Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

På NEXT følger vi udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

OBS OM GENÅBNING

Fuld genåbning af NEXTs uddannelser

Alle elever kan som udgangspunkt møde fysisk i skole på fuld tid fra 21. maj.

Alle erhvervsuddannelseselever, alle 10. klasseselever, alle 3.g-elever og alle 2.hf-elever har mulighed for at møde ind på fuld tid allerede nu, hvis din skole vel og mærke vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og giver mening.

Covid-19: Genåbning af NEXTs uddannelser

Alle elever på NEXT kan som udgangspunkt fra 21. maj møde fysisk ind 100 procent af skoletiden. 

Alle erhvervsuddannelseselever, alle 10. klasseselever, alle 3.g-elever og alle 2.hf-elever har mulighed for at møde ind på fuld tid allerede nu, hvis din skole vel og mærke vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og giver mening. I så fald får du direkte besked fra din skole.

Bliv testet på din skole

Du kan blive testet på NEXT.

Tilbuddet på NEXT er en selvtest, hvor du altså selv skal stå for din egen test. En supervisor fra NEXT vil monitorere, når du og klassekammeraterne tester jer selv.

Test foregår i løbet af skoledagen og ikke nødvendigvis ved fremmøde.

Testresultatet kommer via en app ind på sundhed.dk, og du kan derfor bruge det i andre sammenhænge.

Hvis du er i besiddelse af et negativt testresultat, der er maksimalt 72 timer gammelt, behøves du ikke gøre brug af tilbuddet om test på skolen, men kan blot fremvise det negative testresultat.

Se video om selvpodning her
Retningslinjer hvis du er nærkontakt til en der er smittet

De samme krav om mundbind, afstand og hygiejne gælder stadig.

Resten af undervisningen fortsætter som hidtil
Du kan forvente, at undervisningen i øvrigt fortsætter som hidtil. For de fleste vil der være tale om onlineundervisning, mens udfordrede elever, og elever som skal til prøve, fortsat kan møde ind efter aftale med skolen.

Hold dig orienteret der, hvor du plejer at få information:
-Er du elev på et gymnasium, skal du holde øje på lectio.
-Er du elev på en erhvervsuddannelse eller eux, skal du holde øje på itslearning.
-Er du elev i 10. klasse, skal du holde øje på itslearning.

Hold også øje med beskeder om dit skoleforløb via e-boks.

Prøver og eksaminer påvirket
Så kom der endelig nyt om sommerens eksaminer. Læs mere her
Du vil få mere info fra dit uddannelsessted.

Ofte stillede spørgsmål
Her på siden har vi samlet nogle svar til nogle af de spørgsmål vi oftest får.

De er inddelt i kategorier:


Vi opdaterer løbende siden her med relevant information

Hvis du vil vide mere om coronavirus, kan du læse meget mere om det på Sundsstyrelsens hjemmeside 
Følg mere på coronasmitte.dk

 • +

  Hvordan og hvornår foregår testen?

  Tilbuddet på NEXT er en selvtest, hvor du altså selv skal stå for din egen test. En supervisor fra NEXT vil vejlede og støtte, når du og klassekammeraterne tester jer selv.

  Test foregår i løbet af skoledagen og ikke nødvendigvis ved fremmøde.

  Det er en kviktest, som dem, der allerede bruges på kvikteststederne, hvor en kort podepind skal føres 2-3 cm. op i næsen. Er du ikke komfortabel ved at teste dig selv, kan en supervisor fra NEXT hjælpe med det.

  Praktikken omkring det er, at du får udleveret et testkit samt et kort med en qr-kode. Qr-koden skal du bl.a. bruge, så testresultatet registreres på sundhed.dk, og du dermed kan bruge det andre steder i samfundet.

 • +

  Hvad er det for en test, NEXT tilbyder?

  Der er tale om en kviktest, som dem, der allerede er i brug i resten af samfundet – dvs. at en kort podepind skal føres 2-3 cm. op i næsen.

  Testresultatet videreformidles via en app ind til sundhed.dk og kan bruges på lige vilkår med andre test til at opnå adgang steder, hvor der påkræves fremvisning af en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel.

 • +

  Kan jeg bruge testresultatet i andre sammenhænge?

  Ja. Testresultatet videreformidles via en app ind til sundhed.dk og kan bruges på lige vilkår med andre test til at opnå adgang steder, hvor der påkræves fremvisning af en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel.

 • +

  Skal jeg gøre brug af skolens test?

  Hvis du ved fremmøde på skolen er i besiddelse af et negativt testresultat, der er maksimalt 72 timer gammelt, behøves du ikke gøre brug af tilbuddet om test på skolen, men kan blot fremvise det negative testresultat.

 • +

  Hvad sker der, hvis en elev testes positiv på skolen?

  Hvis du testes positiv for covid-19 på skolen, sendes du hjem. Herefter skal du tage en pcr-test på et af de offentlige teststeder. Er den test også positiv, skal du blive hjemme i isolation, indtil du er smittefri. Er testen negativ, kan du vende tilbage i skole.

