Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

OBS OM GENÅBNING

Fuld genåbning af NEXTs uddannelser

Fra den 1. august er det ikke længere et krav, at du skal være testet for at møde ind på din uddannelse.

NEXT opfordrer dig alligevel til at blive testet to gange ugentligt.

 • Kviktest bør maks. være 72 timer gammel
 • PCR-test bør maks. være 96 timer gammel

Du kan ikke længere blive testet på din skole.

Hvis du har et gyldigt coronapas, behøver du selvfølgelig ikke lade dig teste.

Covid-19: Genåbning af NEXTs uddannelser

Du kan ikke blive testet for corona på NEXTs uddannelser. 

Retningslinjer hvis du er nær kontakt til en, der er smittet

De samme krav om afstand og hygiejne gælder stadig.

Ofte stillede spørgsmål
Her på siden har vi samlet nogle svar til nogle af de spørgsmål, vi oftest får.

De er inddelt i kategorier:


Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg med på coronasmitte.dk

Du kan ikke blive testet på NEXTs uddannelser

Du kan ikke længere blive testet på din skole.

To ugentlige tests

Fra den 1. august er det ikke længere et krav, at du skal være testet for at møde ind på din uddannelse.

NEXT opfordrer dig alligevel til at blive testet to gange ugentligt.

 • Kviktest bør maks. være 72 timer gammel
 • PCR-test bør maks. 96 timer gammel

Hvis du har et gyldigt coronapas, behøver du selvfølgelig ikke lade dig teste.

 • +

  Skal jeg møde fysisk i skole?

  Al undervisning på NEXT gennemføres fysisk på skolen.

 • +

  Hvad gør NEXT for at mindske smitterisikoen?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand.

  Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvilke regler gælder for mundbind?

  Du skal ikke længere bære mundbind, når du er på NEXTs uddannelser.

 • +

  Hvilke regler gælder for håndhygiejne?

  For at sikre god håndhygiejne og dermed mindske smitterisikoen, skal ansatte og elever:

  • Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de møder ind på skolen.
  • Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.
  • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Anbefalinger for undervisere

  Undervisere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når han/hun går fra undervisning af én klasse til en anden.

  Der er opsat plakater med anvisning til, hvordan man udfører korrekt håndvask.

 • +

  Hvilke regler gælder for fysisk afstand?

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der generelt holdes en afstand på en meter fra hinanden for at forebygge smitte.

   

 • +

  Jeg føler mig syg og har symptomer på coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er syg, skal du som altid blive hjemme.

  NEXT anbefaler, at du kontakter din læge for at få afklaret, om du eventuelt skal testes for coronavirus.

  Bliver du testet positiv for coronavirus, skal du give den lokale ledelse på skolen besked.

 • +

  Jeg er smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Bliver du testet positiv, skal du følge myndighedernes retningslinjer og give din underviser eller ledelsen på skolen besked.

  Du vil blive noteret fraværende på grund af sygdom.

 • +

  En fra klassen er smittet, hvad sker der så?

  Når én i klassen er smittet med COVID-19, sendes eleven hjem i isolation og skal testes på 4. og 6. dagen.

  De resterende elever i klassen er som udgangspunkt ikke nære kontakter. Undervisningen kan derfor fortsætte som hidtil. 

  Nære kontakter

  Nære kontakter skal have været i kontakt med den smittede i indenfor de sidste 48 timer, hvor sygdommen er konstateret ved test eller symptomer.

  Hvis vedkommende f.eks. konstateres smittet mandag morgen vil kun elever som har været i kontakt med eleven lørdag/søndag kunne være evt. nære kontakter.

  Du er nær kontakt, hvis: 

  • du bor sammen med den smittede
  • du har krammet den smittede eller haft anden fysisk kontakt
  • du har været indenfor 1 meter af den smittede i mere end 15 min., dog 2 meter ved fysisk aktiviteter, sang og lignende.

