Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

spørgsmål om NEXT & Gymnasier

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Hold øje med beskeder om dit skoleforløb via eboks.

Er du elev eller kursist ska du ikke møde fysisk op!

Hold dig orienteret

Vi holder fysisk lukket fra torsdag den 12. marts og frem til og med den 13. april

Hold også øje med beskeder om dit skoleforløb via eboks.

Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg mere på coronasmitte.dk

Er du elev?

Som elev skal du ikke møde fysisk op.
Vær opmærksom på , at undervisningen så vidt muligt fortsætter på andre måder. Så hold dig opdateret.

Vi er i gang med at afklare spørgsmål omkring fx undervisning, eksaminer og svendeprøver, og vi opdaterer informationerne, efterhånden som vi bliver klogere. Derfor skal du løbende holde dig orienteret på vores platforme/kanaler:

Hold også øje med beskeder om dit skoleforløb via eboks.

Er du elev på et gymnasium
På alle gymnasier er virtuel undervisning i fuld gang. Husk at hold dig orienteret på Lectio.


Er du elev på en erhvervsuddannelse
Skal du holde dig orienteret på Itslearning. Har du en uddannelsesaftale som lærling eller elev, skal du kontakte din virksomhed og høre, om du skal møde op på virksomheden.

Svendeprøver
NEXT er i gang med at afklare, hvordan svendeprøver kan gennemføres under hjemsendelsen.

På uddannelser under Byggeriets Uddannelser kan eleven få et administrativt svendebrev, dvs. på baggrund af uddannelsen og uden svendeprøve.

Elev og mester kan dog sammen vælge at forlænge uddannelsesaftalen til og med næste svendeprøve ved udgangen af september 2020 og dermed gennemføre svendeprøve senere.

Hold dig orienteret på eboks, hvor både elever og virksomheder vil få direkte besked.

Er du skolepraktikelev

Får du fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og lukningen af praktikcentret får ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. Da vores muligheder er begrænsede, når vi arbejder hjemmefra, må du dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk.

Er du i en uddannelsesaftale, som bliver ophævet, og ønsker du i stedet at blive optaget i skolepraktik, skal du hurtigst muligt skrive til praktikcenter@nextkbh.dk, hvorefter vi vil svare tilbage, hvordan du skal forholde dig.

Har du spørgsmål om skolepraktik, sidder vi klar ved telefonerne i Praktikcentret kl. 8-14 på 35 86 72 90.

For virksomhedheder

Lønkompensation for elever/lærlinge
Regeringen har vedtaget en lønkompensationsaftale, som også omfatter elever/lærlinge. Aftalen betyder, at hvis virksomheder skal afskedige mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mindst 50 medarbejdere som følge af coronakrisen, kan der gives kompensation for 90 procent af elevens løn.

Det er en forudsætning, at

  • lærlingen/eleven modtager sin normale løn
  • virksomheden ikke får lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen/eleven er på skole
  • virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven
  • virksomheden er omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

I kan som virksomhed læse og søge om lønkompensationen på virksomhedsguiden.dk, som ligger under Erhvervsstyrelsen.

Er du kursist?

Er du kursist på et af vores amu-/ eller efteruddannelseskurser, skal du ikke møde op, da kurset er aflyst.

Hjemsendt pga. corona?
Tag et af vores online forløb der kan tages hjemmefra. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel kræver det blot internetadgang og et elektronisk devise. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen på din egen skole.
Er du fortsat i tvivl, kan du også kontakte vores hovednummer 33 88 00 00 (tast 5 i menuen).

kan jeg få su, mens min uddannelse er lukket?

Er du på SU, vil lukningen ikke have indflydelse på udbetalingen eller varigheden af din SU.