Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

spørgsmål om NEXT & Gymnasier

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

VI VENDER TILBAGE TIL ONLINE UNDERVISNING

På NEXT er alle vores skoler lukket ned for fysisk undervisning!

På grund af stigende coronasmitte skal elever foreløbig frem til og med 7. februar blive hjemme. 

Undervisningen fortsætter online. Er du elev, vil du modtage nærmere besked i Itslearning og Lectio, ligesom du modtager et brev i e-boks.

Sårbare elever kan fortsat møde ind på skolen. Prøver og eksaminer på gymnasieområdet er aflyst frem til og med 31. januar, mens NEXT nu vil vurdere, om grundforløbsprøver, svendeprøver og en række AMU-prøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

Covid-19: NEXT lukker skolerne

Coronasmitten er for høj i de byer og områder, NEXT udbyder uddannelser. Derfor skal elever og medarbejdere blive hjemme foreløbig frem til og med 7. februar.

Det er en del af de nye corona-restriktioner, regeringen netop har annonceret. Ledelsen på NEXT er nu ved at se på, hvordan undervisningen skal tilrettelægges i den periode.

Hold dig orienteret

Er du elev, vil du modtage nærmere besked i Itslearning og Lectio, ligesom du modtager et brev i e-boks.

For de fleste elever vil der være tale om en fortsættelse af den undervisning, der fandt sted under nedlukningen i marts.

Fysisk fremmøde muligt for sårbare elever

For sårbare elever eller elever, som modtager specialundervisning, vil vi fortsat holde NEXT åben for undervisning. Hvem der defineres som sårbar elev og derfor kan møde ind, vurderer den enkelte uddannelsesleder/rektor. 

Prøver og eksaminer påvirket

Prøver og eksaminer på gymnasieområdet er aflyst frem til og med 31. januar, mens NEXT nu vil vurdere, om grundforløbsprøver, svendeprøver og en række AMU-prøver kan afholdes i lyset af covid-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

 

Her på siden har vi samlet nogle svar til nogle af de spørgsmål vi oftest får.

De er inddelt i kategorier:


Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg mere på coronasmitte.dk

 • +

  Skal jeg møde fysisk i skole?

  Nej. Til og med 7. februar skal alle elever blive hjemme og undervises online. Sårbare elever eller elever, som modtager specialundervisning, kan dog møde fysisk ind. Det er op til den enkelte uddannelsesleder/rektor at definere, hvem der er "sårbar" og derfor kan møde fysisk ind.

  Alle prøver/eksaminer gennemføres dog som udgangspunkt fysisk på skolen.

 • +

  Hvem kan møde ind under nedlukning?

  Sårbare elever eller elever, som modtager specialundervisning, kan møde fysisk ind på skolen. Det er op til den enkelte uddannelsesleder/rektor at vurdere, hvem der har mulighed for at møde fysisk op.

  Derudover gennemføres alle prøver/eksaminer som udgangspunkt fysisk på skolen.

 • +

  Er det sikkert for mig at være i skole?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvad gør NEXT for at mindske smitterisikoen?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvilke regler gælder for håndhygiejne?

  For at sikre god håndhygiejne og dermed mindske smitterisikoen, skal ansatte og elever:

  Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de møder ind på skolen.

  Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.

  Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Undervisere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når han/hun går fra undervisning af én klasse til en anden.

  Der er opsat plakater med anvisning til, hvordan man udfører korrekt håndvask.

 • +

  Hvilke regler gælder for fysisk afstand?

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der generelt holdes en afstand på en meter fra hinanden for at forebygge smitte.

  For at sikre den nødvendige afstand mellem både undervisere og elever, kan det betyde, at I spredes over flere lokaler, og at borde og stole arrangeres, så I som elever har en afstand på en meter mellem jer for at forebygge smitte.

  Du kan opleve, at der ved dele af undervisningen ikke længere skal holdes en meters afstand. Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre undervisningen med så stor afstand - f.eks. ved laboratorie-undervisning og lignende.