   

 • +

  Jeg har været på rejse udenfor Danmark. Hvordan skal jeg forholde mig?

  NEXT følger myndighedernes anbefalinger. Har du været på rejse i et af de lande, myndighederne fraråder rejser til, skal du derfor ikke møde i skole de første 14 dage efter, at du er kommet hjem, da du kan udgøre en smitterisiko for andre elever og skolens personale. Det vil sige, at du som udgangspunkt vil få fravær i karantæneperioden.

  Læs rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 • +

  Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?

  Ved sygdom med symptomer

  ​Hvis du har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen, når du ikke har haft symptomer i 48 timer.

  Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man smitter andre. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis det er dine eneste tilbageværende symptomer.

  Ved sygdom uden symptomer

  Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget en positiv test.

  Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter.

  Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan ophæve selvisolationen og betragte dig selv som smittefri. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test, før du kan vende tilbage til arbejde eller skole m.v.

   

 • +

  Har coronavirus indflydelse på min SU?

  Du vil modtage SU som normalt. Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for fravær. Har du en bekymring i forhold til dette, skal du kontakte ledelsen på din skole.

 • +

  Jeg går i skolepraktik. Modtager jeg stadig skolepraktikydelse?

  Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og situationen har ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. 

  Du må dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk. Det skyldes, at NEXTs administration arbejder hjemmefra, og vores muligheder derfor er begrænsede.

 • +

  Min læreplads/praktikplads/elevplads er opsagt pga. coronavirus?

  Du skal tage fat i NEXT Praktikcenter på praktikcenter@nextkbh.dk eller telefonisk mellem 8-14 på 35 86 72 90.

  Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis der udbydes skolepraktik på din uddannelse. Optagelsen sker efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, og du i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

  Hvis du går på en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, kan du kun blive optaget, hvis du har mindre end 3 måneder tilbage på uddannelsen, og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse.

 • +

  Jeg er ny mesterlæreelev, og min lære/praktik/elevplads er opsagt i min prøvetid.

  Hvis du mister din uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil du have mulighed for at blive optaget på grundforløb 2, hvis du opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller hvis du er omfattet af særlig lovgivning ifm. coronavirus. Tag kontakt til skolen, som kan vurdere dine muligheder.

  Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at NEXT har en ledig kvoteplads. Du vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da du ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.

  Vær opmærksom på, at du maksimalt kan være optaget på grundforløb 3 gange. Det gælder også i denne situation. Du har frie muligheder for at finde en anden virksomhed at komme i ny mesterlære i.

 • +

  Jeg er PIU-elev og er rejst hjem på grund af coronavirus. Jeg har intet praktiksted.

  NEXT har mulighed for at optage dig i skolepraktik, hvis du er rejst hjem på grund af Covid-19 og ikke kan starte i en praktikvirksomhed, eller hvis du ikke har mulighed for afslutte dit praktikforløb.

Er du kursist?

Hvornår er det muligt at komme på et kursus på NEXT?

Certifikatkurser gennemføres med fysisk fremmøde. Derudover gennemføres prøver og lignende med fysisk fremmøde. De resterende kurser gennemføres så vidt muligt med onlineundervisning.

Vi udbyder også 100% online kursusforløb. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

For virksomheder

Flere penge retur under elevens skoleophold

Som virksomhed får du lønrefusion, når eleven er på skoleophold på NEXT. I 2021 er lønrefusionen forhøjet med 7% i forhold til normalt. Det sker for at sikre, at virksomhederne på trods af corona stadig har mulighed for at være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Den forhøjede refusion gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler, men ikke for korte aftaler.

En kort aftale er en uddannelsesaftale, der ikke dækker hele læretiden, men omfatter mindst én praktikperiode og ét skoleophold.

Den forhøjede lønrefusion er en del af efterårets trepartsaftale, hvor der også afsat midler til forhøjet refusion fra 2022 – dog i mindre omfang.