødt til online undervisning.

  Vær opmærksom på, at reglerne for fravær er uændret. Der vil ikke blive givet særlige dispensationer i denne tid, og det er derfor vigtigt, at du følger undervisningen online i stedet for at møde fysisk ind.

Er du kursist?

Hvornår er det muligt at komme på et kursus på NEXT?

Opdateret 21. maj: NEXT kan fra 27. maj genåbne for kursusaktiviteter. Skal du på et kursus på NEXT efter den dato, vil det som udgangspunkt blive afholdt.

Skal du på et kursus før 27. maj, er det aflyst. Det betyder, at du ikke skal møde op, hvis du står til at skulle på et kursus på NEXT.

Vi udbyder dog flere online kurser. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

For virksomheder

Private virksomheder kan i resten af 2020 få dækket hovedparten af lønomkostninger ved elever/lærlinge.

Folketinget har afsat 5,4 mia. til flere uddannelsesaftaler, så det er blevet endnu mere økonomisk attraktivt at få en elev/lærling. Ordningen gælder fra 1. maj 2020 og til 31. december 2020.

Kort om ordningen

 • Virksomheder, som inden 1. maj har indgået en aftale med en elev/lærling, får tilskud til 75 % af lønnen.
 • Virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale efter 1.maj, får tilskud til 90 % af lønnen.
 • Virksomheder, som indgår en ’kort’ uddannelsesaftale, kan få tilskud til 45 % af lønnen. Det er en betingelse for tilskuddet, at I ikke tidligere har indgået en kort aftale med den samme elev.
 • Løntilskuddet gives i elevens/lærlingens praktikperiode.
 • I skoleperioden gives som hidtil lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Lønrefusion hæves dog under skoleophold i anden halvdel af 2020 med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.
 • Arbejdsgivere, herunder private virksomheder, skal ikke indbetale det sædvanlige bidrag til AUB i resten af 2020.
 • I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres lærlinge i regi af den generelle lønkompensationsordning for lærlinge på det private arbejdsmarked (se nedenstående), vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge.

Generel lønkompensationsaftale

Folketinget har vedtaget en lønkompensationsaftale, som også omfatter elever/lærlinge. Aftalen betyder, at hvis virksomheder skal afskedige mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mindst 50 medarbejdere som følge af coronakrisen, kan der gives kompensation for 90 procent af elevens løn.

Det er en forudsætning, at

 • lærlingen/eleven modtager sin normale løn
 • virksomheden ikke får lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen/eleven er på skole
 • virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven
 • virksomheden er omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

I kan som virksomhed læse og søge om lønkompensationen på virksomhedsguiden.dk, som ligger under Erhvervsstyrelsen.