  Såfremt en positiv test på skolen bekræftes af en positiv pcr-test, sendes resten af holdet/klassen hjem i selvisolation - alle skal lade sig teste to gange med pcr-test. Hvis begge test er negative, er det muligt at vende tilbage i skole.

  Såfremt du testes positiv på skolen, skal du tage mundbind/visir på og gå ned til den medarbejder, som har det overordnede ansvar for test på skolen. Dine informationer videregives i den forbindelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Ved positiv test på skolen kan transport til selvisolation ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (fx ved at forældre henter eleven el.lign. på skolen/institutionen). Hvis dette ikke er muligt, kan en taxa rekvireres. Der må ikke benyttes offentlig transport.

 • +

  Hvordan opbevarer NEXT mine personlige oplysninger ifm. med testen?

  NEXT har indgået en aftale med Copenhagen Medicals, som i forvejen står for kviktest mange steder, om at bruge deres app-løsning til at håndtere personlige oplysninger ifm. selvtest.

  Du logger ind på app’en med nem-id. Andre loginmetoder er også mulige. Ved selvtest får du udover testen også udleveret et kort med en qr-kode, som scannes ind i app’en og testen tages. Derefter afleveres både kort og test til en NEXT-supervisor.

  Supervisoren holder øje med testen, scanner qr-koden på kortet og melder sig tilbage via sin telefon, om der er tale om en negativ eller positiv test. Herefter kommer oplysningerne ind på Sundhed.dk og kan bruges til at få adgang andre steder, hvor en negativ test er påkrævet.

  NEXT forventer, at denne løsning vil være til mindst besvær og sikre den mest forsvarlige opbevaring af personlige oplysninger ifm. testen.

 • +

  Hvad hvis jeg ikke ønsker at lade mig teste?

  NEXT er opmærksom på, at enkelte kan være undtaget fra kravet om test. Hører du til den gruppe, skal du kunne fremvise en lægeerklæring på skolen, hvor det fremgår, at du er fritaget.

 • +

  Skal jeg møde fysisk i skole?

  Al undervisning på NEXT kan som udgangspunkt gennemføres fysisk på skolen fra 21. maj.

  Alle erhvervsuddannelseselever, alle 10. klasseselever, alle 3.g-elever og alle 2.hf-elever har mulighed for at møde ind på fuld tid allerede nu, hvis din skole vel og mærke vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og giver mening. I så fald får du direkte besked fra din skole.

 • +

  Hvad gør NEXT for at mindske smitterisikoen?

  NEXT følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi har intensiveret rengøringen, samt at alle elever vil blive mødt med krav om god håndhygiejne og afstand. Undervisningen gennemføres kun med fysisk fremmøde, såfremt vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • +

  Hvilke regler gælder for mundbind?

  Alle elever, kursister og medarbejdere bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen – det vil sige før skoledagens start, mellem timerne og efter skoledagens afslutning.

  I undervisningen er det ikke påkrævet at bære mundbind. Føler du dig mest tryg ved at beholde mundbindet på i undervisningen, er det også helt ok. Bemærk, at der kan være undervisningssituationer, hvor det i forvejen er påkrævet at bruge mundbind eller lignende – det gælder naturligvis stadig.

  Din underviser skal bære visir eller mundbind, hvis vedkommende underviser mere end to hold eller klasser i løbet af en skoledag.

  NEXT er opmærksomme på, at enkelte kan være undtaget fra at bære mundbind.

 • +

  Hvilke regler gælder for håndhygiejne?

  For at sikre god håndhygiejne og dermed mindske smitterisikoen, skal ansatte og elever:

  Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de møder ind på skolen.

  Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.

  Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Undervisere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når han/hun går fra undervisning af én klasse til en anden.

  Der er opsat plakater med anvisning til, hvordan man udfører korrekt håndvask.

 • +

  Hvilke regler gælder for fysisk afstand?

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der generelt holdes en afstand på en meter fra hinanden for at forebygge smitte.

  For at sikre den nødvendige afstand mellem både undervisere og elever, kan det betyde, at I spredes over flere lokaler, og at borde og stole arrangeres, så I som elever har en afstand på en meter mellem jer for at forebygge smitte.

  Du kan opleve, at der ved dele af undervisningen ikke længere skal holdes en meters afstand. Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre undervisningen med så stor afstand - f.eks. ved laboratorie-undervisning og lignende.

  Ved aktiviteter som kan foregå udendørs, anbefales dette.

  Det anbefales, at man som elev færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 • +

  Jeg føler mig syg og har symptomer på coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Hvis du er syg, skal du som altid blive hjemme. I denne tid er det endnu vigtigere, så vi mindsker smitterisikoen. NEXT anbefaler, at du kontakter din læge for at få afklaret, om du eventuelt skal testes for coronavirus.

  Bliver du testet positiv for coronavirus, skal du give den lokale ledelse på skolen besked.

 • +

  Får jeg besked, hvis én på skolen er testet positiv for coronavirus?

