Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

spørgsmål om NEXT & Gymnasier

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Opfordring

​NEXT opfordrer alle ansatte og elever til at downloade og bruge smitte-app'en Smitte|stop

Det er et digitalt værktøj, som kan stoppe smittekæder på skolerne og i samfundet.

Du får besked via app'en, hvis du har været tæt på en anden bruger, som har fået COVID-19.

Hvis du får besked om, at du har været tæt på en anden smittet, skal du blive testet og holde dig isoleret, indtil du får svar og i øvrigt følge NEXT's Beredskabsplan ved smitte med COVID-19. 

Dine oplysninger gives ikke videre til myndigheder og virksomheder, og appen bruger ikke GPS til at registrere data om, hvor du befinder dig. Det er anonymt at dele oplysninger om smitte via app'en.

Smitte|stop er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med flere andre myndigheder.

En skoledag med respekt for covid-19

Alle NEXT-uddannelser gennemføres med fysisk fremmøde. Vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tilpasser løbende, når der er et behov.

Her på siden har vi samlet nogle svar til nogle af de spørgsmål vi oftest får.

De er inddelt i kategorier:


Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg mere på coronasmitte.dk

 • +

  Hvad betyder den stigende smitte for NEXT og min skoledag?

  NEXT kan fortsat gennemføre undervisning med fysisk fremmøde, men alle sociale arrangementer er foreløbig aflyst/udskudt. Foreløbig har de udvidede restriktioner for København og omegn ikke andre konsekvenser for skolen og eleverne.

  Hvis vi skal blive ved med at kunne møde fysisk i skole, er det vigtigt, at både elever, kursister og medarbejder gør sig umage med at holde afstand, vaske hænder og spritte af. Vi opfordrer samtidig til, at du downloader smittestop-appen, da den kan være en stor hjælp i tilfælde af udbrud med coronasmitte.

  På NEXT følger vi et forsigtighedsprincip, og det betyder, at vi hellere sender for mange end for få hjem i forbindelse med, at der konstateres coronasmitte hos enten elever eller ansatte.

  Vi har flere ansatte, som for tiden arbejder hjemme på grund af den stigende smitte, og derfor kan den service, vi yder elever, kursister, virksomheder og andre være påvirket/anderledes i den kommende tid.

  Derudover følger NEXT naturligvis udviklingen, hvilket betyder, at der med kort varsel kan ske ændringer.

 • +

  Skal jeg møde fysisk i skole?

  Alle elever møder nu fysisk ind på NEXT. Skoledagen foregår på en måde, hvor vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 • +

  Er det sikkert for mig at være i skole?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvad gør NEXT for at mindske smitterisikoen?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvilke regler gælder for håndhygiejne?

  For at sikre god håndhygiejne og dermed mindske smitterisikoen, skal ansatte og elever:

  Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de møder ind på skolen.

  Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.

  Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Undervisere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når han/hun går fra undervisning af én klasse til en anden.

  Der er opsat plakater med anvisning til, hvordan man udfører korrekt håndvask.

 • +

  Hvilke regler gælder for fysisk afstand?

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der generelt holdes en afstand på en meter fra hinanden for at forebygge smitte.

  For at sikre den nødvendige afstand mellem både undervisere og elever, kan det betyde, at I spredes over flere lokaler, og at borde og stole arrangeres, så I som elever har en afstand på en meter mellem jer for at forebygge smitte.

  Du kan opleve, at der ved dele af undervisningen ikke længere skal holdes en meters afstand. Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre undervisningen med så stor afstand - f.eks. ved laboratorie-undervisning og lignende.

  Ved aktiviteter som kan foregå udendørs, anbefales dette.

  Det anbefales, at man som elev færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 • +

  Jeg er utryg ved at være i skole. Hvad gør jeg?

  Vi anbefaler, at du tager kontakt til ledelsen på din skole. Alternativt kan du kontakte NEXT på 33 88 00 00 – tryk 5 for personlig betjening.

  Ser eller oplever du noget, som gør dig utryg, er det vigtigt, at du melder det til skolen.

 • +

  Jeg føler mig syg og har symptomer på coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er syg, skal du som altid blive hjemme. I denne tid er det endnu vigtigere, så vi mindsker smitterisikoen. NEXT anbefaler, at du kontakter din læge for at få afklaret, om du eventuelt skal testes for coronavirus.

  Bliver du testet positiv for coronavirus, skal du give den lokale ledelse på skolen besked.

 • +

  Får jeg besked, hvis én på skolen er testet positiv for coronavirus?

  Du vil højst sandsynligt få besked, men der vil være tale om en konkret vurdering, hvis det bliver aktuelt. Hvis det vurderes, at du er en "nær kontakt" til den smittede, skal du blive hjemme i selvisolation, indtil du har fået taget en negativ covid19-test.

 • +

  Én fra min husstand har coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Af hensyn til dine klassekammerater og skolens personale skal du ikke møde i skole. Du skal give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil ikke få fravær. Du skal så vidt muligt deltage i undervisningen online.