  Ved aktiviteter som kan foregå udendørs, anbefales dette.

  Det anbefales, at man som elev færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 • +

  Jeg føler mig syg og har symptomer på coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er syg, skal du som altid blive hjemme. I denne tid er det endnu vigtigere, så vi mindsker smitterisikoen. NEXT anbefaler, at du kontakter din læge for at få afklaret, om du eventuelt skal testes for coronavirus.

  Bliver du testet positiv for coronavirus, skal du give den lokale ledelse på skolen besked.

 • +

  Får jeg besked, hvis én på skolen er testet positiv for coronavirus?

  Du vil højst sandsynligt få besked, men der vil være tale om en konkret vurdering, hvis det bliver aktuelt. Hvis det vurderes, at du er en "nær kontakt" til den smittede, skal du blive hjemme i selvisolation, indtil du har fået taget en negativ covid19-test.

 • +

  Én fra min husstand har coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Af hensyn til dine klassekammerater og skolens personale skal du ikke møde i skole. Du skal give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil ikke få fravær. Du skal så vidt muligt deltage i undervisningen online.

 • +

  Jeg er smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Bliver du testet positiv for coronavirus, og er du en af de elever, som er tilbagevendt til fysisk undervisning på skolen, skal du give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil blive noteret fraværende på grund af sygdom. Modtager du fjernundervisning, gælder de normale retningslinjer vedrørende fravær på grund af sygdom. Du skal du give din lærer besked.

 • +

  Jeg er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal den lokale ledelse på skolen i samarbejde med dig og evt. din læge lave en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at tage i skole.

 • +

  En fra min husstand er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Ja, du kan godt komme i skole, selvom du har en pårørende, der er i risikogruppen. Sundhedsstyrelsen anbefaler udelukkende, at der er særligt fokus på hygiejnen i hjem med personer, der er i risikogruppen.

 • +

  Skal jeg fortsat på studietur?

  Alle studieture til udlandet er aflyst som følge af den stigende coronasmitte.

 • +

  Hvornår er du smittefri og kan ophæve min selvisolation?

  ​Hvis du har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen, når du ikke har haft symptomer i 48 timer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man smitter andre. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis det er dine eneste tilbageværende symptomer.

  Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget positiv test.

  Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter.

  Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan ophæve selvisolationen og betragte dig selv som smittefri. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test før du kan vende tilbage til arbejde eller skole m.v.

   

 • +

  Hvordan afvikles prøver/eksaminer under nedlukning?

  Prøver og eksaminer på gymnasieområdet er aflyst frem til og med 31. januar, mens NEXT nu vil vurdere, om grundforløbsprøver, svendeprøver og en række AMU-prøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

 • +

  Hvordan afvikles svendeprøver?

  NEXT vil frem til 31. januar vurdere, omsvendeprøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

 • +

  Har coronavirus indflydelse på min SU?

  Du vil modtage SU som normalt. Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for fravær. Har du en bekymring i forhold til dette, skal du kontakte ledelsen på din skole.

 • +

  Jeg går i skolepraktik. Modtager jeg stadig skolepraktikydelse?

  Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og situationen har ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. 

  Du må dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk. Det skyldes, at NEXTs administration arbejder hjemmefra, og vores muligheder derfor er begrænsede.

 • +

  Min læreplads/praktikplads/elevplads er opsagt pga. coronavirus?

  Du skal tage fat i NEXT Praktikcenter på praktikcenter@nextkbh.dk eller telefonisk mellem 8-14 på 35 86 72 90.

  Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis der udbydes skolepraktik på din uddannelse. Optagelsen sker efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, og du i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

  Hvis du går på en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, kan du kun blive optaget, hvis du har mindre end 3 måneder tilbage på uddannelsen, og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse.

 • +

  Jeg er ny mesterlæreelev, og min lære/praktik/elevplads er opsagt i min prøvetid.