  Du vil højst sandsynligt få besked, men der vil være tale om en konkret vurdering, hvis det bliver aktuelt. Hvis det vurderes, at du er en "nær kontakt" til den smittede, skal du blive hjemme i selvisolation, indtil du har fået taget en negativ covid19-test.

 • +

  Én fra min husstand har coronavirus. Kan jeg tage i skole?

  Af hensyn til dine klassekammerater og skolens personale skal du ikke møde i skole. Du skal give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil ikke få fravær. Du skal så vidt muligt deltage i undervisningen online.

 • +

  Jeg er smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Bliver du testet positiv for coronavirus, og er du en af de elever, som er tilbagevendt til fysisk undervisning på skolen, skal du give den lokale ledelse på skolen besked. Du vil blive noteret fraværende på grund af sygdom. Modtager du fjernundervisning, gælder de normale retningslinjer vedrørende fravær på grund af sygdom. Du skal du give din lærer besked.

 • +

  Hvornår er du smittefri og kan ophæve min selvisolation?

  ​Hvis du har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen, når du ikke har haft symptomer i 48 timer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man smitter andre. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis det er dine eneste tilbageværende symptomer.

  Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget positiv test.

  Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter.

  Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan ophæve selvisolationen og betragte dig selv som smittefri. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test før du kan vende tilbage til arbejde eller skole m.v.

   

 • +

  Hvordan afvikles prøver/eksaminer under nedlukning?

  Prøver og eksaminer på gymnasieområdet er aflyst frem til og med 31. januar, mens NEXT nu vil vurdere, om grundforløbsprøver, svendeprøver og en række AMU-prøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

 • +

  Hvordan afvikles svendeprøver?

  NEXT vil frem til 31. januar vurdere, omsvendeprøver kan afholdes i lyset af COVID-19-restriktionerne, eller om det er nødvendigt, at prøven udskydes eller aflyses. Berørte elever/kursister vil blive orienteret hurtigst muligt, hvis der sker ændringer.

 • +

  Har coronavirus indflydelse på min SU?

  Du vil modtage SU som normalt. Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for fravær. Har du en bekymring i forhold til dette, skal du kontakte ledelsen på din skole.

 • +

  Jeg går i skolepraktik. Modtager jeg stadig skolepraktikydelse?

  Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og situationen har ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. 

  Du må dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk. Det skyldes, at NEXTs administration arbejder hjemmefra, og vores muligheder derfor er begrænsede.

 • +

  Min læreplads/praktikplads/elevplads er opsagt pga. coronavirus?

  Du skal tage fat i NEXT Praktikcenter på praktikcenter@nextkbh.dk eller telefonisk mellem 8-14 på 35 86 72 90.

  Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis der udbydes skolepraktik på din uddannelse. Optagelsen sker efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, og du i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

  Hvis du går på en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, kan du kun blive optaget, hvis du har mindre end 3 måneder tilbage på uddannelsen, og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse.

 • +

  Jeg er ny mesterlæreelev, og min lære/praktik/elevplads er opsagt i min prøvetid.

  Hvis du mister din uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil du have mulighed for at blive optaget på grundforløb 2, hvis du opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller hvis du er omfattet af særlig lovgivning ifm. coronavirus. Tag kontakt til skolen, som kan vurdere dine muligheder.

  Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at NEXT har en ledig kvoteplads. Du vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da du ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.

  Vær opmærksom på, at du maksimalt kan være optaget på grundforløb 3 gange. Det gælder også i denne situation. Du har frie muligheder for at finde en anden virksomhed at komme i ny mesterlære i.

 • +

  Jeg er PIU-elev og er rejst hjem på grund af coronavirus. Jeg har intet praktiksted.

  NEXT har mulighed for at optage dig i skolepraktik, hvis du er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i en praktikvirksomhed, eller hvis du ikke har mulighed for afslutte dit praktikforløb.

Er du kursist?

Hvornår er det muligt at komme på et kursus på NEXT?

Certifikatkurser gennemføres med fysisk fremmøde. Derudover gennemføres prøver og lignende med fysisk fremmøde. De resterende kurser gennemføres så vidt muligt med onlineundervisning.

Vi udbyder også 100% online kursusforløb. NEXT har efteruddannelse inden for fx ledelse, it, markedsføring, salg og administration.

Da undervisningen er virtuel, kræver det blot internetadgang og et elektronisk device. Du kan deltage ved brug af en computer, telefon eller ipad med kamera samt et par høretelefoner.

Varighed 1-3 dage alt efter kursus.

For virksomheder

Flere penge retur under elevens skoleophold

Som virksomhed får du lønrefusion, når eleven er på skoleophold på NEXT. I 2021 er lønrefusionen forhøjet med 7% i forhold til normalt. Det sker for at sikre, at virksomhederne på trods af corona stadig har mulighed for at være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Den forhøjede refusion gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler, men ikke for korte aftaler.

En kort aftale er en uddannelsesaftale, der ikke dækker hele læretiden, men omfatter mindst én praktikperiode og ét skoleophold.

Den forhøjede lønrefusion er en del af efterårets trepartsaftale, hvor der også afsat midler til forhøjet refusion fra 2022 – dog i mindre omfang.