 • +

  Jeg er smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Bliver du testet positiv for coronavirus, og er du en af de elever, som er tilbagevendt til fysisk undervisning på skolen, skal du give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil blive noteret fraværende på grund af sygdom. Modtager du fjernundervisning, gælder de normale retningslinjer vedrørende fravær på grund af sygdom. Du skal du give din lærer besked.

 • +

  Jeg er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal den lokale ledelse på skolen i samarbejde med dig og evt. din læge lave en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at tage i skole.

 • +

  En fra min husstand er i risikogruppen. Kan jeg tage i skole?

  Ja, du kan godt komme i skole, selvom du har en pårørende, der er i risikogruppen. Sundhedsstyrelsen anbefaler udelukkende, at der er særligt fokus på hygiejnen i hjem med personer, der er i risikogruppen.

 • +

  Skal jeg fortsat på studietur?

  Alle studieture til udlandet er aflyst som følge af den stigende coronasmitte.

 • +

  Hvordan afvikles svendeprøver?

  Skolen aftaler i samarbejde med de faglige udvalg, hvordan svendeprøver kan afvikles. Står du til at skulle til svendeprøve, vil du blive orienteret af skolen, så snart der er noget nyt i forhold til din svendeprøve.

 • +

  Har coronavirus indflydelse på min SU?

  Du vil modtage SU som normalt. Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for fravær. Har du en bekymring i forhold til dette, skal du kontakte ledelsen på din skole.

 • +

  Jeg går i skolepraktik. Modtager jeg stadig skolepraktikydelse?

  Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og situationen har ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. 

  Du må dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk. Det skyldes, at NEXTs administration arbejder hjemmefra, og vores muligheder derfor er begrænsede.

 • +

  Min læreplads/praktikplads/elevplads er opsagt pga. coronavirus?

  Du skal tage fat i NEXT Praktikcenter på praktikcenter@nextkbh.dk eller telefonisk mellem 8-14 på 35 86 72 90.

  Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis der udbydes skolepraktik på din uddannelse. Optagelsen sker efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, og du i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

  Hvis du går på en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, kan du kun blive optaget, hvis du har mindre end 3 måneder tilbage på uddannelsen, og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse.

 • +

  Jeg er ny mesterlæreelev, og min lære/praktik/elevplads er opsagt i min prøvetid.

  Hvis du mister din uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil du have mulighed for at blive optaget på grundforløb 2, hvis du opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller hvis du er omfattet af særlig lovgivning ifm. coronavirus. Tag kontakt til skolen, som kan vurdere dine muligheder.

  Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at NEXT har en ledig kvoteplads. Du vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da du ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.

  Vær opmærksom på, at du maksimalt kan være optaget på grundforløb 3 gange. Det gælder også i denne situation. Du har frie muligheder for at finde en anden virksomhed at komme i ny mesterlære i.

 • +

  Jeg er PIU-elev og er rejst hjem på grund af coronavirus. Jeg har intet praktiksted.

  NEXT har mulighed for at optage dig i skolepraktik, hvis du er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i en praktikvirksomhed, eller hvis du ikke har mulighed for afslutte dit praktikforløb.

Er du kursist?

Hvornår er det muligt at komme på et kursus på NEXT?

 

Kurser gennemføres igen på NEXT. Det sker på en måde, hvor sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Vi udbyder også flere online kurser. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

For virksomheder

Private virksomheder kan i resten af 2020 få dækket hovedparten af lønomkostninger ved elever/lærlinge.

Folketinget har afsat 5,4 mia. til flere uddannelsesaftaler, så det er blevet endnu mere økonomisk attraktivt at få en elev/lærling. Ordningen gælder fra 1. maj 2020 og til 31. december 2020.

Kort om ordningen

 • Virksomheder, som inden 1. maj har indgået en aftale med en elev/lærling, får tilskud til 75 % af lønnen.
 • Virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale efter 1.maj, får tilskud til 90 % af lønnen.
 • Virksomheder, som indgår en ’kort’ uddannelsesaftale, kan få tilskud til 45 % af lønnen. Det er en betingelse for tilskuddet, at I ikke tidligere har indgået en kort aftale med den samme elev.
 • Løntilskuddet gives i elevens/lærlingens praktikperiode.
 • I skoleperioden gives som hidtil lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Lønrefusion hæves dog under skoleophold i anden halvdel af 2020 med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.
 • Arbejdsgivere, herunder private virksomheder, skal ikke indbetale det sædvanlige bidrag til AUB i resten af 2020.
 • I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres lærlinge i regi af den generelle lønkompensationsordning for lærlinge på det private arbejdsmarked (se nedenstående), vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge.

Generel lønkompensationsaftale

Folketinget har vedtaget en lønkompensationsaftale, som også omfatter elever/lærlinge. Aftalen betyder, at hvis virksomheder skal afskedige mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mindst 50 medarbejdere som følge af coronakrisen, kan der gives kompensation for 90 procent af elevens løn.

Det er en forudsætning, at

 • lærlingen/eleven modtager sin normale løn
 • virksomheden ikke får lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen/eleven er på skole
 • virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven
 • virksomheden er omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

I kan som virksomhed læse og søge om lønkompensationen på virksomhedsguiden.dk, som ligger under Erhvervsstyrelsen.