  Hvis du mister din uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil du have mulighed for at blive optaget på grundforløb 2, hvis du opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller hvis du er omfattet af særlig lovgivning ifm. coronavirus. Tag kontakt til skolen, som kan vurdere dine muligheder.

  Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at NEXT har en ledig kvoteplads. Du vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da du ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.

  Vær opmærksom på, at du maksimalt kan være optaget på grundforløb 3 gange. Det gælder også i denne situation. Du har frie muligheder for at finde en anden virksomhed at komme i ny mesterlære i.

 • +

  Jeg er PIU-elev og er rejst hjem på grund af coronavirus. Jeg har intet praktiksted.

  NEXT har mulighed for at optage dig i skolepraktik, hvis du er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i en praktikvirksomhed, eller hvis du ikke har mulighed for afslutte dit praktikforløb.

 • +

  Hvem skal bære mundbind/visir?

  Fra torsdag 29. oktober og foreløbig frem til 2. januar skal alle elever, kursister og medarbejdere bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen – det vil sige før skoledagens start, mellem timerne og efter skoledagens afslutning. Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning.

  Dog skal undervisere, som underviser mere end to hold eller klasser i løbet af en skoledag, bære enten visir eller mundbind.

  Bemærk, at der kan være undervisningssituationer, hvor det i forvejen er påkrævet at bruge mundbind eller lignende – det gælder naturligvis stadig.

  Det er muligt at slippe for at bære mundbind jævnfør lovgivningen på området. NEXT vil i det tilfælde notere dit navn samt den angivne begrundelse.

 • +

  Hvornår skal jeg bære mundbind?

  Fra torsdag 29. oktober og foreløbig frem til 2. januar skal alle elever, kursister og medarbejdere bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen – det vil sige før skoledagens start, mellem timerne og efter skoledagens afslutning.

  I undervisningen er det ikke påkrævet at bære mundbind. Føler du dig mest tryg ved at beholde mundbindet på i undervisningen, er det også helt ok. Bemærk, at der kan være undervisningssituationer, hvor det i forvejen er påkrævet at bruge mundbind eller lignende – det gælder naturligvis stadig.

  Din underviser skal bære visir eller mundbind, hvis vedkommende underviser mere end to hold eller klasser i løbet af en skoledag.

 • +

  Skal jeg selv betale for mundbind?

  Ja, elever og kursister betaler selv for mundbind. Du kan være berettiget til at hente gratis mundbind på kommunen – nærmere information kan du finde hos den kommune, du bor i. Bemærk at NEXT ikke har noget med den kommunale ordning at gøre.

 • +

  Hvorfor skal jeg bære mundbind?

  Regeringen har besluttet, at det er nødvendigt for at dæmme op for coronasmitten. Det krav respekterer og bakker NEXT op omkring, og det er derfor nødvendigt at bruge mundbind de påkrævede steder, hvis man vil i skole.

Er du kursist?

Hvornår er det muligt at komme på et kursus på NEXT?

Certifikatkurser gennemføres med fysisk fremmøde. Derudover gennemføres prøver og lignende med fysisk fremmøde. De resterende kurser gennemføres så vidt muligt med onlineundervisning.

Vi udbyder også 100% online kursusforløb. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

For virksomheder

Flere penge retur under elevens skoleophold

Som virksomhed får du lønrefusion, når eleven er på skoleophold på NEXT. I 2021 er lønrefusionen forhøjet med 7% i forhold til normalt. Det sker for at sikre, at virksomhederne på trods af corona stadig har mulighed for at være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Den forhøjede refusion gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler, men ikke for korte aftaler.

En kort aftale er en uddannelsesaftale, der ikke dækker hele læretiden, men omfatter mindst én praktikperiode og ét skoleophold.

Den forhøjede lønrefusion er en del af efterårets trepartsaftale, hvor der også afsat midler til forhøjet refusion fra 2022 – dog i mindre omfang.